Maamu-tutkimuksen tulosraportti

Tulokset tutkimusalueittain

Raportin tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (Maamu).

Tuloksia voi tarkastella Atlas-raportteina, pylväskuvina ja taulukkoina sukupuolen, ikäryhmän ja tutkimusalueen mukaisissa ryhmissä. Merkitys- ja tulkintatiedot sisältävät kunkin osoittimen tulkinnassa keskeiset tiedot.

Maahanmuuttajaryhmien tuloksia voi vertailla koko väestön tuloksiin tutkimuspaikkakunnilla. Koko väestön tulokset perustuvat Terveys 2011 -tutkimukseen ja Alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (ATH 2010-2011).

Maamu-tutkimus toteutettiin vuosina 2010-2012 ja siinä tutkittiin Venäjältä, Somaliasta, Iranista ja Irakista muuttaneiden 18-64-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä, elinoloja, elintapoja, sosiaalista hyvinvointia, syrjintäkokemuksia sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimusaineistoa kerättiin kuudella paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa.

Tutkimusraportti

  • Castaneda A E, Rask S, Koponen P, Mölsä, M, Koskinen, S (toim.): Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012, THL 2012.

Muualla verkossa

Yhteystiedot

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7916
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Anu Castaneda
tutkimuspäällikkö
puh.029 524 7848
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi