Kuolleisuus­erot tulo- ja koulutus­ryhmittäin 1996 - 2014

Raportti sisältää tuloksia suomalaisten kuolleisuus­eroista väestö­ryhmittäin (sukupuoli, koulutus­taso, tulo­luokka) ajan­jaksolla 1996-2014 koko maassa, maakunnissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kuolleisuuden mittarina käytetään elinajan­odotetta sekä menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikä­välillä 25-80 vuotta. Kokonais­kuolleisuuden ohella tarkastellaan keskeisiä kuolemansyy­ryhmiä. Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston sosiaali­tieteiden laitoksen Tilasto­keskukselta tilaamaan rekisteri­aineistoon, joka on muodostettu kansallisista rekistereistä koottuja tietoja yhdistämällä. Laskelmat on tehty THL:ssä.

Tilasto­kuviot tulosten alue- ja aika­vertailuun väestö­ryhmittäin

Tulokset tilasto­kuvioina, kartta­raportteina, profiili­raportteina ja taulukkoina

Kuolleisuus
25-vuotiaan elinajan­odote (vuotta) Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Verenkierto­elinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholi­kuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta
Syöpäsairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Tilasto­kuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja tulkinta

Koko maan tulokset tulo­kymmenyksittäin

Kuolleisuus
25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) Profiili
Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Profiili
Verenkierto­elinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Profiili
Alkoholi­kuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Profiili
Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Profiili
Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavan­ikäistä Profiili
Syöpäsairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä Profiili

Yhteystiedot

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762

Suvi Parikka
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7959

Timo Koskela
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6845

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Muualla verkossa

Julkaisut