Tulosraportti

Viittausohje: Castaneda, A., Jokela, S., Koponen, P., Pentala, O., Koskela, T. & Koskinen, S. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen perustulokset 2014. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/uth

Terveys
Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI 25kg/m2 tai yli (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI 30 kg/m2 tai yli (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ainakin yhden pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rajoitteita pitkäaikaissairauden tai terveysongelman vuoksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin toteaman verenpainetaudin tai kohonneen verenpaineen ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin toteaman masennuksen ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin lääkärin toteaman mielenterveysongelman ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin toteaman astman ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin toteaman diabeteksen ilmoittavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
D-vitamiinivalmistetta viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Masennus-, uni- tai rauhoittavia lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lisääntymisterveys
Hormonaalista ehkäisyä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Synnyttäneiden osuus naisista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Monisynnyttäjien (vähintään kolme synnytystä) osuus synnyttäneistä naisista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Keskenmenon kokeneiden osuus naisista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Enemmän kuin yhden keskenmenon kokeneiden osuus keskenmenon kokeneista naisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus naisista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Enemmän kuin yhden raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus raskauden keskeytyksen kokeneista naisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Ympärileikattujen osuus naisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Itsensä vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana hermostuneeksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielialansa vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana matalaksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä suurimman osan aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana tyyneksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana alakuloiseksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä suurimman osan aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisesti kuormittuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan sotaa kokeneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan luonnonkatastrofin kokeneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan väkivaltaa nähneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan vakavan vahingonteon kohteena olleiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan vangittuna tai kidnapattuna olleiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Entisessä kotimaassaan kidutusta kokeneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin järkyttävän tapahtuman entisessä kotimaassaan kokeneiden osuus pakolaisista (%)   Taulukko Excel Lisätiedot
Nukkumisvaikeuksia kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Syrjintä- ja väkivaltakokemukset
Jonkin väkivaltatapahtuman viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelassa tai sosiaalipalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyspalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
TE-toimistossa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Poliisin kanssa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vieraiden ihmisten kanssa epäasiallista kohtelua viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Julkiseen terveydenhuoltoon luottavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Julkiseen sosiaalihuoltoon luottavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oikeuslaitokseen luottavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Poliisiin luottavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ihmisiin luottavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalinen hyvinvointi
Jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen tai yhteisön toimintaan aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Internetiä tietojen hakemiseen käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Internetiä yhteydenpitoon käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään yhden suomalaisen ystävän ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tarvittaessa naapurilta apua tai tukea saavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työ- ja toimintakyky
Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään osittain itsensä työkyvyttömiksi arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sadan metrin juoksemisessa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Portaiden nousussa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kilometrin kävelemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sanomalehtitekstin näkemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elintavat
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niukasti hedelmiä tai marjoja syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholia käyttämättömien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholia runsaasti käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elinolot ja toimeentulo
Omistusasunnossa asuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kotitaloutensa menojen kattamisen tuloillaan hankalaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rahan puutteen vuoksi ruoan loppumista pelänneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rahan puutteen vuoksi lääkkeistä tinkimään joutuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rahan puutteen vuoksi lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elämänlaatu
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyteensä tyytyväisten osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Selviytymiseensä tyytyväisten osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itseensä tyytyväisten osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkipäivän elämään riittävästi tarmoa kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joilla riittävästi rahaa tarpeisiin nähden (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Palvelut
Lääkärissä kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveydenhoitopalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys- tai päihdepalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyskeskuslääkärin palveluita tarvinneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyskeskuslääkärin palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammashoidon palveluita tarvinneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammashoidon palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveyspalveluja tarvinneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveyspalveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelan tai sosiaalitoimiston palveluja viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalityöntekijän palveluita tarvinneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalityöntekijän palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joilla nuorin lapsi päivähoidossa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokopäivähoidossa olevien osuus päivähoidossa olevista nuorimmista lapsista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot