Lisätiedot osoittimesta

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2013 ja 2015
Tietosisältö
Tämän lukukauden aikana tapahtuneeseen koulukiusaamiseen ei ole puututtu koulun/oppilaitoksen aikuisten toimesta.
 
Perustuu kysymykseen: Jos sinua on kiusattu tai olet osallistunut muiden oppilaiden/opiskelijoiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana, ovatko koulun/oppilaitoksen aikuiset puuttuneet siihen? (Pisteytys: Ei = 1; Kyllä = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat. Osuus on laskettu niistä oppilaista/opiskelijoista, jotka kiusaamisen yleisyyttä kartoittavissa kysymyksissä ilmoittivat joutuneensa kiusatuiksi tai osallistuneensa muiden kiusaamiseen koulussa/oppilaitoksessa lukukauden aikana.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, ulkomaat, Venäjä tai Viro, Somalia tai Irak
  • Sukupolvi: ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, toisen sukupolven maahanmuuttajat
  • Sukupuoli: pojat, tytöt
  • Kouluaste: peruskoulu (8. ja 9. lk), lukio (1. ja 2. vuoden opiskelijat), ammatilliset oppilaitokset (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Asiasanat
  • koulukiusaaminen
  • kouluolot
  • maahanmuuttajat
  • kouluterveys
Tietolähteet
Rajoitukset
Vuodesta 2013 alkaen Kouluterveyskysely on sisältänyt kysymyksiä nuoren omasta ja vanhempien syntymämaasta, joiden perusteella on ollut mahdollista tuottaa syntyperän ja taustamaan sekä sukupolven mukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja. Lisäksi syntyperältään ulkomaalaistaustaisille nuorille esitetään taustamaan mukaisia tuloksia, mutta vain yhdistetyissä Venäjä tai Viro sekä Somalia tai Irak -luokissa johtuen vastaajien pienistä määristä muissa taustamaa -luokissa.
 
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, sukupolven, sukupuolen ja kouluasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Pienemmissä alueyksiköissä maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta.
Lisätiedot