PERFECT-hankkeen tuloksia

PERFECT-hankkeen tuloksia

PERFECT-hankkeen kotisivut

Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus eli PERFECT-hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Tarkastelu kohdistuu potilasmäärältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairausryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikoissairaanhoidolla on keskeinen merkitys.

PERFECT-hankkeen päätulokset on tiivistetty indikaattoreihin, jotka kuvaavat hoitoketjuja sairaala- ja sairaanhoitopiiritasolla. Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti osahankkeiden merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö

Mikko Peltola
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7458
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Yllä: Vuoden kuolleisuuden kehitys kolmessa eri sairausryhmässä vuosina 1999-2009.