Lisätiedot osoittimesta

Yksinhuoltajaperheiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee yhden vanhemman lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista lapsiperheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, Ulkomaat (määräytyy yksinhuoltajan syntyperän mukaan)
Asiasanat
  • perheet
  • lapsiperheet
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
 
Huom. Vuoden 2014 osalta pienituloisuusluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin johtuen tulomääritelmän muuttumisesta vuonna 2014.
Lisätiedot