Lisätiedot osoittimesta

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2013 ja 2015
Tietosisältö
Nuori nukkuu arkisin tavallisesti alle kahdeksan tuntia. Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta.
 
Perustuu kysymykseen: Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Arkisin (Noin 21 tai aikaisemmin, Noin 21.30, Noin 22, Noin 22.30, Noin 23, Noin 23.30, Noin 24, Noin 00.30, Noin 01, Noin 01.30 tai myöhemmin) Mihin aikaan tavallisesti heräät? Arkisin (Noin 6 tai aikaisemmin, Noin 6.30, Noin 7, Noin 7.30, Noin 8, Noin 8.30, Noin 9, Noin 9.30, Noin 10, Noin 10.30 tai myöhemmin) Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta. Mukaan otettiin vähemmän kuin 8 tuntia arkisin nukkuvat vastaajat.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, ulkomaat, Venäjä tai Viro, Somalia tai Irak
  • Sukupolvi: ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, toisen sukupolven maahanmuuttajat
  • Sukupuoli: pojat, tytöt
  • Kouluaste: peruskoulu (8. ja 9. lk), lukio (1. ja 2. vuoden opiskelijat), ammatilliset oppilaitokset (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Asiasanat
  • uni
  • elintavat
  • maahanmuuttajat
  • kouluterveys
Tietolähteet
Rajoitukset
Vuodesta 2013 alkaen Kouluterveyskysely on sisältänyt kysymyksiä nuoren omasta ja vanhempien syntymämaasta, joiden perusteella on ollut mahdollista tuottaa syntyperän ja taustamaan sekä sukupolven mukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja. Lisäksi syntyperältään ulkomaalaistaustaisille nuorille esitetään taustamaan mukaisia tuloksia, mutta vain yhdistetyissä Venäjä tai Viro sekä Somalia tai Irak -luokissa johtuen vastaajien pienistä määristä muissa taustamaa -luokissa.
 
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, sukupolven, sukupuolen ja kouluasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Pienemmissä alueyksiköissä maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta.
Lisätiedot