På svenska / In English

KOTT 2021-tutkimuksen painotetut jakaumat

Tällä sivulla esitetään Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus (KOTT) 2021 kysely­lomakkeen monivalinta­kysymysten painotettuja jakaumia sektoreittain (yliopisto/ammattikorkeakoulu), ikäryhmittäin ja sukupuolittain.

Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida kysely­lomakkeen hyppykäskyt. Tutustu kyselylomakkeeseen. Esimerkiksi kysymykseen, jossa kysytään kannabiksen käyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana ovat vastanneet vain ne, jotka ovat edellisessä kysymyksessä vastanneet kokeilleensa tai käyttäneensä jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää joskus.

Koronaepidemia

Taulukko 1.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet opiskeluusi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 487 951 711 233 2382 1076 1340 1044 405 3865 6247
Vaikeuttanut opiskelua merkittävästi 28.1 29.4 28.4 22.6 28.1 29.1 26.7 23 18.2 25.2 26.5
Vaikeuttanut opiskelua hieman 46.3 42.6 39.2 36.6 41.5 49.9 46 41.7 39 44.9 43.3
Ei helpottanut eikä vaikeuttanut opiskelua 12.4 10.9 15 13.5 12.8 8.1 10.6 13.6 14.2 11.3 12
Helpottanut opiskelua hieman 7.8 11.4 9.1 16.7 10.6 9.3 11.5 11.4 17.5 11.7 11.2
Helpottanut opiskelua merkittävästi 3.4 4.2 6 7.2 5 2.4 4.7 9 10 6 5.5
En osaa sanoa 2.1 1.5 2.2 3.4 2 1.2 0.4 1.3 1 0.9 1.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 1.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet opiskeluusi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 450 317 125 1112 503 578 477 249 1807 2919
Vaikeuttanut opiskelua merkittävästi 27.1 33.3 31.7 20.6 30.1 27.4 29.5 23.2 16.4 25.2 27.5
Vaikeuttanut opiskelua hieman 49.7 41.3 38.4 36.1 41.2 50.6 45.1 42.7 40.8 45.1 43.2
Ei helpottanut eikä vaikeuttanut opiskelua 12.9 12.1 15.2 15.3 13.6 9.9 11.7 16.3 16.8 13.4 13.5
Helpottanut opiskelua hieman 5.5 8.9 8 18.8 9.3 9.5 9.3 8.8 16.9 10.4 9.9
Helpottanut opiskelua merkittävästi 3.3 2.5 5.1 5.5 3.8 1.8 4.3 7.8 7.7 5.2 4.6
En osaa sanoa 1.4 1.9 1.5 3.6 1.9 0.7 0.1 1.1 1.4 0.8 1.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 1.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet opiskeluusi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 267 501 394 108 1270 573 762 567 156 2058 3328
Vaikeuttanut opiskelua merkittävästi 29.1 25.1 25.5 25.2 26 30.6 24.6 22.8 21 25.2 25.6
Vaikeuttanut opiskelua hieman 42.9 44 40 37.2 41.7 49.3 46.7 40.8 36.4 44.7 43.4
Ei helpottanut eikä vaikeuttanut opiskelua 11.9 9.5 14.9 11 12 6.5 9.7 11.2 10.2 9.4 10.5
Helpottanut opiskelua hieman 10 14.2 10 14.1 12 9.2 13.3 13.7 18.6 12.9 12.5
Helpottanut opiskelua merkittävästi 3.4 6.1 6.8 9.4 6.2 2.9 5 10.1 13.5 6.7 6.5
En osaa sanoa 2.7 1 2.8 3.1 2.1 1.6 0.7 1.5 0.3 1.1 1.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 2.1. Onko koronaepidemia heikentänyt taloudellista tilannettasi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 486 952 711 232 2381 1075 1340 1045 405 3865 6246
Erittäin paljon 4.1 6.3 8 8.2 6.7 3.9 7.4 8.2 8.7 6.9 6.8
Melko paljon 9.2 14.8 13.4 11 12.9 10.3 10.8 11.5 9.4 10.7 11.7
Jonkin verran 20.7 23 21.5 16.1 21.3 22.2 20.1 18.9 19.8 20.2 20.7
Vähän 18.3 17.4 14.9 13.1 16.2 19.7 15.8 13.7 11.4 15.6 15.9
Ei lainkaan 47.7 38.6 42.2 51.6 42.9 43.9 45.9 47.6 50.7 46.5 44.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 2.2. Onko koronaepidemia heikentänyt taloudellista tilannettasi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 451 317 124 1112 503 578 477 249 1807 2919
Erittäin paljon 5.3 7.4 9.4 7.8 7.7 5.4 9.1 8.9 8.2 8 7.8
Melko paljon 10.4 17.5 14 12.5 14.6 11.3 13.1 13.1 10.3 12.2 13.3
Jonkin verran 23.1 25.4 23.2 18.2 23.4 22.8 22.4 19.5 20.9 21.4 22.4
Vähän 17.4 17 16.3 13.8 16.5 18.5 15.6 13.1 11.1 14.9 15.7
Ei lainkaan 43.7 32.7 37.1 47.7 37.9 42.1 39.7 45.4 49.6 43.4 40.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 2.3. Onko koronaepidemia heikentänyt taloudellista tilannettasi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 266 501 394 108 1269 572 762 568 156 2058 3327
Erittäin paljon 2.8 5 6.7 8.6 5.6 2.6 6 7.6 9.4 5.9 5.8
Melko paljon 8 11.8 12.9 9.1 11.2 9.5 9 10.1 8.1 9.4 10.2
Jonkin verran 18.3 20.4 19.9 13.4 19.1 21.7 18.3 18.4 18.2 19.2 19.1
Vähän 19.1 17.7 13.7 12.3 16 20.8 15.9 14.3 11.9 16.3 16.1
Ei lainkaan 51.8 45.1 46.9 56.6 48.1 45.4 50.8 49.6 52.5 49.3 48.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 3.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 489 953 713 234 2389 1075 1338 1045 404 3862 6251
Ei vaikutusta 23 20.7 21.4 18.6 21.1 15.2 17.3 17.1 21.3 17.2 19
Kyllä, vähentynyt 72.7 71.6 71.1 71.5 71.6 75.7 73.8 73.8 72.2 74.1 73
Kyllä, lisääntynyt 3.9 6.6 6.8 8.7 6.4 8.8 8.7 8.7 6.2 8.4 7.5
Ei koske minua 0.4 1.1 0.7 1.1 0.9 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 3.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 221 452 319 126 1118 503 578 477 248 1806 2924
Ei vaikutusta 26.1 22.1 24.4 21.1 23.4 18.5 19.1 19.3 24.4 19.8 21.5
Kyllä, vähentynyt 69 69.1 68.1 67.5 68.5 70.9 72.1 70.7 70.1 71.1 69.9
Kyllä, lisääntynyt 4.1 7.1 7 10.3 7 9.9 8.5 9.2 5.1 8.5 7.8
Ei koske minua 0.8 1.7 0.5 1.1 1.1 0.7 0.3 0.9 0.5 0.6 0.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 3.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 268 501 394 108 1271 572 760 568 156 2056 3327
Ei vaikutusta 19.9 19.1 18.6 15.4 18.7 12.2 15.9 15.1 16.7 14.8 16.6
Kyllä, vähentynyt 76.3 74.4 73.9 76.8 74.8 79.8 75.2 76.6 75.5 76.8 75.9
Kyllä, lisääntynyt 3.8 6 6.5 6.5 5.8 7.9 8.8 8.2 7.8 8.3 7.2
Ei koske minua 0 0.5 0.9 1.2 0.6 0 0.1 0 0 0 0.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 4.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito opiskelukavereihin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 487 953 713 233 2386 1075 1339 1044 403 3861 6247
Ei vaikutusta 11.6 12.5 15.6 16.8 13.8 10.8 9.7 14.7 20.1 12.6 13.2
Kyllä, vähentynyt 84.3 82.9 77.7 72.7 80.2 83.5 85.5 78.9 72.8 81.5 80.9
Kyllä, lisääntynyt 2.3 3.5 3.9 4.9 3.6 5 3.1 2.8 3.1 3.5 3.5
Ei koske minua 1.8 1.2 2.8 5.6 2.4 0.8 1.7 3.5 4 2.3 2.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 4.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito opiskelukavereihin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 452 319 126 1117 503 577 477 248 1805 2922
Ei vaikutusta 15.6 13.2 19.6 17.9 16.2 15 13.1 20 24.4 17.2 16.8
Kyllä, vähentynyt 79 79.9 73.9 73.2 77 78.2 81.2 72.7 67.4 75.9 76.5
Kyllä, lisääntynyt 2.9 5 3.9 5.3 4.3 6.4 3.6 3.2 3.8 4.2 4.3
Ei koske minua 2.5 2 2.6 3.6 2.5 0.4 2.1 4.1 4.4 2.6 2.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 4.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yhteydenpito opiskelukavereihin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 267 501 394 107 1269 572 762 567 155 2056 3325
Ei vaikutusta 7.5 11.7 11.9 15.3 11.4 7 7 9.9 13.6 8.5 9.8
Kyllä, vähentynyt 89.7 86.1 81.2 72.1 83.6 88.1 88.7 84.5 81.1 86.7 85.3
Kyllä, lisääntynyt 1.7 1.8 3.9 4.4 2.8 3.7 2.8 2.5 1.9 2.9 2.8
Ei koske minua 1.1 0.4 3 8.2 2.2 1.2 1.4 3 3.4 2 2.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 5.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yksinäisyyden tunne (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 487 952 711 234 2384 1076 1339 1042 404 3861 6245
Ei vaikutusta 36 36.3 40 48.8 39 24.1 28.5 29.1 34 28.3 33.2
Kyllä, vähentynyt 2.2 2.5 3.2 3.5 2.8 1.8 1.8 3.5 2.2 2.3 2.5
Kyllä, lisääntynyt 57.9 58.3 52.1 46 54.7 72.3 67.8 65.3 61 67.4 61.6
Ei koske minua 3.9 3 4.7 1.8 3.5 1.8 1.8 2.1 2.8 2 2.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 5.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yksinäisyyden tunne (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 451 317 126 1114 503 578 477 249 1807 2921
Ei vaikutusta 38.3 36.3 41.2 45.9 39.4 29.1 31.3 30.7 38.7 31.7 35.4
Kyllä, vähentynyt 2.5 2.6 2.4 3.2 2.6 2.3 1.5 3.7 2.2 2.4 2.5
Kyllä, lisääntynyt 53.3 57.9 49.3 47.9 53.2 65.6 65.6 63.1 56.4 63.5 58.6
Ei koske minua 5.9 3.2 7.1 3.1 4.8 3 1.5 2.5 2.8 2.4 3.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 5.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Yksinäisyyden tunne (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 267 501 394 108 1270 573 761 565 155 2054 3324
Ei vaikutusta 33.8 36.4 39 52.6 38.5 19.7 26.3 27.7 26.8 25.1 31.1
Kyllä, vähentynyt 1.8 2.3 3.9 4 3 1.3 2 3.3 2.3 2.2 2.6
Kyllä, lisääntynyt 62.4 58.6 54.6 43.5 56.3 78.3 69.6 67.3 68.1 71 64.5
Ei koske minua 1.9 2.7 2.4 0 2.2 0.7 2 1.7 2.8 1.7 1.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 6.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 488 949 710 233 2380 1076 1337 1041 404 3858 6238
Ei vaikutusta 53.1 46.8 47.3 50.9 48.5 37.3 37.8 41.6 44.2 39.5 43.7
Kyllä, vähentynyt 37.8 44.5 43.5 35.1 41.9 56.1 54.2 50.2 47.3 52.7 47.7
Kyllä, lisääntynyt 7.7 7.4 8.1 11.2 8.1 6 7.4 7.5 7.9 7.2 7.6
Ei koske minua 1.4 1.2 1.2 2.9 1.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 6.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 448 318 125 1111 503 575 475 249 1802 2913
Ei vaikutusta 53.8 43.9 48.8 50.8 48 39 37 42.3 46.6 40.5 44.1
Kyllä, vähentynyt 36.1 44 43.5 32.7 41 51.9 54.3 49.8 44 50.9 46.2
Kyllä, lisääntynyt 7.4 10.1 6.3 13.1 8.9 8.1 8.2 7.1 9 8 8.4
Ei koske minua 2.7 2 1.4 3.4 2.1 1.1 0.5 0.7 0.4 0.7 1.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 6.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 268 501 392 108 1269 573 762 566 155 2056 3325
Ei vaikutusta 52.5 50 45.9 50.9 49.1 35.9 38.4 40.9 40.5 38.7 43.3
Kyllä, vähentynyt 39.4 45.1 43.4 38.1 42.8 59.8 54.2 50.6 52.3 54.4 49.2
Kyllä, lisääntynyt 7.9 4.5 9.7 8.7 7.3 4.2 6.8 7.9 6.2 6.4 6.8
Ei koske minua 0.2 0.4 1 2.3 0.8 0.1 0.6 0.6 0.9 0.5 0.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 7.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Päihteiden käyttö (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 488 949 709 234 2380 1076 1339 1045 404 3864 6244
Ei vaikutusta 47.9 46.8 48.4 48.9 47.8 47.9 44.8 51.9 56.8 49.1 48.5
Kyllä, vähentynyt 22 27.4 25.1 26.5 25.6 26.4 31.8 25.2 15 26.6 26.1
Kyllä, lisääntynyt 12.4 13.3 13 13.7 13.1 6.7 6.7 7.1 7 6.9 9.7
Ei koske minua 17.7 12.5 13.5 10.9 13.6 19 16.7 15.8 21.1 17.5 15.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 7.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Päihteiden käyttö (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 447 318 126 1111 503 578 477 249 1807 2918
Ei vaikutusta 46.6 48.9 48.5 54.2 49.1 48.3 48.5 53 59.2 51.4 50.3
Kyllä, vähentynyt 17.6 22.4 21.7 19.6 21 23.6 24.1 22.1 11.8 21.5 21.3
Kyllä, lisääntynyt 13.8 14.7 16.8 15.2 15.3 9.4 7.9 8.2 6.5 8.1 11.5
Ei koske minua 22 14 12.9 11 14.7 18.8 19.5 16.7 22.5 19 16.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 7.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Päihteiden käyttö (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 268 502 391 108 1269 573 761 568 155 2057 3326
Ei vaikutusta 49.3 44.5 48.3 42 46.4 47.6 42 50.9 53.1 47 46.7
Kyllä, vähentynyt 26.5 32.8 28.1 35.4 30.3 28.9 37.8 27.9 20.1 31.1 30.8
Kyllä, lisääntynyt 10.9 11.9 9.5 11.8 10.9 4.3 5.8 6.2 7.8 5.7 8
Ei koske minua 13.3 10.8 14.1 10.7 12.4 19.2 14.4 14.9 19.1 16.2 14.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 8.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Univaikeudet, painajaisunet (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 488 950 712 234 2384 1075 1338 1043 403 3859 6243
Ei vaikutusta 69.6 68.3 67.3 72.3 68.7 61.2 57.4 62.6 63.9 60.7 64.3
Kyllä, vähentynyt 2.1 2.2 2.5 3.5 2.4 1.4 2.4 2 0.3 1.8 2.1
Kyllä, lisääntynyt 19.6 23.8 24.5 18.7 22.7 31.7 34.3 29.3 30.5 31.7 27.6
Ei koske minua 8.7 5.8 5.7 5.5 6.2 5.7 5.9 6.1 5.3 5.8 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 8.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Univaikeudet, painajaisunet (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 221 450 318 126 1115 502 577 477 247 1803 2918
Ei vaikutusta 67.7 64.2 68.4 75.4 67.6 60.6 57.2 65 63.7 61.3 64.3
Kyllä, vähentynyt 2 2.1 2.2 2.2 2.1 1.8 1.7 1.2 0.5 1.4 1.8
Kyllä, lisääntynyt 20.4 25.9 22.8 15.9 22.7 32.9 34.9 28 29.9 31.6 27.4
Ei koske minua 9.9 7.8 6.5 6.6 7.6 4.6 6.2 5.7 5.9 5.6 6.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 8.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Univaikeudet, painajaisunet (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 267 500 394 108 1269 573 761 566 156 2056 3325
Ei vaikutusta 71.5 72.8 66.3 68.3 69.8 61.8 57.6 60.4 64.3 60.1 64.4
Kyllä, vähentynyt 2.2 2.2 2.7 5.2 2.7 1 2.8 2.7 0 2.1 2.4
Kyllä, lisääntynyt 18.9 21.4 26 22.4 22.7 30.6 33.9 30.4 31.4 31.8 27.8
Ei koske minua 7.5 3.5 5 4 4.8 6.6 5.7 6.5 4.3 6 5.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 9.1. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Opintojen vaatima työmäärä (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 488 949 713 234 2384 1075 1336 1042 404 3857 6241
Ei vaikutusta 39.4 42.2 49.5 54.7 45.6 29.1 38.4 47.2 52.2 40.3 42.8
