Tulosraportti

Hyvinvointi

Elinolot
Koti­talouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koettu hyvinvointi
Elämän­laatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi kokevat (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osallisuus
Suomen- tai ruotsin­kielen ymmärtäminen huonoa tai ei lainkaan (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään kerran kk järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan osallis­tuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Eduskunta­vaaleissa äänestäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elin­ympäristön turvattomuus ja väkivalta
Välttelee paikkoja ulko­maalais­taustan vuoksi (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokenut syrjintää asunnon vuokraamisessa tai ostamisessa ulko­maalais­taustan vuoksi (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Psyykkisiä oireita kokevat (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Traumaattisia kokemuksia entisessä koti­maassaan kokeneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Toiminta- ja työkyky

Toiminta­kyky ja arjessa selviy­tyminen
100 metrin matkan juokse­misessa vaikeuksia, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työkyky
Vähintään osittain työ­kyvyttömiksi itsensä arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Lääkärissä viime vuoden aikana käyneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielen­terveys­palveluita viime vuoden aikana käyttäneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot