Lisätiedot osoittimesta

Peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneiden osuuden. Ilman opiskelupaikkaa jääneet on laskettu poistamalla peruskoulun tarkasteluvuoden keväällä päättäneistä ne, jotka ovat tarkasteluvuoden syksyn opiskelija-aineiston mukaan aloittaneet peruskoulun jälkeiset opinnot.
Luokitukset
Asiasanat
  • koulutus
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot