KOTT 2021 -tutkimuksen tuloksia

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin pitkäaikais­sairauden tai terveys­ongelman ilmoittaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toiminta­rajoitteita terveys­ongelman vuoksi, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Todettu masennus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Todettu ahdistuneisuus­häiriö (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Riski syömis­häiriölle (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kliinisesti merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveys
Hammassärkyä tai -vaivoja 12 viime kuukauden aikana kokeneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kipua ohimoilla, leuka­nivelissä, kasvoilla tai leuoissa vähintään kerran viikossa kokeneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kipua suuta avattaessa tai pureskeltaessa vähintään kerran viikossa kokeneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Harjaa hampaitaan harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Säännöllisesti hammas­lääkärin tarkastuksessa käyvät (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammashoidon koettu tarve (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Seksuaaliterveys
Pitkäaikaista ehkäisyä 12 viime kuukauden aikana käyttäneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kondomia ehkäisy­menetelmänä 12 viime kuukauden aikana käyttäneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Koettu hyvinvointi ja opinnot

Opiskelukyky
Opiskeluintoa viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Opiskelu-uupumusta viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koettu opiskelukykyä tukevien Kelan kuntoutus­palvelujen tarve (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osallisuus
Ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kiusaamis­kokemukset
Kokenut kiusaamista opiskelijoiden taholta satunnaisesti tai usein (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokenut kiusaamista henkilö­kunnan taholta satunnaisesti tai usein (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oppimis­vaikeudet
Todettu lukivaikeus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Todettu oppimis­vaikeus tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Elintavat

Ylipaino
Lihavien osuus (kehon paino­indeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ylipainoisten osuus (kehon paino­indeksi BMI >= 25 kg/m2) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ravitsemus
Syö aamupalan ja lounaan joka arkipäivä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Useita kertoja päivässä vihanneksia ja juureksia käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Useita kertoja päivässä hedelmiä tai marjoja käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kasvis- tai vegaani­ruokavaliota noudattavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koronan poikkeusolojen aikaan opiskelija­ravintolassa 4-7 päivänä viikossa syöneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koronan poikkeusolojen aikaan opiskelija­ravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Etäopiskelun vuoksi opiskelija­ravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ruokailuseuran puutteen vuoksi opiskelija­ravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Liikunta
Terveysliikunta­suosituksen saavuttavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveysliikunta­suosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yli kolme tuntia kotona television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä istuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uni
Päiväaikaista väsymystä 6-7 päivänä viikossa kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Usein lyhyeksi jäävät unet netin käytön vuoksi (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Päihteet ja riippuvuudet

Tupakointi
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäin nuuskaa käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäin tupakka­tuotteita tai nikotiini­pitoisia sähkö­savukkeita käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholin ja huumeiden käyttö
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholia humala­hakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jotakin muuta huumaavaa ainetta kuin kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jotakin huumaavaa ainetta 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Netin käyttö
Sosiaalisen median käytöstä ongelmia kokeneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ongelmallisen internetin käytön yleisyys (CIUS-5 seula) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raha­pelaaminen
Rahapelejä 12 viime kuukauden aikana pelanneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rahapelejä vähintään viikoittain 12 viime kuukauden aikana pelanneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokenut raha­pelaamisensa ongelmaksi 12 viime kuukauden aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Elinolot

Asuminen
Yksin omassa taloudessa asuvat (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toimeentulo
Toimeentulo erittäin niukka ja epävarma (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työssäkäynti
Opintojen ohella lukuvuoden aikana ansiotyötä tekevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työnteko opintojen ohella haittaa opintojen edistymistä, (%) työssäkäyvistä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työssäkäynti, jotta olisi varaa opiskella, (%) työssäkäyvistä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työssäkäynti työkokemuksen takia, (%) työssäkäyvistä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perheellistyminen
Toivoo tulevaisuudessa saavansa lapsen tai lapsia (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oma tai puolison terveydentila merkittävä este lasten hankinnalle (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Keskeneräiset opinnot merkittävä este lasten hankinnalle (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jaksaminen vanhempana merkittävä este lasten hankinnalle (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei halua sitoa itseään pieniin lapsiin merkittävä este lasten hankinnalle (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Terveys­palvelut

Palvelujen tarve ja käyttö
Pääsääntöisesti YTHS:n tai kunnan opiskelu­terveyden­huollon palveluita 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielen­terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Muita terveyden tai sairaan­hoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koettu opiskelukykyä tukevien Kelan kuntoutus­palvelujen tarve (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Muiden kuin YTHS:n / kunnan opiskelu­terveyden­huollon palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet, koska hoitoon pääsy ei toteutunut tarpeeksi nopeasti (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoitopaikkaan aina sujuvasti yhteyden saaneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoito käynnistyi riittävän nopeasti, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoidon hyödylliseksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot