THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2005-2007

Avaa karttaraportti...

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2005-2007 Alaraja Yläraja
Koko maa 122.9 122.7 123.1
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu - 2005-2007 Alaraja Yläraja
KYS erva 145.4 144.8 146.0
OYS erva 145.0 144.4 145.7
TYKS erva 120.7 120.2 121.2
TAYS erva 118.8 118.3 119.3
HYKS erva 108.6 108.3 109.0