THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2017-2019

Avaa karttaraportti...

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2017-2019 Alaraja Yläraja
Koko maa 100 99.9 100.2
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2017-2019 Alaraja Yläraja
KYS erva 119.1 118.6 119.6
OYS erva 116.7 116.2 117.3
TAYS erva 100.6 100.2 101.1
TYKS erva 95.5 95.1 95.9
HYKS erva 88.9 88.7 89.2