Kyllä, vähentynyt 12.7 11.5 11.1 8.7 11.2 6.3 7 7 5.2 6.6 8.8
Kyllä, lisääntynyt 45.1 45.4 36.5 33.5 41 62.2 53.2 43.3 39.8 51 46.4
Ei koske minua 2.8 1 2.9 3 2.2 2.3 1.4 2.4 2.8 2.1 2.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 9.2. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Opintojen vaatima työmäärä (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 220 451 319 126 1116 503 577 476 248 1804 2920
Ei vaikutusta 37.2 39.5 46.1 51 42.6 29.3 33.8 48.5 52.9 39.8 41.2
Kyllä, vähentynyt 9.9 10.9 12.1 5.8 10.5 4.5 5.8 5.4 4.6 5.2 7.7
Kyllä, lisääntynyt 48.4 48.4 40 41.3 44.9 64.4 58.6 44 40.5 53.1 49.2
Ei koske minua 4.4 1.2 1.8 1.9 2 1.8 1.8 2.1 2 1.9 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 9.3. Ovatko koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttaneet arkielämääsi? Mikäli luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämääsi, valitse ’ei koske minua’. Opintojen vaatima työmäärä (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 268 498 394 108 1268 572 759 566 156 2053 3321
Ei vaikutusta 41.6 45.2 52.7 59.6 48.7 29 42.1 46.1 51.3 40.8 44.3
Kyllä, vähentynyt 15.4 12.1 10.1 12.5 12 8 7.9 8.5 6.2 7.9 9.8
Kyllä, lisääntynyt 41.7 42 33.2 23.4 37 60.3 48.9 42.7 38.6 49 43.7
Ei koske minua 1.2 0.7 4 4.5 2.4 2.7 1.1 2.6 3.9 2.2 2.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Terveydentila

Taulukko 10.1. Onko terveydentilasi mielestäsi nykyisin: (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 483 946 707 232 2368 1067 1331 1040 402 3840 6208
hyvä 37.3 34.4 32.8 33 34.2 23.4 25.2 26.3 22.1 24.7 29.1
melko hyvä 33 33.4 35.4 34.3 34.1 34.5 38.2 32.8 35.5 35.4 34.8
keskitasoinen 21.9 22.5 22.4 22.3 22.4 28.6 26.2 28.7 30.7 28.1 25.4
melko huono 6.5 8.2 8.1 8.5 7.9 12.1 8.6 10.2 9.5 10 9.1
huono 1.2 1.5 1.4 1.9 1.4 1.4 1.8 2.1 2.2 1.8 1.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 10.2. Onko terveydentilasi mielestäsi nykyisin: (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 218 449 317 125 1109 496 572 475 247 1790 2899
hyvä 33.3 29.3 34.1 28.8 31.4 26.5 25.3 25.1 23.4 25.2 28.2
melko hyvä 35 35.5 33.5 38.9 35.2 32.9 36.1 31.5 32.9 33.5 34.3
keskitasoinen 25 24.6 22.4 24.5 24 28.1 28.7 30.8 33.8 29.9 27.1
melko huono 4.8 8.5 8.8 7.8 7.9 11.3 7.8 10.2 8.5 9.5 8.7
huono 1.9 2.1 1.2 0 1.5 1.3 2 2.4 1.5 1.9 1.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 10.3. Onko terveydentilasi mielestäsi nykyisin: (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 497 390 107 1259 571 759 565 155 2050 3309
hyvä 41.3 40 31.6 38.4 37.1 20.8 25.2 27.4 20.1 24.2 29.9
melko hyvä 30.9 31.2 37.1 28.4 32.9 35.9 39.8 33.9 39.5 37.1 35.2
keskitasoinen 18.9 20.2 22.4 19.4 20.6 29 24.2 26.8 26 26.3 23.8
melko huono 8.2 7.8 7.5 9.5 7.9 12.7 9.2 10.1 11 10.5 9.4
huono 0.5 0.9 1.5 4.3 1.4 1.6 1.5 1.8 3.5 1.8 1.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 11.1. Onko sinulla jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 481 945 706 232 2364 1066 1331 1039 401 3837 6201
kyllä 21.3 20.6 23.4 26.4 22.3 26.6 27.9 37.8 46.8 32.8 28
ei 78.7 79.4 76.6 73.6 77.7 73.3 72.1 62.2 53.2 67.2 72
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 11.2. Onko sinulla jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 449 317 125 1108 496 572 475 246 1789 2897
kyllä 18.8 25 23.9 24.2 23.5 29.1 28.9 38.1 46.1 34.2 29.1
ei 81.2 75 76.1 75.8 76.5 70.9 71.1 61.9 53.9 65.8 70.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 11.3. Onko sinulla jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 496 389 107 1256 570 759 564 155 2048 3304
kyllä 23.7 15.7 23 29.3 21.1 24.5 27.2 37.6 47.9 31.4 26.9
ei 76.3 84.3 77 70.7 78.9 75.5 72.8 62.4 52.1 68.6 73.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 12.1. Rajoittaako jokin terveysongelma sinua toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 480 943 705 229 2357 1059 1324 1036 400 3819 6176
rajoittaa vakavasti 3.2 3.8 4.5 6.3 4.2 2.1 4 4.6 6.3 4 4.1
rajoittaa, muttei vakavasti 12.1 13.8 16.3 16.5 14.6 19.9 21.3 28.4 31.6 24.3 19.8
ei rajoita lainkaan 84.7 82.4 79.2 77.2 81.2 78 74.7 67 62.1 71.7 76.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 12.2. Rajoittaako jokin terveysongelma sinua toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 215 446 316 123 1100 493 568 474 246 1781 2881
rajoittaa vakavasti 3.4 4.2 4 3.3 3.9 1.7 3.2 4.1 6 3.5 3.7
rajoittaa, muttei vakavasti 9.3 16.9 14.5 16.8 14.9 20.8 22.1 28.2 29.2 24.6 20
ei rajoita lainkaan 87.3 78.8 81.5 79.9 81.2 77.5 74.7 67.7 64.8 71.8 76.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 12.3. Rajoittaako jokin terveysongelma sinua toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 497 389 106 1257 566 756 562 154 2038 3295
rajoittaa vakavasti 3.1 3.3 4.9 10.2 4.5 2.5 4.7 5.2 6.7 4.5 4.5
rajoittaa, muttei vakavasti 14.8 10.3 18 16 14.4 19.1 20.7 28.5 35.4 23.9 19.7
ei rajoita lainkaan 82.2 86.4 77.1 73.8 81.1 78.4 74.6 66.3 57.9 71.6 75.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 13.1. Onko rajoituksia ollut vähintään kuuden viime kuukauden ajan? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 74 172 159 52 457 247 350 348 153 1098 1555
kyllä 71.2 88.8 83.8 84.6 84 86.2 82.1 87.6 90.7 86.1 85.3
ei 28.8 11.2 16.2 15.4 16 13.8 17.9 12.4 9.3 13.9 14.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 13.2. Onko rajoituksia ollut vähintään kuuden viime kuukauden ajan? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 28 98 69 26 221 116 149 157 88 510 731
kyllä 64.3 88.5 78 83.5 81.9 83 82.8 85.3 94.3 85.9 84.3
ei 35.7 11.4 22 16.5 18.1 16.9 17.2 14.7 5.7 14.1 15.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 13.3. Onko rajoituksia ollut vähintään kuuden viime kuukauden ajan? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 46 74 90 26 236 131 201 191 65 588 824
kyllä 76.2 89.1 88.4 86 86.2 89 81.6 89.5 85.9 86.3 86.3
ei 23.9 10.9 11.6 14 13.8 11 18.4 10.5 14.1 13.7 13.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 14.1. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi: (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 482 946 705 231 2364 1064 1328 1038 401 3831 6195
selvästi alipainoinen 0.3 0.6 0.7 1.2 0.7 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5
jonkin verran alipainoinen 11.6 8.9 7 5.2 8.3 3.6 3.3 2.9 0.3 2.9 5.4
sopivan painoinen 63.9 58 57.8 46.3 57.6 58.4 60.5 47.9 47.1 54.7 56.1
jonkin verran ylipainoinen 17.9 26.8 26.5 34.1 26 29.5 27.2 34.3 35 30.8 28.6
selvästi ylipainoinen 6.2 5.7 8 13.1 7.4 7.9 8.8 14.5 17.5 11.3 9.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 14.2. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi: (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 449 315 125 1106 496 571 475 247 1789 2895
selvästi alipainoinen 0.7 0.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.6
jonkin verran alipainoinen 12.7 10.9 8.1 5.4 9.7 2.6 3.1 3.2 0.5 2.6 6
sopivan painoinen 59.9 50.2 57.3 45.8 53.5 56.1 57.6 42.2 45.8 51 52.2
jonkin verran ylipainoinen 18.6 31.3 23 32 26.7 30.9 26.1 35.1 33 30.9 28.9
selvästi ylipainoinen 8.2 6.8 11.2 16 9.6 9.8 12.8 18.9 20.5 15 12.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 14.3. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi: (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 497 390 106 1258 568 757 563 154 2042 3300
selvästi alipainoinen 0 0.4 1 1.8 0.7 0.4 0 0.2 0 0.2 0.4
jonkin verran alipainoinen 10.6 6.6 5.9 4.8 6.9 4.5 3.4 2.7 0 3.2 4.8
sopivan painoinen 67.8 66.7 58.3 47.1 62 60.5 62.8 53 49.2 58.1 59.8
jonkin verran ylipainoinen 17.3 21.9 29.8 37 25.4 28.3 28.1 33.5 38 30.6 28.3
selvästi ylipainoinen 4.3 4.5 5 9.3 5.1 6.3 5.8 10.5 12.7 7.9 6.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mielenterveys

Taulukko 15.1. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 481 943 701 231 2356 1062 1328 1038 400 3828 6184
ei 98.2 97.8 97.2 98.1 97.7 95.9 95.7 95.6 97.8 96 96.8
kyllä 1.8 2.1 2.8 1.9 2.3 4.1 4.3 4.4 2.2 4 3.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 15.2. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 447 312 125 1101 495 571 475 246 1787 2888
ei 98.8 97.4 96.8 98.6 97.6 96.2 94.8 94.7 98.6 95.7 96.6
kyllä 1.2 2.6 3.2 1.4 2.4 3.8 5.2 5.3 1.4 4.3 3.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 15.3. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 496 389 106 1255 567 757 563 154 2041 3296
ei 97.7 98.3 97.5 97.5 97.8 95.7 96.3 96.4 96.5 96.2 96.9
kyllä 2.3 1.7 2.5 2.5 2.2 4.3 3.7 3.6 3.5 3.8 3.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 16.1. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan syömisesi määrää? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 481 942 702 230 2355 1060 1323 1038 401 3822 6177
ei 90.4 91.2 89.4 89.6 90.3 72.3 73.4 70.8 72.7 72.3 80.6
kyllä 9.6 8.8 10.6 10.4 9.7 27.7 26.6 29.2 27.4 27.7 19.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 16.2. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan syömisesi määrää? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 446 313 125 1101 494 568 474 247 1783 2884
ei 90.6 91.2 91.5 90.1 91 74.1 72.7 66.8 72.9 71.3 80.8
kyllä 9.4 8.8 8.5 9.9 9 25.9 27.3 33.2 27.1 28.6 19.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 16.3. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan syömisesi määrää? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 496 389 105 1254 566 755 564 154 2039 3293
ei 90.2 91.3 87.5 88.9 89.5 70.8 74 74.4 72.2 73.2 80.4
kyllä 9.8 8.7 12.5 11.1 10.5 29.2 26 25.6 27.8 26.8 19.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 17.1. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 482 941 701 231 2355 1060 1323 1034 398 3815 6170
ei 95.9 94.8 94.5 95.2 94.9 95.9 97.4 95.6 94.4 96.1 95.6
kyllä 4.1 5.2 5.5 4.8 5.1 4.1 2.6 4.4 5.6 3.9 4.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 17.2. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 447 314 125 1103 493 569 472 244 1778 2881
ei 94.9 94.5 95.4 96 95 95.8 96.7 94.9 93 95.4 95.2
kyllä 5.1 5.5 4.6 4 5 4.2 3.3 5.1 7 4.6 4.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 17.3. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 494 387 106 1252 567 754 562 154 2037 3289
ei 96.8 95.2 93.6 94.2 94.8 96 97.9 96.1 96.5 96.8 95.9
kyllä 3.2 4.8 6.4 5.8 5.2 4 2.1 3.9 3.5 3.2 4.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 18.1. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Uskotko olevasi lihava, vaikka olisitkin muiden mielestä laiha? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 481 944 701 230 2356 1063 1323 1034 402 3822 6178
ei 90.8 88 88.4 92.6 89.1 69 72.4 71.7 78.8 72.1 80
kyllä 9.2 12.1 11.6 7.4 10.9 31 27.6 28.3 21.2 27.9 20.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 18.2. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Uskotko olevasi lihava, vaikka olisitkin muiden mielestä laiha? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 216 448 312 125 1101 493 569 473 247 1782 2883
ei 89.8 87.7 87 93.2 88.6 68.6 72.6 68.6 79.2 71.5 79.6
kyllä 10.2 12.3 13 6.8 11.4 31.4 27.4 31.4 20.9 28.5 20.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 18.3. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Uskotko olevasi lihava, vaikka olisitkin muiden mielestä laiha? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 496 389 105 1255 570 754 561 155 2040 3295
ei 91.7 88.3 89.7 91.8 89.7 69.3 72.3 74.4 78.2 72.7 80.2
kyllä 8.3 11.7 10.3 8.2 10.3 30.7 27.7 25.6 21.8 27.3 19.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 19.1. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Hallitseeko ruoka tai ruoan ajattelu elämääsi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 938 702 230 2347 1062 1326 1038 401 3827 6174
ei 94 92.7 91.2 91.7 92.3 77.9 78.2 76.6 79.7 77.8 84.5
kyllä 6 7.3 8.8 8.3 7.7 22.1 21.8 23.4 20.3 22.2 15.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 19.2. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Hallitseeko ruoka tai ruoan ajattelu elämääsi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 215 448 313 124 1100 495 569 475 247 1786 2886
ei 93.6 92.8 89.1 89.1 91.3 79.4 77.8 73.6 80 77.3 84
kyllä 6.4 7.2 10.9 10.9 8.7 20.6 22.2 26.4 20 22.7 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 19.3. Seuraavaksi kysymme suhtautumistasi kehoosi ja ruokaan. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, sopiiko väittämän kuvaus tämänhetkiseen tilanteeseesi. Hallitseeko ruoka tai ruoan ajattelu elämääsi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 262 490 389 106 1247 567 757 563 154 2041 3288
ei 94.3 92.5 93.1 95 93.3 76.5 78.5 79.2 79.2 78.3 84.9
kyllä 5.7 7.5 6.9 5 6.7 23.5 21.5 20.8 20.8 21.7 15.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 20.1. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut hyvin hermostunut (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 482 946 704 231 2363 1063 1329 1038 402 3832 6195
koko ajan 1.4 1.6 1.3 2.1 1.5 3.4 2.1 1.8 0.6 2.2 1.9
suurimman osan aikaa 3.8 5.7 7.3 2.9 5.6 12 11.9 12 11 11.9 9
huomattavan osan aikaa 12.5 14.1 14.2 16 14.1 21.8 21.1 20.4 24.3 21.5 18.1
jonkin aikaa 23.9 26.7 28 28.2 26.8 31.5 31.5 32 31.3 31.6 29.4
vähän aikaa 41.9 34.4 33.1 31.8 35 25.1 25.7 25.4 22.1 25.1 29.6
en lainkaan 16.3 17.6 16 19.1 17 6.1 7.7 8.3 10.6 7.8 12.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 20.2. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut hyvin hermostunut (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 217 449 315 125 1106 495 571 474 247 1787 2893
koko ajan 2.1 1.6 2.5 2.2 2 1.9 2.5 2.9 0 2.1 2.1
suurimman osan aikaa 4 7.2 5.7 1.6 5.5 11.3 12.3 13.9 13.1 12.6 9.2
huomattavan osan aikaa 9.8 15.2 12.3 17.1 13.7 21.7 21.9 19.7 24.6 21.6 17.8
jonkin aikaa 24.2 27.4 29.6 25.5 27.3 31.2 29.4 30.8 28.2 30.1 28.7
vähän aikaa 44.2 33.2 34 37.4 35.9 26.9 25.2 24.5 23 25.1 30.2
en lainkaan 15.7 15.4 15.9 16.3 15.7 7 8.6 8.3 11.2 8.5 11.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 20.3. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut hyvin hermostunut (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 497 389 106 1257 568 758 564 155 2045 3302
koko ajan 0.8 1.5 0.2 2 1 4.8 1.8 0.8 1.6 2.3 1.7
suurimman osan aikaa 3.7 4 8.8 4.5 5.7 12.7 11.6 10.3 7.9 11.2 8.7
huomattavan osan aikaa 15.2 12.9 16 14.5 14.6 22 20.5 21.1 23.8 21.3 18.3
jonkin aikaa 23.7 26 26.5 31.8 26.4 31.8 33 33.1 36 33 30.1
vähän aikaa 39.7 35.7 32.2 24.4 34 23.6 26.1 26.2 20.9 25 29
en lainkaan 16.9 20 16.2 22.8 18.4 5.2 6.9 8.4 9.8 7.2 12.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 21.1. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää sinua (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 479 943 700 229 2351 1063 1326 1038 402 3829 6180
koko ajan 0.5 0.9 1 1.4 0.9 1.1 1.1 1.5 0.6 1.2 1.1
suurimman osan aikaa 3.3 3.8 6.6 3.8 4.6 6.4 5.2 5.4 4.5 5.5 5.1
huomattavan osan aikaa 8.1 7.3 8.1 9.1 7.9 12.6 12.2 11.3 13.8 12.3 10.3
jonkin aikaa 17.1 20.7 18.2 19.4 19.1 22.9 22.2 21.8 21.9 22.2 20.8
vähän aikaa 27.4 26 27.6 26.3 26.8 30.8 30.2 31.4 25.8 30.2 28.6
en lainkaan 43.6 41.4 38.5 40.1 40.7 26.2 29.1 28.6 33.5 28.7 34.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 21.2. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää sinua (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 215 448 314 125 1102 494 569 474 247 1784 2886
koko ajan 0.6 1.5 1.1 2.4 1.3 0.6 1.2 2.5 0.5 1.3 1.3
suurimman osan aikaa 2.7 5.5 6.5 4.3 5.2 7.2 6.1 6.6 4.5 6.3 5.7
huomattavan osan aikaa 7.6 7.2 6.8 3.8 6.7 12.7 12.5 10.1 14.3 12.1 9.5
jonkin aikaa 19.7 21.8 15.6 17.2 18.9 19.2 21.7 24.4 20.9 21.8 20.4
vähän aikaa 28.9 24.7 31.4 33.3 28.6 30.6 29.5 30.4 24.3 29.2 28.9
en lainkaan 40.5 39.4 38.6 39 39.3 29.6 29.1 25.9 35.5 29.3 34.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 21.3. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää sinua (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 495 386 104 1249 569 757 564 155 2045 3294
koko ajan 0.4 0.2 0.9 0 0.5 1.6 1.1 0.6 0.7 1.1 0.8
suurimman osan aikaa 3.9 1.8 6.8 3 4 5.6 4.5 4.3 4.5 4.7 4.4
huomattavan osan aikaa 8.5 7.5 9.3 16.3 9.2 12.6 12 12.4 13 12.4 11
jonkin aikaa 14.6 19.6 20.6 22.4 19.3 26 22.5 19.3 23.4 22.6 21.1
vähän aikaa 25.9 27.4 24 16.6 24.9 31.1 30.8 32.3 28.1 31.1 28.3
en lainkaan 46.7 43.5 38.4 41.6 42.1 23.1 29 30.9 30.3 28.2 34.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 22.1. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 481 942 702 231 2356 1062 1327 1038 399 3826 6182
koko ajan 0 2 2 2.7 1.8 0.8 1.1 1 0.5 0.9 1.3
suurimman osan aikaa 40.2 32.9 30.5 32.8 33.4 21.2 21.4 19.4 23.1 21 26.7
huomattavan osan aikaa 25.8 25.8 24.5 30.7 26 24 26.9 28 23.6 26.1 26
jonkin aikaa 20.8 25.5 24.5 19.8 23.7 30.2 25.8 27 25.9 27.2 25.6
vähän aikaa 10 11.2 15.8 11.4 12.6 21.4 21.4 21.2 23.2 21.5 17.4
en lainkaan 3.1 2.5 2.6 2.7 2.7 2.5 3.5 3.5 3.7 3.3 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 22.2. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 216 446 315 125 1102 494 569 474 246 1783 2885
koko ajan 0 1.2 2.1 2.2 1.4 1.1 1.6 1.2 0 1.1 1.2
suurimman osan aikaa 40.3 31.2 31.9 34.1 33.4 22.4 22.4 20.8 28.3 22.9 27.9
huomattavan osan aikaa 28.9 24.4 24.1 31.5 26 23.2 25.1 23.7 22.1 23.8 24.8
jonkin aikaa 15.6 28.6 23.5 20.7 23.8 32.9 26.3 25.3 25.2 27.5 25.7
vähän aikaa 10.3 11.6 15.4 10 12.3 18.7 21.2 24.8 20.4 21.5 17.1
en lainkaan 4.9 3.1 2.9 1.6 3.1 1.6 3.4 4.2 3.9 3.3 3.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 22.3. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 496 387 106 1254 568 758 564 153 2043 3297
koko ajan 0 3 2 3.4 2.1 0.4 0.6 0.8 1.4 0.7 1.3
suurimman osan aikaa 40.1 34.7 29.2 31 33.4 20.2 20.7 18 15 19.3 25.5
huomattavan osan aikaa 22.8 27.4 24.9 29.7 25.9 24.7 28.2 31.8 26 28.2 27.2
jonkin aikaa 25.9 22.1 25.4 18.6 23.6 27.8 25.4 28.5 27 27.1 25.5
vähän aikaa 9.8 10.9 16.3 13.2 12.8 23.7 21.5 18 27.4 21.6 17.7
en lainkaan 1.4 2 2.3 4.1 2.2 3.2 3.5 3 3.3 3.2 2.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 23.1. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 479 939 703 230 2351 1063 1324 1038 402 3827 6178
koko ajan 1.7 1.4 2.4 0.9 1.7 2.6 2.3 3 0.9 2.4 2.1
suurimman osan aikaa 5.5 6.1 7.7 7.8 6.7 12.2 10.4 9.5 8.4 10.4 8.7
huomattavan osan aikaa 12 12.8 16.5 12.6 13.9 20.2 18.6 17.6 20.4 18.9 16.6
jonkin aikaa 26.9 27.3 26.7 21.1 26.3 28.3 31.1 31.4 29.1 30.2 28.4
vähän aikaa 33.2 35.8 33.5 35.2 34.5 31.6 30.7 31.3 32.1 31.3 32.8
en lainkaan 20.7 16.6 13.3 22.4 16.9 5.1 6.9 7.2 9.1 6.8 11.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 23.2. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 216 446 314 124 1100 495 569 474 247 1785 2885
koko ajan 2.3 1.9 2.4 0.7 2 1.8 1.8 3.7 0.8 2.2 2.1
suurimman osan aikaa 4 6.7 7.6 4.2 6.2 13.1 9.8 9.6 7 10.1 8.2
huomattavan osan aikaa 12.7 12.1 12.7 12.7 12.5 16.5 19.7 18.1 16.9 18 15.4
jonkin aikaa 26.6 28.7 24.8 23.8 26.5 24.7 28.1 30 28.2 27.9 27.2
vähän aikaa 31.2 34.6 37.8 33.6 34.9 37.5 31.4 29.1 37 33.1 34
en lainkaan 23.2 16 14.8 25.1 18 6.4 9.2 9.4 10 8.7 13.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 23.3. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 263 493 389 106 1251 568 755 564 155 2042 3293
koko ajan 1 0.9 2.4 1.3 1.5 3.3 2.7 2.3 1 2.6 2.1
suurimman osan aikaa 7 5.4 7.8 12.6 7.2 11.4 10.9 9.5 10.5 10.6 9.1
huomattavan osan aikaa 11.3 13.7 19.9 12.5 15.3 23.5 17.7 17.2 25.8 19.7 17.8
jonkin aikaa 27.3 25.7 28.5 17.6 26.1 31.4 33.4 32.6 30.4 32.4 29.6
vähän aikaa 35.1 37.2 29.5 37.2 34.1 26.5 30.2 33.2 24.6 29.6 31.6
en lainkaan 18.2 17.2 11.9 18.8 15.7 4 5.1 5.2 7.7 5.1 9.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 24.1. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut onnellinen (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 480 945 703 231 2359 1065 1329 1038 402 3834 6193
koko ajan 4.1 2.9 5.2 7 4.3 3.3 5.4 3.9 2.8 4.2 4.2
suurimman osan aikaa 25.7 27.2 23 27.2 25.6 24.7 24.5 24.9 27.4 25 25.3
huomattavan osan aikaa 27 25.4 23.1 22.5 24.6 23.7 22.9 23.3 17.8 22.6 23.5
jonkin aikaa 27.9 26.3 26.4 24.2 26.4 29.6 28.8 25.1 29.7 28.1 27.3
vähän aikaa 12.3 15.8 16.6 14.4 15.3 16.6 15.8 18.5 19.3 17.2 16.3
en lainkaan 3 2.4 5.5 4.7 3.8 2 2.5 4.3 3 3 3.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 24.2. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut onnellinen (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 215 449 314 125 1103 496 571 474 247 1788 2891
koko ajan 3.5 1.7 5.9 7.6 4 3.7 5.6 4.9 1.3 4.3 4.2
suurimman osan aikaa 29.3 25.5 22.1 29.4 25.6 28.1 28.3 23.9 35.8 28.1 26.9
huomattavan osan aikaa 26.2 26.6 24.6 25.3 25.7 24.4 21.3 21.3 15.2 21.1 23.3
jonkin aikaa 28.8 26.9 26.5 22.4 26.6 28.7 27 23.5 29.5 26.8 26.7
vähän aikaa 10.4 16.5 15.8 10.8 14.5 12.7 15.3 19.9 15.2 16 15.3
en lainkaan 1.8 2.8 5 4.5 3.5 2.5 2.5 6.4 2.9 3.7 3.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 24.3. Kuinka suuren osan ajasta olet neljän viime viikon aikana… Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä. ollut onnellinen (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 265 496 389 106 1256 569 758 564 155 2046 3302
koko ajan 4.7 4.2 4.7 6.1 4.7 3 5.3 3 5.1 4 4.3
suurimman osan aikaa 22.2 29.1 23.9 24.4 25.6 21.8 21.4 25.8 14.5 22.2 23.7
huomattavan osan aikaa 27.7 24.2 21.8 18.9 23.4 23.1 24.2 25 21.6 23.9 23.7
jonkin aikaa 27.1 25.6 26.4 26.5 26.2 30.5 30.2 26.6 30 29.2 27.9
vähän aikaa 14.1 15 17.4 19.1 16.1 20.1 16.2 17.2 25.7 18.3 17.3
en lainkaan 4.2 2 6 5 4.1 1.6 2.6 2.4 3.1 2.3 3.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 25.1. Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 478 930 697 225 2330 1049 1317 1029 396 3791 6121
paremmin kuin tavallisesti 5.1 5.3 4.3 7.5 5.2 3.4 4.1 3.5 4.2 3.8 4.4
yhtä hyvin kuin tavallisesti 34.8 35 38.2 43.1 37 24.9 27.8 31.6 37.2 29.3 32.8
huonommin kuin tavallisesti 44.9 45.1 41.8 39.4 43.3 51.4 52.3 48.6 47.5 50.4 47.2
paljon huonommin kuin tavallisesti 15.2 14.6 15.7 10.1 14.5 20.3 15.8 16.3 11.1 16.5 15.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 25.2. Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 439 309 121 1083 486 565 474 242 1767 2850
paremmin kuin tavallisesti 5.3 4.3 3.1 4.8 4.2 2.7 3.8 3.4 5.5 3.7 3.9
yhtä hyvin kuin tavallisesti 37 35.9 37.5 44.1 37.7 26.6 29.8 31.2 35.7 30.4 33.8
huonommin kuin tavallisesti 46.5 45.3 45 41.2 44.9 51.9 50.4 48.2 49.9 50 47.6
paljon huonommin kuin tavallisesti 11.3 14.5 14.4 9.8 13.3 18.8 15.9 17.2 8.9 15.9 14.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 25.3. Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 491 388 104 1247 563 752 555 154 2024 3271
paremmin kuin tavallisesti 4.9 6.3 5.4 10.9 6.2 3.9 4.3 3.7 2.2 3.8 4.9
yhtä hyvin kuin tavallisesti 32.7 34 38.9 41.7 36.3 23.4 26.2 32 39.4 28.4 31.9
huonommin kuin tavallisesti 43.4 44.8 39 37 41.7 50.9 53.8 48.9 44 50.8 46.8
paljon huonommin kuin tavallisesti 19 14.8 16.7 10.5 15.8 21.7 15.7 15.4 14.4 17 16.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 26.1. Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 478 930 696 225 2329 1050 1317 1029 393 3789 6118
en ollenkaan 30.2 25 25.9 23.5 26 19.4 20.1 18.4 19.2 19.3 22.4
en enempää kuin tavallisesti 42.2 40.3 38.4 46.4 40.7 38.4 41.1 40.5 40.5 40.2 40.4
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 23.5 28.3 27.4 21.5 26.4 33.3 29.8 32.9 32.5 31.9 29.4
paljon enemmän kuin tavallisesti 4.1 6.5 8.3 8.6 6.9 8.9 9 8.2 7.9 8.6 7.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 26.2. Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 440 308 121 1083 487 566 474 239 1766 2849
en ollenkaan 28.2 21.3 23.8 19.1 23 17.8 20.2 16.7 18.6 18.4 20.6
en enempää kuin tavallisesti 43.8 39.1 41.5 48.8 41.9 37.9 37.9 39.9 41.9 39.1 40.4
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 24.2 31.2 25.2 22.5 27 33.1 32.4 33.3 31.3 32.7 30
paljon enemmän kuin tavallisesti 3.8 8.3 9.4 9.7 8.1 11.2 9.5 10.1 8.2 9.9 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 26.3. Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 490 388 104 1246 563 751 555 154 2023 3269
en ollenkaan 32.2 29 27.8 29.2 29.2 20.7 20.1 19.8 20.1 20.2 24.2
en enempää kuin tavallisesti 40.6 41.5 35.5 43.3 39.5 38.8 43.6 41 38.3 41.2 40.4
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 22.8 25.1 29.4 20.3 25.7 33.5 27.7 32.6 34.2 31.2 28.7
paljon enemmän kuin tavallisesti 4.4 4.4 7.3 7.1 5.7 7 8.6 6.5 7.4 7.5 6.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 27.1. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että mukanaolosi asioiden hoidossa on (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 930 697 225 2329 1045 1311 1025 395 3776 6105
tavallista hyödyllisempää 5.6 4.8 6.5 5.1 5.5 3.4 4.4 3.8 4 3.9 4.7
yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 63.3 63.6 59 65 62.2 54.9 58.2 56.7 57.6 56.9 59.3
vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 26.5 27.2 28.6 22.4 27 34.3 30.9 31.5 32.1 32.1 29.7
paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 4.6 4.4 5.9 7.6 5.3 7.4 6.5 8 6.3 7.1 6.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 27.2. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että mukanaolosi asioiden hoidossa on (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 439 309 121 1083 484 562 474 242 1762 2845
tavallista hyödyllisempää 7.3 5.2 6.1 6.8 6 3.8 4.6 3.3 3 3.8 4.8
yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 67 63 59.7 68.7 63.4 57 55.8 58.1 60 57.4 60.3
vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 22.3 26.9 28.2 19.1 25.5 32.1 31.4 30.3 31.9 31.3 28.6
paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 3.4 4.9 6 5.4 5 7.2 8.1 8.3 5.1 7.5 6.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 27.3. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että mukanaolosi asioiden hoidossa on (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 263 491 388 104 1246 561 749 551 153 2014 3260
tavallista hyödyllisempää 3.9 4.4 6.9 2.8 5 3.1 4.2 4.2 5.6 4 4.5
yhtä hyödyllistä kuin tavallisesti 59.6 64.2 58.3 60.2 60.9 53.1 60 55.5 54 56.4 58.4
vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 30.7 27.5 28.9 26.6 28.5 36.3 30.5 32.7 32.5 32.8 30.9
paljon vähemmän hyödyllistä kuin tavallisesti 5.8 3.9 5.9 10.3 5.6 7.5 5.3 7.7 8 6.8 6.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 28.1. Oletko viime aikoina tuntenut kykeneväsi päättämään asioista? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 478 931 693 224 2326 1048 1314 1028 393 3783 6109
huonommin kuin tavallisesti 17.9 23 27.4 26.2 23.9 31.6 32.3 31.2 34 32 28.3
paremmin kuin tavallisesti 7.8 4 5 5.9 5.2 3.2 2.5 3.5 2.7 3 4
yhtä hyvin kuin tavallisesti 70.4 69.4 62.4 65.3 66.8 60.5 61.1 59.7 59.3 60.3 63.3
paljon huonommin kuin tavallisesti 3.9 3.6 5.2 2.7 4.1 4.7 4 5.6 4 4.7 4.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 28.2. Oletko viime aikoina tuntenut kykeneväsi päättämään asioista? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 440 308 121 1083 486 564 474 241 1765 2848
huonommin kuin tavallisesti 16.3 23.9 28.3 24.3 24 30.5 31.2 28.6 33.4 30.6 27.5
paremmin kuin tavallisesti 9.3 4.8 3.5 4.6 5.1 2.5 2.4 3.6 3.4 2.9 4
yhtä hyvin kuin tavallisesti 70.4 67.5 63.7 68.6 67 62.5 60.1 60.7 61.4 61 63.9
paljon huonommin kuin tavallisesti 4 3.8 4.6 2.5 3.9 4.5 6.3 7 1.9 5.4 4.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 28.3. Oletko viime aikoina tuntenut kykeneväsi päättämään asioista? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 491 385 103 1243 562 750 554 152 2018 3261
huonommin kuin tavallisesti 19.4 22 26.7 28.6 23.8 32.5 33.2 33.6 35 33.3 29.1
paremmin kuin tavallisesti 6.4 3.1 6.3 7.6 5.3 3.9 2.6 3.5 1.7 3.1 4.1
yhtä hyvin kuin tavallisesti 70.3 71.6 61.2 61 66.7 58.8 61.9 58.7 56.2 59.7 62.8
paljon huonommin kuin tavallisesti 3.8 3.3 5.8 2.9 4.2 4.9 2.3 4.2 7.1 4 4.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 29.1. Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti rasituksen alaisena? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 931 695 224 2327 1048 1314 1029 396 3787 6114
en ollenkaan 12.2 7.7 6.4 5.9 7.9 3.9 4 4.2 4.1 4 5.8
en enempää kuin tavallisesti 38.6 40.6 39 35.3 39.1 23.9 24.3 24.7 27.3 24.7 31.3
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 37.8 41.1 38.3 42.9 39.8 50 46.1 45.8 43.1 46.6 43.5
paljon enemmän kuin tavallisesti 11.4 10.6 16.2 15.9 13.2 22.3 25.6 25.3 25.5 24.7 19.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 29.2. Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti rasituksen alaisena? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 213 440 308 120 1081 486 564 474 242 1766 2847
en ollenkaan 12.5 7.6 7.2 4.7 8 4.1 3.7 5.4 3.8 4.3 6
en enempää kuin tavallisesti 43.4 40.2 37.7 32.9 39.1 27 24.1 26.8 26.6 26 32.2
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 32.8 42.7 38.6 44.6 40 49.7 45.9 43.2 45.3 45.9 43.1
paljon enemmän kuin tavallisesti 11.3 9.6 16.4 17.8 13 19.2 26.3 24.6 24.4 23.8 18.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 29.3. Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti rasituksen alaisena? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 491 387 104 1246 562 750 555 154 2021 3267
en ollenkaan 11.8 7.9 5.7 7.6 7.8 3.7 4.3 3.1 4.6 3.8 5.6
en enempää kuin tavallisesti 33.9 41 40.1 38.3 39.1 21.1 24.4 22.8 28.4 23.5 30.4
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 42.7 39.5 38 40.8 39.7 50.2 46.3 48.2 39.9 47.2 43.9
paljon enemmän kuin tavallisesti 11.6 11.7 16.1 13.4 13.4 25 25 25.9 27.1 25.5 20.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 30.1. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 478 930 694 224 2326 1048 1314 1028 396 3786 6112
ei ollenkaan 28.5 28.4 25.8 29.6 27.7 21.3 20.8 19.3 19.8 20.4 23.7
ei enempää kuin tavallisesti 41.5 38.7 39.5 43.6 40 35.2 34.2 37.3 38.6 35.9 37.8
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 24.1 26.4 27 19.7 25.4 32.9 35.2 31.9 32.1 33.3 29.7
paljon enemmän kuin tavallisesti 5.9 6.5 7.7 7.2 6.9 10.7 9.8 11.5 9.5 10.4 8.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 30.2. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 439 307 120 1080 486 564 473 242 1765 2845
ei ollenkaan 25.9 24.1 26.6 24.7 25.3 23.8 20.1 18.6 23.1 21 23
ei enempää kuin tavallisesti 46.1 39.5 38.3 50.4 41.7 32.6 34.5 37.7 39.5 35.8 38.6
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 22.7 29.2 26.6 19.7 26.1 33.1 34.4 32.7 27.7 32.6 29.5
paljon enemmän kuin tavallisesti 5.3 7.2 8.4 5.2 7 10.4 10.9 11.1 9.7 10.6 8.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 30.3. Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 491 387 104 1246 562 750 555 154 2021 3267
ei ollenkaan 31.1 33 25.1 35.8 30.2 19 21.3 20 14.9 19.8 24.4
ei enempää kuin tavallisesti 37.1 37.8 40.5 34.9 38.3 37.4 34 37 37.1 36 37
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 25.4 23.4 27.4 19.6 24.8 32.7 35.7 31.1 38.9 33.9 29.9
paljon enemmän kuin tavallisesti 6.5 5.8 7 9.7 6.8 10.9 8.9 11.9 9.1 10.3 8.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 31.1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 478 929 693 224 2324 1046 1314 1028 395 3783 6107
enemmän kuin tavallisesti 6.3 5 4.2 5.7 5.1 7.5 6.9 7.2 4.6 6.8 6
yhtä paljon kuin tavallisesti 53.1 54.1 52.1 55 53.4 49.1 46.5 45.4 50.5 47.3 50.1
vähemmän kuin tavallisesti 33.7 32.5 35.2 32.5 33.6 35.5 39.3 36.8 37.2 37.4 35.6
paljon vähemmän kuin tavallisesti 7 8.4 8.4 6.8 8 7.8 7.3 10.7 7.8 8.5 8.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 31.2. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 439 308 120 1081 484 564 474 242 1764 2845
enemmän kuin tavallisesti 7.5 5.1 1.7 2.8 4.2 8.4 6.2 7 5.5 6.9 5.6
yhtä paljon kuin tavallisesti 57.4 54.8 52.7 57 54.9 49.8 49.7 44.6 53.1 48.7 51.7
vähemmän kuin tavallisesti 29.1 30.2 36.1 32.6 32.1 34.6 36.8 37.2 34.8 36.1 34.2
paljon vähemmän kuin tavallisesti 6.1 10 9.4 7.6 8.8 7.2 7.3 11.2 6.6 8.3 8.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 31.3. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 264 490 385 104 1243 562 750 554 153 2019 3262
enemmän kuin tavallisesti 5.1 5 6.5 9.5 6 6.7 7.4 7.3 3.2 6.8 6.4
yhtä paljon kuin tavallisesti 48.8 53.4 51.5 52.3 51.8 48.6 44 46 46.5 46 48.5
vähemmän kuin tavallisesti 38.1 35 34.4 32.4 35.1 36.4 41.2 36.4 40.8 38.6 37
paljon vähemmän kuin tavallisesti 8 6.6 7.5 5.7 7.1 8.4 7.4 10.3 9.5 8.7 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 32.1. Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutesi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 928 696 224 2325 1045 1311 1025 394 3775 6100
paremmin kuin tavallisesti 7.1 6.2 8.3 7.6 7.2 6 7.2 6.3 4.3 6.3 6.7
yhtä hyvin kuin tavallisesti 69 66.6 61.6 68.3 65.6 58.1 58.4 57.1 62 58.4 61.7
huonommin kuin tavallisesti 20.3 23.9 25.9 21 23.6 30.7 30 30 29.1 30.1 27.1
paljon huonommin kuin tavallisesti 3.5 3.3 4.1 3.1 3.6 5.1 4.4 6.6 4.6 5.2 4.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 32.2. Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutesi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 438 308 120 1080 485 562 472 241 1760 2840
paremmin kuin tavallisesti 7.8 7.7 6.9 5.8 7.2 5.7 6.4 6 5 5.9 6.5
yhtä hyvin kuin tavallisesti 69.7 64 61 72.8 65.2 61.3 56.3 57.1 66.1 59.2 62.1
huonommin kuin tavallisesti 18.4 24.3 29.1 19.3 24.1 28.1 32.4 28.9 23.7 29 26.7
paljon huonommin kuin tavallisesti 4.2 4 3.1 2.1 3.5 4.9 4.9 8 5.3 5.9 4.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 32.3. Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutesi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 263 490 388 104 1245 560 749 553 153 2015 3260
paremmin kuin tavallisesti 6.5 4.5 9.7 9.8 7.2 6.4 7.8 6.5 3.3 6.7 6.9
yhtä hyvin kuin tavallisesti 68.3 69.4 62.2 62.6 66 55.4 60 57.1 55.8 57.6 61.3
huonommin kuin tavallisesti 22.3 23.5 23.2 23.2 23.1 33 28.2 31 37.4 31.1 27.5
paljon huonommin kuin tavallisesti 2.9 2.5 5 4.4 3.6 5.3 4 5.3 3.6 4.7 4.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 33.1. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 928 695 224 2324 1047 1314 1028 396 3785 6109
en ollenkaan 28.9 25.9 24.4 30 26.4 19 19.5 17.6 16.7 18.5 22.1
en enempää kuin tavallisesti 31.9 33.4 33.9 31.8 33.1 28.2 28.5 32.9 36.7 30.7 31.8
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 32 33.1 31.5 29.8 32 39.3 40.1 36 35 38.1 35.3
paljon enemmän kuin tavallisesti 7.2 7.6 10.2 8.4 8.4 13.6 11.8 13.6 11.5 12.7 10.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 33.2. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 437 307 120 1078 485 564 473 242 1764 2842
en ollenkaan 29.3 21.5 25.1 30 25 22.2 20.8 18 19 20.1 22.4
en enempää kuin tavallisesti 32.1 36.1 35.4 33.1 34.8 29.5 28.5 32 39.5 31.5 33.1
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 33.6 34.6 28.6 30.4 32.1 35.7 38.8 36.8 32.2 36.5 34.4
paljon enemmän kuin tavallisesti 5 7.8 10.9 6.5 8.1 12.5 11.8 13.2 9.2 12 10.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 33.3. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 263 491 388 104 1246 562 750 555 154 2021 3267
en ollenkaan 28.5 30.7 23.9 30.1 27.8 16.1 18.5 17.2 13.3 17.1 21.9
en enempää kuin tavallisesti 31.8 30.5 32.5 30.1 31.4 26.9 28.5 33.6 32.5 30 30.6
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 30.4 31.5 34.1 29 31.9 42.4 41.1 35.3 39.3 39.6 36.2
paljon enemmän kuin tavallisesti 9.4 7.4 9.5 10.7 8.8 14.5 11.9 13.9 14.8 13.4 11.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 34.1. Oletko viime aikoina kadottanut itseluottamuksesi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 477 929 695 224 2325 1048 1313 1027 396 3784 6109
en ollenkaan 37 33.5 27.8 29.2 31.7 22.4 21.2 19.6 18 20.6 25.7
en enempää kuin tavallisesti 31 34 38.6 38.4 35.5 31.5 34.5 32.9 39 33.8 34.6
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 25.2 25.2 25.2 26.7 25.4 34.1 33.2 33.5 30.3 33.2 29.6
paljon enemmän kuin tavallisesti 6.8 7.2 8.4 5.8 7.4 12.1 11 14.1 12.7 12.4 10.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 34.2. Oletko viime aikoina kadottanut itseluottamuksesi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 438 307 120 1079 486 564 472 242 1764 2843
en ollenkaan 42.2 33.2 29.3 27 32.8 25.2 21.9 21.1 21.2 22.4 27.3
en enempää kuin tavallisesti 30.8 33.6 39.9 42.9 36.3 32.6 37 32.6 38.6 34.9 35.5
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 21.5 25.7 21.4 25 23.6 30.8 28.6 30.6 29.5 29.9 26.9
paljon enemmän kuin tavallisesti 5.5 7.5 9.3 5.1 7.4 11.3 12.5 15.7 10.7 12.9 10.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 34.3. Oletko viime aikoina kadottanut itseluottamuksesi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 263 491 388 104 1246 562 749 555 154 2020 3266
en ollenkaan 31.9 33.8 26.4 32 30.7 19.9 20.7 18.1 13.1 19 24.2
en enempää kuin tavallisesti 31.1 34.5 37.4 32.5 34.7 30.5 32.6 33.1 39.6 32.9 33.7
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 28.9 24.7 28.6 28.9 27.3 37 36.8 36.2 31.6 36.2 32.2
paljon enemmän kuin tavallisesti 8.1 7 7.5 6.6 7.3 12.7 9.9 12.6 15.7 11.9 9.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 35.1. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi ihmisenä arvottomaksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 475 929 695 224 2323 1046 1313 1026 394 3779 6102
en ollenkaan 55.5 51.2 44.9 48.3 49.5 39.9 43.4 38.1 37.5 40.3 44.5
en enempää kuin tavallisesti 24.7 26 30.7 31 27.9 27.2 26 28.9 29.7 27.6 27.7
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 16.1 16.7 17.5 16.6 16.9 25.3 22.3 23.8 23.4 23.6 20.5
paljon enemmän kuin tavallisesti 3.7 6.1 6.9 4.1 5.7 7.6 8.3 9.2 9.4 8.5 7.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 35.2. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi ihmisenä arvottomaksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 213 438 308 120 1079 485 564 472 241 1762 2841
en ollenkaan 58 48 44.3 46.7 48.4 40.1 41 36.1 39.7 39.1 43.6
en enempää kuin tavallisesti 24.2 28.5 32.9 36.9 30.2 26.9 27.6 31.8 26.4 28.4 29.3
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 14.8 16.8 16.5 12.8 15.9 24.9 21.7 23.1 24.4 23.3 19.8
paljon enemmän kuin tavallisesti 3 6.6 6.2 3.6 5.5 8.2 9.8 9.1 9.5 9.1 7.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 35.3. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi ihmisenä arvottomaksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 262 491 387 104 1244 561 749 554 153 2017 3261
en ollenkaan 53.1 54.6 45.3 50.4 50.7 39.7 45.2 40 34.2 41.3 45.5
en enempää kuin tavallisesti 25.1 23.4 28.8 23.4 25.6 27.6 24.8 26.3 34.7 26.8 26.3
jonkin verran enemmän kuin tavallisesti 17.4 16.6 18.4 21.5 17.9 25.6 22.9 24.4 21.9 23.9 21.2
paljon enemmän kuin tavallisesti 4.5 5.4 7.5 4.8 5.9 7.1 7.2 9.4 9.2 8 7.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 36.1. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 476 929 696 224 2325 1048 1313 1028 396 3785 6110
enemmän kuin tavallisesti 6.7 6.8 7.2 10 7.3 9.7 6.8 8.7 8.6 8.3 7.8
yhtä paljon kuin tavallisesti 68.1 62.5 59.6 59.9 62.2 51.5 56.4 54.7 54.5 54.5 58
vähemmän kuin tavallisesti 20.5 25.9 27.6 23.5 25.2 30.8 30.7 29 30.7 30.2 27.9
paljon vähemmän kuin tavallisesti 4.7 4.9 5.6 6.5 5.3 7.9 6 7.6 6.2 7 6.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 36.2. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 214 438 308 120 1080 486 564 473 242 1765 2845
enemmän kuin tavallisesti 6 7.9 5.9 6.5 6.8 9.6 7 8.3 8.5 8.2 7.5
yhtä paljon kuin tavallisesti 74.9 64.1 62.2 64.6 65.5 57.4 59.1 54.1 58.7 57.2 61.1
vähemmän kuin tavallisesti 16.2 21.8 26.6 22.9 22.4 25.4 28.1 28.4 26.9 27.4 25
paljon vähemmän kuin tavallisesti 3 6.2 5.4 6.1 5.4 7.6 5.8 9.2 5.9 7.2 6.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 36.3. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 262 491 388 104 1245 562 749 555 154 2020 3265
enemmän kuin tavallisesti 7.5 5.6 8.3 14.5 7.8 9.9 6.7 9.1 8.8 8.4 8.1
yhtä paljon kuin tavallisesti 61.4 60.6 57.3 53.9 58.9 46.3 54.4 55.2 48 52 55.1
vähemmän kuin tavallisesti 24.8 30.3 28.6 24.4 28.1 35.6 32.8 29.6 36.4 32.9 30.8
paljon vähemmän kuin tavallisesti 6.4 3.5 5.8 7.2 5.2 8.2 6.2 6.1 6.8 6.7 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Suun terveys

Taulukko 37.1. Onko hampaidesi kunto ja suusi terveydentila mielestäsi nykyisin: (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 472 928 692 222 2314 1044 1308 1025 394 3771 6085
hyvä 29.7 23.9 26 23.6 25.6 34.6 32.8 30.6 26.4 31.8 28.9
melko hyvä 33 32.3 31.2 36.9 32.6 34.3 35.9 35.5 31.6 34.9 33.8
keskitasoinen 28.4 31 28.9 30.5 29.8 24.2 23.5 24.6 26.1 24.3 26.8
melko huono 7.8 11.1 11.4 7.4 10.2 6.1 6.8 7.4 13.9 7.7 8.8
huono 1.2 1.7 2.6 1.6 1.9 0.8 1 1.9 2 1.3 1.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 37.2. Onko hampaidesi kunto ja suusi terveydentila mielestäsi nykyisin: (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 437 305 119 1072 483 561 471 241 1756 2828
hyvä 25.6 19.3 22.2 18.9 21.2 33.5 28.1 26 25.9 28.4 25
melko hyvä 34.2 31.3 30.3 39.2 32.5 32.2 35.4 36.6 31.3 34.3 33.5
keskitasoinen 29.3 33.7 29 35 31.7 25.4 26.8 25.9 23.4 25.7 28.5
melko huono 8.9 13.3 15.6 5 12.2 7.8 8.2 8.8 16.3 9.5 10.8
huono 2.1 2.3 2.9 1.8 2.4 1.1 1.6 2.7 3.1 2 2.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 37.3. Onko hampaidesi kunto ja suusi terveydentila mielestäsi nykyisin: (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 261 491 387 103 1242 561 747 554 153 2015 3257
hyvä 33.8 28.9 29.4 29.6 30 35.6 36.4 34.8 27.2 34.9 32.7
melko hyvä 31.8 33.4 31.9 33.9 32.6 36.2 36.3 34.6 31.9 35.4 34.2
keskitasoinen 27.5 28.1 28.7 24.8 27.9 23.2 20.9 23.3 30.2 23 25.2
melko huono 6.7 8.6 7.7 10.5 8.1 4.6 5.7 6.2 10.3 6 6.9
huono 0.2 1 2.3 1.3 1.4 0.4 0.6 1.2 0.4 0.7 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 38.1. Onko sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hammassärkyä tai muita hampaisiin liittyviä vaivoja? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 470 927 691 221 2309 1043 1308 1024 392 3767 6076
ei 62.9 53.2 57 59.6 56.9 48.3 50.2 47.6 46.6 48.6 52.4
kyllä 37.1 46.8 43 40.4 43.1 51.7 49.8 52.4 53.4 51.4 47.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 38.2. Onko sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hammassärkyä tai muita hampaisiin liittyviä vaivoja? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 437 304 119 1071 483 562 471 240 1756 2827
ei 62.4 47.4 53 57 52.9 46.5 47.7 45.3 43.1 46 49.3
kyllä 37.6 52.6 47 43 47.1 53.5 52.3 54.7 56.9 54 50.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 38.3. Onko sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hammassärkyä tai muita hampaisiin liittyviä vaivoja? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 259 490 387 102 1238 560 746 553 152 2011 3249
ei 63.3 59.6 60.6 63.1 61 49.9 52.2 49.7 51.8 50.9 55.4
kyllä 36.7 40.4 39.4 36.9 39 50.1 47.8 50.3 48.2 49.1 44.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 39.1. Koetko kipua ohimoilla, leukanivelissä, kasvoilla tai leuoissa vähintään kerran viikossa? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 470 927 685 222 2304 1042 1305 1022 390 3759 6063
en 92.2 88.2 86.1 84.7 87.8 71.4 67.9 66.4 62.3 67.7 76.9
kyllä 7.8 11.8 13.9 15.3 12.2 28.6 32.1 33.6 37.7 32.3 23.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 39.2. Koetko kipua ohimoilla, leukanivelissä, kasvoilla tai leuoissa vähintään kerran viikossa? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 436 301 119 1067 482 560 470 239 1751 2818
en 90.1 88.8 84.5 81.9 86.8 69.9 65.8 70.2 60.2 67.2 76.5
kyllä 9.9 11.2 15.5 18.1 13.2 30.1 34.2 29.8 39.8 32.8 23.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 39.3. Koetko kipua ohimoilla, leukanivelissä, kasvoilla tai leuoissa vähintään kerran viikossa? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 259 491 384 103 1237 560 745 552 151 2008 3245
en 94.3 87.7 87.6 88.3 88.9 72.7 69.5 63 65.6 68.1 77.3
kyllä 5.7 12.3 12.4 11.7 11.1 27.3 30.4 37 34.4 31.9 22.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 40.1. Koetko kipua vähintään kerran viikossa, kun avaat suusi aivan auki tai pureskellessasi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 469 925 688 219 2301 1042 1304 1023 391 3760 6061
en 96.5 92 92 94.8 93.1 88.1 85.3 83.2 85.9 85.5 89
kyllä 3.5 8 8 5.2 6.9 11.9 14.7 16.8 14.1 14.5 11
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 40.2. Koetko kipua vähintään kerran viikossa, kun avaat suusi aivan auki tai pureskellessasi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 210 435 305 118 1068 481 559 470 239 1749 2817
en 95 90.3 91.4 94.1 91.9 87.8 86.5 87.1 87.1 87.1 89.4
kyllä 5 9.7 8.6 5.9 8.1 12.2 13.5 12.9 12.9 12.9 10.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 40.3. Koetko kipua vähintään kerran viikossa, kun avaat suusi aivan auki tai pureskellessasi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 259 490 383 101 1233 561 745 553 152 2011 3244
en 98 93.9 92.6 95.8 94.4 88.3 84.4 79.7 84.2 84 88.6
kyllä 2 6.1 7.4 4.2 5.6 11.7 15.6 20.3 15.8 16 11.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 41.1. Narskutteletko hampaitasi tai puretko niitä voimakkaasti yhteen (muulloin kuin syödessä)? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 467 927 688 222 2304 1044 1306 1021 393 3764 6068
en 63.2 57.2 55.8 55 57.5 52.2 44.7 39.9 37.3 44.3 50.3
kyllä, vain öisin 7.5 16.2 17 18.6 15.3 15.3 20.5 24 27.7 21.1 18.4
kyllä, vain päivisin 5.7 4.4 3.5 0.8 3.9 3.6 3.9 4.9 4.6 4.2 4.1
kyllä, sekä öisin että päivisin 3.1 4.6 6.6 5 5 11.7 13.3 17.5 14.9 14.3 10.1
en osaa sanoa 20.4 17.5 17.1 20.6 18.2 17.1 17.6 13.7 15.4 16.1 17.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 41.2. Narskutteletko hampaitasi tai puretko niitä voimakkaasti yhteen (muulloin kuin syödessä)? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 207 438 303 119 1067 483 561 468 241 1753 2820
en 64.8 58.4 55.2 50 57.4 53.5 45.4 40.7 35.2 44.4 50.6
kyllä, vain öisin 5.8 13.6 15.9 21.4 14 15.8 20.9 20.9 26.2 20.5 17.4
kyllä, vain päivisin 5.8 4.7 2.1 0 3.5 4.1 3.3 5.7 6.2 4.6 4.1
kyllä, sekä öisin että päivisin 2.2 4.1 8.4 6 5.4 11.1 13.3 18.5 14.9 14.6 10.2
en osaa sanoa 21.3 19.2 18.4 22.6 19.7 15.5 17.1 14.2 17.5 15.9 17.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 41.3. Narskutteletko hampaitasi tai puretko niitä voimakkaasti yhteen (muulloin kuin syödessä)? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 489 385 103 1237 561 745 553 152 2011 3248
en 61.7 55.9 56.2 61.4 57.6 51.1 44.1 39.1 40.6 44.1 50.1
kyllä, vain öisin 9.2 19.2 18.1 15.1 16.6 15 20.2 26.9 29.9 21.7 19.4
kyllä, vain päivisin 5.6 4.1 4.7 1.9 4.3 3.1 4.5 4.2 2.2 3.8 4
kyllä, sekä öisin että päivisin 4 5.2 5 3.5 4.7 12.3 13.3 16.5 15 14.1 9.9
en osaa sanoa 19.5 15.7 16.1 18.1 16.7 18.5 17.9 13.3 12.3 16.2 16.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 42.1. Miten usein harjaat hampaasi fluorihammastahnalla? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 470 927 691 222 2310 1044 1307 1023 392 3766 6076
harvemmin kuin kerran päivässä 5.5 7.9 8.5 5.3 7.4 2.3 2.5 3.4 3 2.8 4.9
kerran päivässä 37.5 34.3 35.1 33.1 35 23.2 18.7 22 24.6 21.5 27.7
useammin kuin kerran päivässä 57 57.8 56.4 61.6 57.6 74.5 78.8 74.6 72.4 75.7 67.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 42.2. Miten usein harjaat hampaasi fluorihammastahnalla? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 436 305 119 1071 482 561 470 239 1752 2823
harvemmin kuin kerran päivässä 7.6 11.4 10.4 7.8 10 2.1 3.7 4.9 3.9 3.7 6.7
kerran päivässä 45.6 40.7 43.6 36.5 41.9 29.2 23.5 27.3 28.4 26.7 33.9
useammin kuin kerran päivässä 46.8 47.9 45.9 55.6 48.1 68.6 72.8 67.8 67.7 69.6 59.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 42.3. Miten usein harjaat hampaasi fluorihammastahnalla? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 259 491 386 103 1239 562 746 553 153 2014 3253
harvemmin kuin kerran päivässä 3.4 4.1 6.9 2.1 4.8 2.5 1.6 2.1 1.6 2 3.2
kerran päivässä 29.6 27.3 27.4 28.6 27.9 17.9 15 17.2 19 16.8 21.7
useammin kuin kerran päivässä 67 68.5 65.8 69.3 67.4 79.6 83.4 80.8 79.4 81.3 75.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 43.1. Käytätkö hammaslankaa tai muuta välinettä hammasväliesi puhdistamiseen? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 471 927 689 222 2309 1045 1307 1024 393 3769 6078
silloin tällöin 40.9 48.1 43.4 45.2 45 52.2 49.5 47.2 49.6 49.5 47.5
en ollenkaan 41.4 34 30.6 26 33.3 20 13.2 11.5 10.1 14 22.9
2-3 kertaa viikossa 8.4 10 12.2 19.1 11.4 15.8 20.3 22.3 23.1 20.1 16.1
päivittäin 9.2 7.9 13.8 9.7 10.3 12 16.9 19 17.2 16.3 13.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 43.2. Käytätkö hammaslankaa tai muuta välinettä hammasväliesi puhdistamiseen? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 438 304 119 1072 483 560 470 241 1754 2826
silloin tällöin 47 49.9 42.9 48.4 47 57 53.1 52 46.8 52.8 50
en ollenkaan 37.1 33.3 35.2 26 33.6 18.8 13.8 13.1 11.8 14.5 23.6
2-3 kertaa viikossa 7 9.4 9.4 17.1 10 13.6 18.3 19.2 26.4 18.6 14.5
päivittäin 8.9 7.4 12.5 8.5 9.4 10.7 14.8 15.6 15.1 14.1 11.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 43.3. Käytätkö hammaslankaa tai muuta välinettä hammasväliesi puhdistamiseen? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 489 385 103 1237 562 747 554 152 2015 3252
silloin tällöin 35 46.1 43.9 41.1 42.8 48.1 46.8 42.9 54 46.6 45
en ollenkaan 45.7 34.8 26.5 26.1 33 21.1 12.8 10.1 7.5 13.6 22.2
2-3 kertaa viikossa 9.8 10.6 14.6 21.6 13 17.7 21.9 25.1 18.1 21.4 17.7
päivittäin 9.5 8.5 15 11.2 11.2 13.2 18.6 22 20.4 18.4 15.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 44.1. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Sokeroitu kahvi tai tee sekä muut sokeroidut juomat (mehut, limsat, kaakao) (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 470 926 689 221 2306 1043 1305 1020 392 3760 6066
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 7.2 6 6.4 11 6.9 3.4 5.5 4.8 7.3 5 5.9
Päivittäin 1-2 kertaa 17.4 20.4 16.1 20.3 18.5 18.5 17.2 16.1 15.9 17 17.7
2-5 kertaa viikossa 33.2 31.9 29.3 17.9 29.7 33.3 28.3 26.4 18.8 27.8 28.7
Harvemmin 35.5 35.6 40.1 45.6 38.2 38.9 41 44.5 47.9 42.3 40.4
En koskaan 6.7 6.1 8.1 5.3 6.8 5.8 8.1 8.3 10 7.8 7.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 44.2. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Sokeroitu kahvi tai tee sekä muut sokeroidut juomat (mehut, limsat, kaakao) (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 210 437 303 118 1068 483 559 468 239 1749 2817
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 10.5 6.1 9.3 12.6 8.7 4.4 8.7 4.8 7.7 6.4 7.5
Päivittäin 1-2 kertaa 18.6 21.2 15.4 18.8 18.7 21.2 19.3 15.9 13.6 17.9 18.3
2-5 kertaa viikossa 34.4 34.2 26.9 19.7 30.1 33.7 27.1 32.5 19.9 29.2 29.6
Harvemmin 31.4 32.8 38 45.8 35.8 36.8 36.3 40.6 49.3 39.6 37.8
En koskaan 5.2 5.7 10.4 3 6.7 3.9 8.7 6.2 9.5 6.9 6.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 44.3. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Sokeroitu kahvi tai tee sekä muut sokeroidut juomat (mehut, limsat, kaakao) (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 489 386 103 1238 560 746 552 153 2011 3249
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 4 5.8 3.9 8.9 5.1 2.5 3.1 4.7 6.8 3.8 4.4
Päivittäin 1-2 kertaa 16.3 19.6 16.7 22.1 18.2 16.2 15.5 16.2 19.3 16.2 17.1
2-5 kertaa viikossa 32 29.4 31.4 15.6 29.2 33 29.1 20.8 17.2 26.6 27.8
Harvemmin 39.5 38.6 41.9 45.3 40.6 40.8 44.6 48.1 45.9 44.8 42.9
En koskaan 8.2 6.5 6.1 8.2 6.8 7.5 7.6 10.2 10.7 8.6 7.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 45.1. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Suklaa tai muut makeiset (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 469 919 686 221 2295 1043 1304 1021 391 3759 6054
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 1 0.2 0.2 1.5 0.5 1.1 0.9 1.5 1.1 1.1 0.8
Päivittäin 1-2 kertaa 5.1 5.8 4.2 6 5.2 6.3 7.1 8.1 12.2 7.8 6.6
2-5 kertaa viikossa 39.2 38.5 39.6 39.5 39.1 53.2 51.4 50.8 50.5 51.5 45.9
Harvemmin 50.4 52.3 52.7 52.2 52.1 38 39.1 37.7 34.8 37.9 44.4
En koskaan 4.3 3.2 3.2 0.8 3.1 1.5 1.6 1.8 1.3 1.6 2.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 45.2. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Suklaa tai muut makeiset (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 210 435 302 118 1065 482 559 469 239 1749 2814
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 1.5 0 0 1.1 0.4 0.7 0.8 1.1 1.5 1 0.7
Päivittäin 1-2 kertaa 6.3 5.3 4.3 2.7 4.8 7.6 5.3 6.2 10.3 6.9 5.9
2-5 kertaa viikossa 37.4 36 35.6 43 37 50.2 53.6 54.3 52 52.7 45.3
Harvemmin 51.3 56.5 55.9 53.1 55 39.9 38.1 37.5 35.6 38 46
En koskaan 3.5 2.2 4.2 0 2.8 1.6 2.1 1 0.7 1.4 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 45.3. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Suklaa tai muut makeiset (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 259 484 384 103 1230 561 745 552 152 2010 3240
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 0.5 0.4 0.4 2 0.6 1.4 0.9 1.9 0.6 1.3 1
Päivittäin 1-2 kertaa 3.8 6.4 4.2 10.1 5.5 5.2 8.4 9.9 15.2 8.6 7.3
2-5 kertaa viikossa 41 41.1 43.2 35.1 41.2 55.8 49.6 47.7 48.2 50.5 46.4
Harvemmin 49.5 47.8 49.9 50.9 49.2 36.2 39.9 38 33.7 37.8 42.8
En koskaan 5.2 4.3 2.3 1.9 3.5 1.4 1.2 2.6 2.4 1.8 2.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 46.1. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Purukumi tai pastillit, joissa on ksylitolia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 470 920 686 219 2295 1041 1305 1017 391 3754 6049
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 9.5 9.4 6.7 10.8 8.7 12 13 11.2 13.7 12.3 10.6
Päivittäin 1-2 kertaa 15.7 16.2 14 10.6 14.8 25.1 23.1 19.4 18.4 22 18.7
2-5 kertaa viikossa 22.1 22.9 24.7 25.4 23.7 25.5 27.3 24.6 22.7 25.5 24.7
Harvemmin 39.8 40.4 41.5 43.6 41 30.4 29.3 34.9 34.4 31.8 36
En koskaan 12.9 11.1 13.1 9.7 11.9 7 7.3 9.9 10.8 8.4 10
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 46.2. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Purukumi tai pastillit, joissa on ksylitolia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 210 435 302 117 1064 481 561 469 240 1751 2815
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 6.7 9.5 5.3 12.5 8.1 12.6 11.1 10.1 14 11.6 9.9
Päivittäin 1-2 kertaa 14.3 14.3 13.1 10.5 13.5 25.2 23.1 20.8 16.2 21.9 17.9
2-5 kertaa viikossa 22.8 22.3 22.8 25.3 22.9 25.2 28.2 25.3 25.7 26.3 24.7
Harvemmin 46.1 45.9 45 47.4 45.8 30.7 31.9 34.8 34.4 32.8 39
En koskaan 10.1 8.1 13.8 4.3 9.7 6.3 5.7 9 9.8 7.4 8.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 46.3. Kuinka usein tavallisesti nautit alla lueteltuja tuotteita? Purukumi tai pastillit, joissa on ksylitolia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 485 384 102 1231 560 744 548 151 2003 3234
Päivittäin 3 kertaa tai useammin 12.3 9.2 7.9 8.5 9.2 11.5 14.4 12.2 13.3 12.9 11.3
Päivittäin 1-2 kertaa 17.1 18.3 14.8 10.7 16.1 25 23.1 18.1 21.9 22 19.4
2-5 kertaa viikossa 21.5 23.7 26.5 25.6 24.4 25.7 26.6 24 18.1 24.8 24.7
Harvemmin 33.6 34.3 38.4 38.8 36.1 30.2 27.3 35 34.5 30.9 33.2
En koskaan 15.5 14.5 12.5 16.4 14.2 7.6 8.5 10.7 12.3 9.3 11.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 47.1. Onko sinulla tapana käydä hammaslääkärissä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 471 928 692 222 2313 1044 1307 1023 394 3768 6081
kyllä, säännöllisesti tarkastusta varten 23.2 23.4 28.7 31.3 26.1 38.2 43.6 45.7 41.4 42.6 35
kyllä, vain silloin kun minulla on särkyä tai jotakin vaivaa 65.4 62.6 58.4 62.5 61.7 54.5 52 50.5 54.4 52.5 56.7
ei koskaan 11.4 13.9 12.9 6.2 12.2 7.3 4.3 3.8 4.2 4.9 8.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 47.2. Onko sinulla tapana käydä hammaslääkärissä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 437 305 119 1072 482 561 470 241 1754 2826
kyllä, säännöllisesti tarkastusta varten 20.9 16.9 21.3 30.5 20.7 34.3 35.3 40.3 36.2 36.7 29.1
kyllä, vain silloin kun minulla on särkyä tai jotakin vaivaa 69 66.8 62.5 64.1 65.5 56.3 59.9 54.9 58.8 57.4 61.2
ei koskaan 10.1 16.3 16.2 5.4 13.8 9.3 4.8 4.8 4.9 5.9 9.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 47.3. Onko sinulla tapana käydä hammaslääkärissä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 491 387 103 1241 562 746 553 153 2014 3255
kyllä, säännöllisesti tarkastusta varten 25.5 30.5 35.4 32.4 31.5 41.5 50 50.5 49.3 48 40.7
kyllä, vain silloin kun minulla on särkyä tai jotakin vaivaa 61.9 58.1 54.7 60.4 57.8 53 46 46.6 47.6 48.1 52.4
ei koskaan 12.6 11.3 9.9 7.2 10.6 5.5 3.9 2.9 3.2 4 6.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 48.1. Arveletko nyt tarvitsevasi hammashoitoa? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 471 925 690 221 2307 1040 1306 1021 392 3759 6066
ei 58.3 47.2 45.9 47.2 48.7 50.2 50.1 49.8 41.2 49 48.9
kyllä 41.7 52.8 54.1 52.8 51.3 49.8 49.9 50.2 58.8 51 51.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 48.2. Arveletko nyt tarvitsevasi hammashoitoa? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 436 304 119 1070 479 559 470 239 1747 2817
ei 55.8 40.4 41 44.4 43.7 45.9 41.8 43.1 37.5 42.5 43.1
kyllä 44.2 59.6 59 55.6 56.3 54.1 58.2 56.9 62.5 57.5 56.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 48.3. Arveletko nyt tarvitsevasi hammashoitoa? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 489 386 102 1237 561 747 551 153 2012 3249
ei 60.8 54.6 50.2 51 53.8 53.9 56.5 55.9 46.7 54.8 54.4
kyllä 39.2 45.4 49.8 49 46.2 46.1 43.5 44.1 53.3 45.2 45.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 49.1. Onko hammashoito mielestäsi pelottavaa? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 471 928 692 222 2313 1045 1308 1021 393 3767 6080
ei lainkaan 70.4 63.9 66.9 63.4 65.9 54.8 50.2 44.2 44.1 48.9 56.7
jonkin verran 25.6 29.7 25.4 29.8 27.6 35.4 37.8 41.6 38.8 38.5 33.5
erittäin paljon 3.9 6.5 7.8 6.8 6.5 9.8 12 14.2 17.1 12.7 9.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 49.2. Onko hammashoito mielestäsi pelottavaa? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 211 438 305 119 1073 483 561 469 240 1753 2826
ei lainkaan 67.3 61.5 62.8 59.1 62.6 50.8 49.5 40.8 41.3 46 53.9
jonkin verran 29.5 30.8 27.8 31.4 29.7 37.3 37.1 40 39.9 38.4 34.3
erittäin paljon 3.2 7.6 9.4 9.5 7.7 11.9 13.3 19.2 18.8 15.5 11.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 49.3. Onko hammashoito mielestäsi pelottavaa? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 260 490 387 103 1240 562 747 552 153 2014 3254
ei lainkaan 73.5 66.4 70.5 68.9 69.4 58.3 50.7 47.4 48.4 51.4 59.4
jonkin verran 21.9 28.4 23.2 27.8 25.4 33.8 38.4 43 37.2 38.5 32.6
erittäin paljon 4.6 5.2 6.2 3.3 5.3 7.9 10.9 9.7 14.5 10.1 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Terveyspalvelut

Taulukko 50.1. Minkä tahon tarjoamia terveyspalveluja olet pääsääntöisesti käyttänyt 12 viime kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 425 862 652 215 2154 997 1279 997 387 3660 5814
YTHS:n palveluja tai kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 38.1 42 44.7 28.7 40.6 42.4 48.9 40.5 23.6 41.8 41.3
Kunnan muita terveyspalveluja (esim. neuvola, suun terveydenhuolto) 32.4 27.1 20.2 19.8 24.8 31.5 24.6 24.1 35.3 27.4 26.2
Työterveyshuollon palveluja 7.7 13.8 19.5 35.8 17.2 5.1 9.2 17 24.9 12.4 14.6
Yksityisen palveluntuottajan palveluja 17.5 14.9 12.7 13.5 14.5 18.1 14.2 12.4 12 14.4 14.4
Erikoissairaanhoidon palveluja 4.2 2.3 3 2.1 2.8 3 3.1 6 4.2 4 3.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 50.2. Minkä tahon tarjoamia terveyspalveluja olet pääsääntöisesti käyttänyt 12 viime kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 193 406 280 114 993 457 543 456 236 1692 2685
YTHS:n palveluja tai kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 24.4 24.7 25.9 15.7 23.8 30.2 26 17.5 17.1 23.1 23.4
Kunnan muita terveyspalveluja (esim. neuvola, suun terveydenhuolto) 42.6 39.5 30.9 27.1 35.8 44.2 41.5 38.5 40.5 41.1 38.6
Työterveyshuollon palveluja 8.4 17.8 21.3 40.1 20.2 6.5 12.8 21.2 27.8 16.1 18
Yksityisen palveluntuottajan palveluja 19.1 15.3 18.5 13.2 16.6 15.8 16.1 15 11.5 15 15.8
Erikoissairaanhoidon palveluja 5.5 2.7 3.5 3.9 3.6 3.3 3.6 7.8 3.1 4.7 4.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 50.3. Minkä tahon tarjoamia terveyspalveluja olet pääsääntöisesti käyttänyt 12 viime kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 232 456 372 101 1161 540 736 541 151 1968 3129
YTHS:n palveluja tai kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 52 60.6 60.4 45.1 57.4 52.9 66.3 61.4 33.5 58.6 58.1
Kunnan muita terveyspalveluja (esim. neuvola, suun terveydenhuolto) 22.2 13.5 11.3 10.5 13.9 20.5 11.7 11.1 27.5 15.1 14.6
Työterveyshuollon palveluja 6.9 9.4 18 30.4 14.3 3.9 6.5 13.2 20.4 9.1 11.3
Yksityisen palveluntuottajan palveluja 15.9 14.6 7.9 13.9 12.3 20.1 12.8 10 12.8 13.8 13.2
Erikoissairaanhoidon palveluja 3 1.9 2.5 0 2.1 2.7 2.7 4.3 5.9 3.5 2.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 51.1. Jos olet amk-opiskelija, oletko käyttänyt YTHS:n palveluja tämän vuoden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 312 595 446 157 1510 614 729 597 277 2217 3727
kyllä 10 10.7 10 11.1 10.4 18.8 23.2 20.9 20.9 21.1 15.8
en 90 89.3 90 89 89.6 81.2 76.8 79.1 79.1 78.9 84.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 51.2. Jos olet amk-opiskelija, oletko käyttänyt YTHS:n palveluja tämän vuoden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 205 426 297 118 1046 476 558 461 234 1729 2775
kyllä 12.6 11.8 11.9 12.7 12.1 20.6 23.4 21.3 22.6 22 17.3
en 87.4 88.2 88.1 87.3 87.9 79.4 76.5 78.7 77.3 78 82.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 51.3. Jos olet amk-opiskelija, oletko käyttänyt YTHS:n palveluja tämän vuoden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 107 169 149 39 464 138 171 136 43 488 952
kyllä 3.7 7.4 5.6 5.9 5.9 12.2 22.2 19.3 12.1 17.7 11.1
en 96.3 92.6 94.4 94.1 94.1 87.8 77.8 80.7 87.9 82.3 88.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 52.1. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? mielenterveyden palvelut (hoitaja, yleislääkäri, psykologi, psykiatri) (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 461 905 668 219 2253 1014 1278 992 379 3663 5916
en ole tarvinnut 89.4 84.4 77 83 82.7 71.4 69.2 68.7 77.3 70.6 76.2
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 3.3 5.8 9.6 7.9 6.8 12.4 11.3 11.6 9.8 11.5 9.4
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 3.5 3.9 5.3 3.7 4.3 6.4 8.9 8.5 4.5 7.6 6.1
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 3.8 5.9 8.1 5.3 6.2 9.7 10.6 11.2 8.4 10.3 8.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 52.2. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? mielenterveyden palvelut (hoitaja, yleislääkäri, psykologi, psykiatri) (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 208 429 291 117 1045 465 549 449 230 1693 2738
en ole tarvinnut 90.9 85.5 82.4 86.4 85.6 76.1 73.7 76.4 82.4 76.4 80.8
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 2.8 5.8 9.6 5.5 6.4 11.9 11.6 10.7 8.6 11 8.8
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 2.9 4 1.4 4 3 4.4 6.8 4.9 2.3 5 4.1
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 3.5 4.8 6.6 4.1 5 7.6 7.8 8 6.7 7.7 6.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 52.3. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? mielenterveyden palvelut (hoitaja, yleislääkäri, psykologi, psykiatri) (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 476 377 102 1208 549 729 543 149 1970 3178
en ole tarvinnut 87.9 83.2 72.3 78.8 79.7 67.4 65.8 62 69.8 65.4 71.8
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 3.9 5.8 9.7 10.9 7.3 12.9 11.1 12.3 11.6 11.9 9.9
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 4.1 3.8 8.6 3.4 5.5 8.2 10.4 11.7 7.7 10 8
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 4.1 7.2 9.5 6.9 7.4 11.6 12.7 14 10.9 12.6 10.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 53.1. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? suun terveyden palvelut (hammaslääkäri, suuhygienisti) (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 900 671 217 2246 1015 1279 988 380 3662 5908
en ole tarvinnut 78 62.3 62.8 68 65.9 65.8 51.8 53.8 57.3 56.5 60.8
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 8.6 14.5 14.6 11.7 13.2 11.8 14.8 13.3 22.7 14.6 13.9
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 0.6 2.9 2.9 2.6 2.4 2 4.9 4.9 3 4 3.3
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 12.9 20.3 19.7 17.7 18.5 20.4 28.5 28 17.1 25 22
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 53.2. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? suun terveyden palvelut (hammaslääkäri, suuhygienisti) (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 207 425 291 115 1038 466 547 448 229 1690 2728
en ole tarvinnut 84.1 73.8 76.5 76.4 76.7 71.9 69.5 68.9 62 68.8 72.5
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 6.4 13.9 15.1 11.3 12.6 15.2 16.4 16.5 24.8 17.4 15.1
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 0.5 1.1 0.3 3.5 1.1 1.1 3.2 3 1.9 2.5 1.8
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 8.9 11.2 8.1 8.8 9.6 11.8 10.9 11.7 11.3 11.4 10.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 53.3. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? suun terveyden palvelut (hammaslääkäri, suuhygienisti) (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 251 475 380 102 1208 549 732 540 151 1972 3180
en ole tarvinnut 71.9 49.8 51.1 57.4 54.9 60.6 38.1 40.4 50.5 45.5 49.7
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 10.7 15.1 14.2 12.2 13.7 8.9 13.6 10.5 19.6 12.1 12.8
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 0.6 4.9 5.1 1.4 3.8 2.8 6.2 6.6 4.5 5.3 4.7
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 16.8 30.2 29.7 29 27.6 27.7 42 42.5 25.4 37 32.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 54.1. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? muut terveyden tai sairaanhoidon palvelut (hoitaja, lääkäri, fysioterapeutti) (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 461 908 667 218 2254 1016 1280 993 378 3667 5921
en ole tarvinnut 82 77.3 73.7 75.7 76.8 62.5 54 61.4 62.9 59.3 67.3
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 4.7 7.2 8.7 8.9 7.4 8.9 11.6 9.6 13.3 10.6 9.1
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 1.8 3 2.2 4.5 2.7 5.2 7.7 6.3 6.4 6.5 4.8
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 11.5 12.5 15.4 10.8 13.1 23.3 26.7 22.7 17.4 23.6 18.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 54.2. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? muut terveyden tai sairaanhoidon palvelut (hoitaja, lääkäri, fysioterapeutti) (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 208 429 290 117 1044 464 548 452 229 1693 2737
en ole tarvinnut 86.9 85.1 79.9 78.3 83 65.4 63.6 69.3 69.8 66.6 74.4
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 3 5.8 8.9 8.2 6.5 10.7 11.3 11.3 11.6 11.2 9
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 1.2 1.3 1.2 5.2 1.8 2.8 5.2 2.3 5.3 3.8 2.8
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 9 7.7 10.1 8.3 8.7 21.1 19.9 17.1 13.3 18.4 13.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 54.3. Oletko mielestäsi saanut riittävästi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja 12 viime kuukauden aikana? muut terveyden tai sairaanhoidon palvelut (hoitaja, lääkäri, fysioterapeutti) (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 479 377 101 1210 552 732 541 149 1974 3184
en ole tarvinnut 77.2 68.8 68.3 72.3 70.5 60.1 46.5 54.2 52.6 52.7 60.6
olisin tarvinnut, mutta en saanut palvelua 6.4 8.7 8.5 9.8 8.3 7.4 11.8 8.1 15.9 10 9.2
olen käyttänyt, palvelu ei ollut riittävää 2.3 4.8 3.1 3.7 3.7 7.3 9.6 9.9 8 9 6.6
olen käyttänyt, palvelu oli riittävää 14 17.8 20 14.2 17.5 25.2 32 27.8 23.5 28.3 23.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 55.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? sain yhteyden hoitopaikkaan sujuvasti (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 316 669 525 151 1661 784 1074 784 256 2898 4559
aina 39.3 34.7 35.1 28 34.9 29.1 32 30 31.1 30.6 32.5
useimmiten 29.6 32.1 28.7 30 30.3 40.6 39 38.4 30.9 38.4 34.8
joskus 10.3 17.2 15.2 17.4 15.4 19.5 18 18.1 17.4 18.4 17.1
ei koskaan 20.9 16 21 24.6 19.4 10.8 11 13.5 20.6 12.7 15.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 55.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? sain yhteyden hoitopaikkaan sujuvasti (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 149 295 222 83 749 351 413 315 149 1228 1977
aina 34 28.7 30.2 21.1 29.1 29.5 28.8 29.4 30.6 29.4 29.3
useimmiten 33.2 29 21.4 25.5 26.8 36.9 35.6 28.6 27 32.8 30
joskus 8.2 17.5 14.3 20.7 15.2 16.4 17.3 17.5 19.1 17.3 16.4
ei koskaan 24.6 24.8 34.1 32.8 28.8 17.2 18.3 24.6 23.4 20.5 24.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 55.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? sain yhteyden hoitopaikkaan sujuvasti (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 167 374 303 68 912 433 661 469 107 1670 2582
aina 44.9 40.3 39.1 37.8 40.4 28.7 34 30.4 31.9 31.6 35.2
useimmiten 25.6 35 34.8 36.4 33.6 43.6 41.1 45.5 36.1 42.6 38.9
joskus 12.6 17 16 12.8 15.6 22.2 18.5 18.5 15.3 19.1 17.6
ei koskaan 16.9 7.7 10.1 13.1 10.5 5.5 6.3 5.5 16.7 6.7 8.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 56.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoitoni käynnistyi riittävän nopeasti (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 310 662 515 149 1636 760 1061 770 253 2844 4480
aina 32.6 29.9 28.1 22.9 29 25.4 25.6 24.9 24.2 25.2 26.9
useimmiten 29.8 30.1 28.1 30.6 29.4 36.1 36.1 34.2 29.9 35 32.5
joskus 13.4 19 18.7 20.3 18.1 22.9 22.5 22.3 22.2 22.5 20.6
ei koskaan 24.3 21 25.1 26.1 23.5 15.6 15.8 18.6 23.7 17.3 20.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 56.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoitoni käynnistyi riittävän nopeasti (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 144 296 216 83 739 341 405 309 147 1202 1941
aina 29.8 25.4 29.9 17.1 26.5 26.9 27.7 24.7 28.2 26.7 26.6
useimmiten 33 29.2 22.2 26.7 27.3 32.4 35.9 29.8 26.1 32 29.8
joskus 10.4 17.2 10.2 23 14.6 22.2 15.2 14.5 16.2 16.9 15.8
ei koskaan 26.8 28.2 37.7 33.2 31.6 18.5 21.2 31.1 29.4 24.4 27.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 56.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoitoni käynnistyi riittävän nopeasti (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 166 366 299 66 897 419 656 461 106 1642 2539
aina 35.5 34.4 26.6 31.3 31.4 24.2 24.3 25.1 18.9 24.1 27.1
useimmiten 26.4 30.9 32.9 36.3 31.4 39.2 36.3 37.4 34.9 37.2 34.8
joskus 16.5 20.8 25.6 16.5 21.6 23.4 27.1 27.8 30.1 26.7 24.6
ei koskaan 21.6 13.9 14.9 15.9 15.7 13.2 12.3 9.7 16.2 12 13.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 57.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti (esim. laboratoriokokeet, röntgen) (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 307 637 504 145 1593 725 1016 736 242 2719 4312
aina 36.8 32 34.1 23.7 32.7 29.9 34.5 32.6 27.5 32.2 32.4
useimmiten 28.6 31.4 27.1 30.5 29.4 34.1 33.3 32.2 32 33 31.4
joskus 9.2 14.4 13.1 14.8 13.1 17 16.3 14.4 15.6 15.8 14.6
ei koskaan 25.4 22.2 25.6 31 24.9 19 15.9 20.7 24.9 18.9 21.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 57.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti (esim. laboratoriokokeet, röntgen) (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 144 291 213 79 727 331 391 299 141 1162 1889
aina 33.3 26.4 28 18.4 27.1 28.7 32.5 28.4 30.2 30.1 28.7
useimmiten 31.3 31.6 22.5 27.4 28.1 31.3 31.3 23.4 25.7 28.4 28.2
joskus 8 12.2 9.4 15.6 11 13.7 12 14.3 14.4 13.4 12.2
ei koskaan 27.4 29.9 40.1 38.7 33.8 26.3 24.2 33.9 29.6 28.2 30.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 57.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti (esim. laboratoriokokeet, röntgen) (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 163 346 291 66 866 394 625 437 101 1557 2423
aina 40.6 37.6 39.1 31.1 38.1 31 35.9 35.7 24 33.8 35.6
useimmiten 25.6 31.2 31 34.9 30.6 36.5 34.6 38.6 40.3 36.6 34.1
joskus 10.6 16.7 16.1 13.7 15.2 19.8 19.1 14.6 17.2 17.8 16.7
ei koskaan 23.2 14.5 13.7 20.4 16.1 12.8 10.5 11.1 18.6 11.8 13.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 58.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? yksityisyyttäni kunnioitettiin tutkimuksissa ja hoidoissa (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 305 652 505 148 1610 750 1044 758 247 2799 4409
aina 62.5 64.3 63.2 51.4 62.3 69.6 76.5 70.2 64.9 71.8 67.6
useimmiten 16.5 16.8 14.1 20.3 16.1 17.7 14.2 15.6 14.5 15.5 15.8
joskus 3 4.2 3.9 3.7 3.9 4.8 2.1 3.5 4.9 3.5 3.6
ei koskaan 18 14.7 18.9 24.6 17.7 7.8 7.2 10.7 15.7 9.2 13
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 58.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? yksityisyyttäni kunnioitettiin tutkimuksissa ja hoidoissa (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 142 292 215 80 729 336 394 303 142 1175 1904
aina 53.8 52.6 47.1 39 49.4 64.1 66.1 54.7 58.9 61.4 55.6
useimmiten 20.2 19.7 14.9 22 18.5 16.8 15.4 17.3 15 16.2 17.3
joskus 3.8 3.7 4.3 4.7 4.1 5.4 4 5.8 6.6 5.2 4.7
ei koskaan 22.2 23.9 33.8 34.2 28.1 13.8 14.6 22.2 19.5 17.2 22.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 58.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? yksityisyyttäni kunnioitettiin tutkimuksissa ja hoidoissa (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 163 360 290 68 881 414 650 455 105 1624 2505
aina 71.7 75.8 76.7 67.8 74.8 74.2 83 81.1 72.8 79.6 77.6
useimmiten 12.6 13.9 13.4 18.1 13.9 18.4 13.4 14.5 13.7 14.9 14.5
joskus 2.1 4.7 3.6 2.4 3.7 4.4 0.9 1.9 2.7 2.1 2.8
ei koskaan 13.7 5.6 6.3 11.7 7.7 3 2.7 2.6 10.7 3.3 5.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 59.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoidosta oli minulle hyötyä (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 305 656 509 145 1615 748 1050 757 242 2797 4412
aina 50.1 44.2 43.5 34.9 43.9 40.4 47.3 40 34.7 42.3 43
useimmiten 22 28 23.6 25.1 25.2 35.1 32 32.7 34.1 33.2 29.6
joskus 6.8 10 11.8 13.1 10.4 14 11.8 14.9 12.3 13.3 12
ei koskaan 21.1 17.9 21.1 27 20.5 10.5 8.9 12.4 18.9 11.3 15.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 59.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoidosta oli minulle hyötyä (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 145 291 214 78 728 337 398 304 139 1178 1906
aina 47.6 37.6 37.6 24.9 37.8 36.3 39.4 33.6 34.5 36.3 37
useimmiten 20.7 26.1 19.3 25.2 22.9 34.4 31 26.7 32.4 30.8 27
joskus 7.4 8.7 7.9 12.8 8.7 13.5 13.6 15.3 9.8 13.5 11.2
ei koskaan 24.3 27.6 35.2 37.1 30.6 15.9 15.9 24.4 23.4 19.3 24.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 59.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? hoidosta oli minulle hyötyä (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 160 365 295 67 887 411 652 453 103 1619 2506
aina 52.8 50.5 48.4 48.4 49.9 43.8 52.2 44.5 35 46.7 48
useimmiten 23.5 29.9 27.1 24.9 27.4 35.8 32.6 36.9 36.3 34.9 31.8
joskus 6.1 11.2 14.9 13.4 12 14.4 10.6 14.7 15.6 13.1 12.6
ei koskaan 17.6 8.4 9.6 13.3 10.7 6 4.5 3.9 13.1 5.3 7.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 60.1. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 308 654 506 145 1613 750 1039 754 248 2791 4404
aina 47.4 42.6 40.7 29.9 41.4 38.4 42.2 36.8 34.4 39 40
useimmiten 24.8 30.7 26.3 30.4 28.2 36 32.1 33.2 32.3 33.4 31.1
joskus 8.7 9.5 11.2 13.8 10.4 15.3 15.2 16 13.5 15.3 13.1
ei koskaan 19.1 17.2 21.7 25.8 20 10.3 10.5 13.9 19.8 12.4 15.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 60.2. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 144 294 214 78 730 336 391 302 143 1172 1902
aina 42.9 36.4 34.2 21.1 35 35.1 38 29.2 31.2 33.9 34.4
useimmiten 27.2 28.6 22.4 28.3 26.4 36.3 30 28.9 32.3 31.6 29.1
joskus 7.7 8.4 6 15.5 8.3 12.9 13.6 16.1 11 13.8 11.2
ei koskaan 22.2 26.6 37.4 35.2 30.4 15.8 18.4 25.8 25.5 20.7 25.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 60.3. Ajattele kokemuksiasi YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet kohdallasi? asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 164 360 292 67 883 414 648 452 105 1619 2502
aina 52.1 48.8 46.1 41.8 47.7 41.2 44.9 42.1 38.5 42.7 44.8
useimmiten 22.2 32.7 29.5 33.3 29.9 35.8 33.4 36.3 32.3 34.7 32.7
joskus 9.8 10.6 15.6 11.6 12.4 17.2 16.2 16 16.9 16.4 14.8
ei koskaan 15.8 8 8.8 13.3 10 5.8 5.6 5.6 12.3 6.1 7.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 61.1. Tunnetko opiskelukykyä tukevia kuntoutuspalveluja? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 465 910 679 218 2272 1033 1296 1005 386 3720 5992
kyllä 10.8 8 11.7 11.1 10.1 11.2 14.8 20.6 18.8 16 13.3
en 89.2 92 88.3 88.9 89.9 88.8 85.2 79.5 81.2 84 86.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 61.2. Tunnetko opiskelukykyä tukevia kuntoutuspalveluja? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 209 429 297 116 1051 477 555 460 235 1727 2778
kyllä 12.5 8.7 10.2 8.8 9.8 12 17.2 18.6 19.9 16.8 13.5
en 87.5 91.3 89.8 91.2 90.2 88 82.8 81.3 80.1 83.2 86.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 61.3. Tunnetko opiskelukykyä tukevia kuntoutuspalveluja? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 256 481 382 102 1221 556 741 545 151 1993 3214
kyllä 9.2 7.2 13.1 14.1 10.3 10.4 12.9 22.3 17.2 15.4 13.2
en 90.8 92.8 86.9 86 89.7 89.6 87.1 77.7 82.8 84.6 86.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 62.1. Tarvitsetko opiskelukykyä tukevia Kelan kuntoutuspalveluja? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 462 902 676 218 2258 1025 1291 997 383 3696 5954
kyllä, olen saanut palveluja 0.8 3.2 4.7 2.1 3.1 3.3 6.8 10.8 8.3 7.3 5.4
kyllä, mutta en ole saanut palveluja 6.2 8.4 10.7 13.9 9.4 6.5 9.1 9.7 12.8 9 9.2
en tarvitse 93 88.4 84.7 84 87.5 90.2 84.2 79.5 78.9 83.7 85.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 62.2. Tarvitsetko opiskelukykyä tukevia Kelan kuntoutuspalveluja? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 208 426 297 117 1048 474 555 456 234 1719 2767
