Lisätiedot osoittimesta

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2013 ja 2015
Tietosisältö
Nuori on kokeillut ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä, gammaa tai muita vastaavia huumeita.
 
Perustuu kysymyksiin: Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita? Marihuanaa tai hasista (kannabista) (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2-4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1); Ekstaasia tai amfetamiinia (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2-4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1); Subutexia tms. (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2-4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1); Heroiinia, kokaiinia, LSD:tä, gammaa tai muita vastaavia huumeita (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2-4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1). Mukaan otettiin 1-4 pistettä saaneet vastaajat.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, ulkomaat, Venäjä tai Viro, Somalia tai Irak
  • Sukupolvi: ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, toisen sukupolven maahanmuuttajat
  • Sukupuoli: pojat, tytöt
  • Kouluaste: peruskoulu (8. ja 9. lk), lukio (1. ja 2. vuoden opiskelijat), ammatilliset oppilaitokset (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Asiasanat
  • huumeet
  • päihteet
  • maahanmuuttajat
  • kouluterveys
Tietolähteet
Rajoitukset
Vuodesta 2013 alkaen Kouluterveyskysely on sisältänyt kysymyksiä nuoren omasta ja vanhempien syntymämaasta, joiden perusteella on ollut mahdollista tuottaa syntyperän ja taustamaan sekä sukupolven mukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja. Lisäksi syntyperältään ulkomaalaistaustaisille nuorille esitetään taustamaan mukaisia tuloksia, mutta vain yhdistetyissä Venäjä tai Viro sekä Somalia tai Irak -luokissa johtuen vastaajien pienistä määristä muissa taustamaa -luokissa.
 
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, sukupolven, sukupuolen ja kouluasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Pienemmissä alueyksiköissä maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta.
Lisätiedot