kyllä, olen saanut palveluja 0.4 4 2.5 0.7 2.5 2.1 5 6.7 6 4.9 3.8
kyllä, mutta en ole saanut palveluja 5.1 9.2 11.4 13.3 9.7 7.1 10.5 9.9 13.4 9.9 9.8
en tarvitse 94.5 86.8 86.2 85.9 87.8 90.8 84.5 83.4 80.6 85.1 86.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 62.3. Tarvitsetko opiskelukykyä tukevia Kelan kuntoutuspalveluja? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 476 379 101 1210 551 736 541 149 1977 3187
kyllä, olen saanut palveluja 1.2 2.3 6.7 4 3.8 4.3 8.1 14.6 11.9 9.4 6.9
kyllä, mutta en ole saanut palveluja 7.3 7.5 10 14.5 9.1 5.9 7.9 9.4 11.9 8.2 8.6
en tarvitse 91.5 90.2 83.3 81.5 87.1 89.7 83.9 76 76.2 82.4 84.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Liikunta, ravinto ja uni

Taulukko 63.1. Kuinka usein keskimäärin syöt opiskelijaravintolassa tai ostat opiskelija-aterian mukaan viikon aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 459 887 664 217 2227 1012 1261 979 380 3632 5859
4-7 päivänä 16.4 15.5 14.7 5.6 14.3 10.6 7.8 7.4 6 8.2 11
1-3 päivänä 13.7 15.3 11.3 11.3 13.2 17.1 15.4 10.5 8 13.5 13.4
harvemmin 69.9 69.2 74 83 72.5 72.4 76.8 82.1 86 78.3 75.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 63.2. Kuinka usein keskimäärin syöt opiskelijaravintolassa tai ostat opiskelija-aterian mukaan viikon aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 417 288 116 1025 461 532 440 234 1667 2692
4-7 päivänä 12.5 11.1 13 4.5 11.1 10.4 6.4 5.8 6.4 7.2 9
1-3 päivänä 11.2 12.9 9.7 11.5 11.5 18.1 14.5 10.6 6.8 13.1 12.3
harvemmin 76.2 76.1 77.2 84 77.5 71.5 79.1 83.5 86.8 79.7 78.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 63.3. Kuinka usein keskimäärin syöt opiskelijaravintolassa tai ostat opiskelija-aterian mukaan viikon aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 255 470 376 101 1202 551 729 539 146 1965 3167
4-7 päivänä 20 20.4 16.2 7 17.5 10.7 8.9 8.8 5.4 9 12.8
1-3 päivänä 16.1 17.9 12.6 11.2 15.1 16.1 16.1 10.4 10 13.9 14.4
harvemmin 63.8 61.7 71.2 81.8 67.5 73.2 75 80.8 84.6 77.1 72.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 64.1. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ruokavaliotasi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 888 662 217 2224 1017 1262 983 385 3647 5871
sekaruokavalio 93 91.4 88 89.1 90.3 77 74.3 73 74.7 74.6 81.8
kasvisruokavalio (sisältää maitotuotteita tai kananmunaa) 3.5 5.8 7.5 6.8 6 17.5 18.9 20.3 19 19 13.1
vegaaniruokavalio (ei lainkaan eläinkunnan tuotteita) 1.4 1 2.3 3.2 1.8 4 5.5 5.2 3.9 4.8 3.4
ei mikään edellä mainituista 2.1 1.8 2.2 1 1.9 1.4 1.4 1.6 2.5 1.6 1.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 64.2. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ruokavaliotasi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 419 285 116 1024 463 537 444 237 1681 2705
sekaruokavalio 95.3 93.4 88.4 92.3 92.1 84.3 80 79.5 81.8 81.2 86.3
kasvisruokavalio (sisältää maitotuotteita tai kananmunaa) 0.5 3.6 5.9 3.1 3.7 11.2 14.7 15.4 11.9 13.6 8.9
vegaaniruokavalio (ei lainkaan eläinkunnan tuotteita) 0.9 0.7 2.8 3.5 1.7 2.4 3.2 3.1 2.2 2.8 2.3
ei mikään edellä mainituista 3.4 2.3 2.8 1.1 2.5 2 2.1 2 4 2.4 2.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 64.3. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ruokavaliotasi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 469 377 101 1200 554 725 539 148 1966 3166
sekaruokavalio 90.7 89.2 87.7 85 88.5 70.8 70 67.2 63.8 68.8 77.5
kasvisruokavalio (sisältää maitotuotteita tai kananmunaa) 6.5 8.1 8.8 11.5 8.4 22.9 22.1 24.6 29.8 23.7 17
vegaaniruokavalio (ei lainkaan eläinkunnan tuotteita) 1.9 1.3 1.9 2.8 1.8 5.4 7.2 7 6.4 6.6 4.5
ei mikään edellä mainituista 1 1.4 1.6 0.7 1.3 0.9 0.8 1.2 0 0.9 1.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 65.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? aamupala (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 890 664 214 2226 1016 1266 984 386 3652 5878
en syö 9.3 12.4 12.7 13.1 12 6.5 5.5 7.6 7.8 6.6 9.1
1-2 arkipäivänä 11.5 12.4 11.5 9.5 11.6 7.7 6.4 7 6.1 6.9 9.1
3-4 arkipäivänä 17.7 17.1 14.7 11.7 15.8 14.6 13.8 13.8 12.6 13.9 14.7
joka arkipäivä 61.5 58.1 61.1 65.7 60.6 71.2 74.2 71.6 73.4 72.6 67.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 65.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? aamupala (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 420 285 114 1022 462 538 444 237 1681 2703
en syö 8.6 13.4 15.5 15.6 13.5 7.3 6.5 10.3 7.7 8 10.6
1-2 arkipäivänä 10.8 14.2 10.7 6.2 11.5 8.5 8.5 6.6 6.4 7.6 9.5
3-4 arkipäivänä 17.1 17.1 16.7 13.6 16.6 17.2 14.6 16.3 14.2 15.6 16.1
joka arkipäivä 63.5 55.2 57.1 64.6 58.4 67 70.5 66.8 71.7 68.8 63.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 65.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? aamupala (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 255 470 379 100 1204 554 728 540 149 1971 3175
en syö 10.1 11.3 10.2 9.9 10.6 5.8 4.8 5.2 8.2 5.5 7.7
1-2 arkipäivänä 12.1 10.5 12.2 13.8 11.7 7 4.9 7.4 5.6 6.2 8.7
3-4 arkipäivänä 18.2 17 12.9 9.1 15 12.4 13.3 11.6 10.2 12.3 13.5
joka arkipäivä 59.6 61.2 64.6 67.1 62.7 74.7 77 75.8 76 76 70.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 66.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? lounas (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 453 884 658 214 2209 1008 1260 985 383 3636 5845
en syö 5.2 5.1 4.5 4.5 4.8 5.1 3.7 4.4 2.6 4.1 4.5
1-2 arkipäivänä 7.1 6.1 6.5 3.1 6.1 7.6 6.3 5 6.9 6.3 6.2
3-4 arkipäivänä 13.7 14.3 14.1 16.4 14.4 20.4 17.4 17.8 18.5 18.4 16.6
joka arkipäivä 74 74.6 74.9 75.9 74.7 66.9 72.6 72.8 72.1 71.2 72.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 66.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? lounas (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 202 413 283 114 1012 459 533 444 236 1672 2684
en syö 3.5 6.5 3.4 3 4.6 6.4 3.9 5.4 3.3 4.8 4.7
1-2 arkipäivänä 7.5 6.6 7.7 2.9 6.6 8.9 7.5 5.5 7.4 7.2 6.9
3-4 arkipäivänä 16.1 15.7 19.1 18.1 17.1 22.2 21.3 21.6 18.5 21.2 19.3
joka arkipäivä 72.9 71.2 69.7 76 71.7 62.5 67.3 67.5 70.7 66.8 69.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 66.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? lounas (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 251 471 375 100 1197 549 727 541 147 1964 3161
en syö 6.8 3.5 5.4 6.5 5.1 3.9 3.6 3.5 1.4 3.5 4.2
1-2 arkipäivänä 6.8 5.5 5.5 3.5 5.5 6.6 5.4 4.6 6.1 5.5 5.5
3-4 arkipäivänä 11.5 12.8 9.8 14.1 11.7 18.9 14.5 14.5 18.4 15.9 14.1
joka arkipäivä 75 78.2 79.3 75.9 77.8 70.5 76.5 77.4 74.1 75.1 76.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 67.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapäivän välipala (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 434 851 623 201 2109 988 1229 954 371 3542 5651
en syö 30 30.8 30.6 28.1 30.3 20.6 20.4 21.7 19.1 20.7 25
1-2 arkipäivänä 27.6 28.6 29.7 23.1 28.1 28.8 25.1 25.5 23.8 26 26.9
3-4 arkipäivänä 19.9 20.3 19.7 26.1 20.7 28 29.1 27.7 25.8 28 24.7
joka arkipäivä 22.5 20.3 19.9 22.8 20.9 22.6 25.4 25.2 31.3 25.4 23.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 67.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapäivän välipala (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 190 397 271 107 965 449 524 433 227 1633 2598
en syö 26.7 29.9 29.6 27.8 29 21 19.3 23.1 19.8 20.9 24.7
1-2 arkipäivänä 26.4 26.1 25.1 23.4 25.5 28.9 25.8 27.5 22.1 26.5 26
3-4 arkipäivänä 20.2 20.3 21.2 27.4 21.5 27.1 29.7 23.4 29.2 27.1 24.5
joka arkipäivä 26.7 23.6 24.1 21.4 24 22.9 25.3 25.9 28.9 25.5 24.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 67.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapäivän välipala (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 244 454 352 94 1144 539 705 521 144 1909 3053
en syö 33.1 31.7 31.5 28.4 31.6 20.2 21.3 20.4 18.1 20.4 25.3
1-2 arkipäivänä 28.6 31.1 33.8 22.8 30.8 28.7 24.5 23.7 26.3 25.5 27.8
3-4 arkipäivänä 19.6 20.3 18.5 24.3 20 28.7 28.7 31.5 20.7 28.8 24.9
joka arkipäivä 18.6 16.9 16.3 24.5 17.7 22.3 25.5 24.5 34.9 25.3 22
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 68.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? päivällinen (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 454 886 655 212 2207 1006 1255 979 381 3621 5828
en syö 3 2.4 4.3 2.9 3.2 4.1 3.5 4 4.8 3.9 3.6
1-2 arkipäivänä 5.3 4.9 4.8 5.4 5 6.7 5.8 6.1 3.5 5.8 5.5
3-4 arkipäivänä 12.9 14.4 14.8 14.7 14.3 20.9 17.1 17.8 20.9 18.7 16.7
joka arkipäivä 78.8 78.3 76.1 76.9 77.5 68.4 73.6 72.1 70.8 71.5 74.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 68.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? päivällinen (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 200 420 284 113 1017 457 533 445 235 1670 2687
en syö 2.3 2.2 2 1.4 2 2.3 3 5 4.2 3.6 2.9
1-2 arkipäivänä 7.6 6.4 5.5 8.8 6.7 7.3 6.6 5.6 4.1 6.1 6.4
3-4 arkipäivänä 12 12.9 15.1 15.1 13.7 24.5 15.7 18.2 19.9 19.2 16.6
joka arkipäivä 78.1 78.5 77.4 74.7 77.6 65.9 74.7 71.2 71.8 71.1 74.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 68.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? päivällinen (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 466 371 99 1190 549 722 534 146 1951 3141
en syö 3.6 2.7 6.3 5 4.3 5.5 3.9 3.1 5.6 4.2 4.3
1-2 arkipäivänä 3.1 3.3 4.2 0.9 3.4 6.1 5.2 6.5 2.6 5.6 4.6
3-4 arkipäivänä 13.7 16 14.5 14.2 14.9 17.8 18.1 17.5 22.4 18.2 16.8
joka arkipäivä 79.5 78.1 75 79.9 77.4 70.5 72.8 72.9 69.4 71.9 74.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 69.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapala (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 454 882 648 211 2195 1007 1248 967 375 3597 5792
en syö 4.8 6.6 6.9 7.6 6.5 6.7 7.6 8.6 10.3 8 7.3
1-2 arkipäivänä 12.6 15.2 13 21.9 14.8 13.8 13 15.5 12.9 13.9 14.3
3-4 arkipäivänä 23.4 22.7 25.3 22.4 23.6 23.1 22.7 21.7 19.9 22.2 22.8
joka arkipäivä 59.2 55.4 54.8 48.1 55.1 56.4 56.7 54.2 57 55.9 55.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 69.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapala (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 199 416 282 112 1009 461 529 437 231 1658 2667
en syö 2.4 5 6.4 7.1 5.3 6.4 6.7 7.4 7.9 7 6.2
1-2 arkipäivänä 13.3 14.6 12.4 22.3 14.7 12.8 13.3 16 11.6 13.7 14.2
3-4 arkipäivänä 26.3 23 24.1 23.4 24 25.6 23.7 18 24.5 22.6 23.3
joka arkipäivä 57.9 57.3 57.1 47.2 56.1 55.2 56.3 58.5 56 56.6 56.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 69.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? iltapala (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 255 466 366 99 1186 546 719 530 144 1939 3125
en syö 7 8.4 7.3 8.3 7.7 6.9 8.3 9.7 14 8.8 8.3
1-2 arkipäivänä 11.9 15.9 13.6 21.3 14.9 14.7 12.7 15.1 14.8 14.1 14.4
3-4 arkipäivänä 20.7 22.4 26.4 21.1 23.4 20.9 21.9 24.9 12.7 21.7 22.4
joka arkipäivä 60.5 53.4 52.8 49.3 54 57.5 57 50.3 58.5 55.3 54.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 70.1. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? muita välipaloja (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 420 818 598 192 2028 958 1164 909 351 3382 5410
en syö 31.9 29.8 29.2 25.9 29.6 30.4 27.2 26.9 24.9 27.7 28.5
1-2 arkipäivänä 39.1 36.6 35.9 41.5 37.4 41 39.6 38.6 40.9 39.8 38.7
3-4 arkipäivänä 15.5 20.7 20.1 18.4 19.3 17 20.1 20.2 20.7 19.4 19.4
joka arkipäivä 13.5 12.8 14.7 14.2 13.7 11.6 13 14.3 13.5 13.1 13.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 70.2. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? muita välipaloja (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 186 382 258 106 932 443 500 423 216 1582 2514
en syö 26.8 30.4 24.3 26.7 27.4 27.5 23.6 24.4 23 24.7 26
1-2 arkipäivänä 37 33 35.5 40.5 35.4 39.4 42.4 38.2 40.8 40.2 38
3-4 arkipäivänä 17.8 22.6 21.7 19.9 21.1 20.1 22 20 25 21.4 21.3
joka arkipäivä 18.4 14.1 18.5 12.9 16 13.1 11.9 17.4 11.2 13.7 14.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 70.3. Kuinka monena arkipäivänä viikossa syöt seuraavia pääaterioita tai välipaloja? muita välipaloja (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 234 436 340 86 1096 515 664 486 135 1800 2896
en syö 36.8 29.3 33.5 24.7 31.7 32.9 30.1 29.1 27.7 30.3 30.9
1-2 arkipäivänä 41.1 40.5 36.2 43 39.4 42.4 37.4 39 41.1 39.5 39.4
3-4 arkipäivänä 13.3 18.7 18.8 16.3 17.5 14.4 18.7 20.4 14 17.7 17.6
joka arkipäivä 8.8 11.5 11.5 15.9 11.4 10.2 13.9 11.4 17.1 12.5 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 71.1. Miten usein olet syönyt vihanneksia ja juureksia (ei perunaa) seitsemän viime päivän aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 460 891 667 217 2235 1019 1269 987 385 3660 5895
en kertaakaan 8.2 3.6 3.6 2.7 4.3 2.3 1.7 1 0.2 1.5 2.8
1-2 päivänä 23 22.3 16.9 16.2 19.9 13.8 10.2 9.3 6.8 10.4 14.8
3-5 päivänä 36.8 39.8 37.5 32.5 37.6 32.5 31.3 26 28 29.6 33.3
6-7 päivänä 21.7 23.1 27.6 32.9 25.4 28.2 30.8 33.1 36.4 31.5 28.7
useita kertoja päivässä 10.3 11.2 14.4 15.7 12.6 23.2 26.1 30.6 28.7 27 20.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 71.2. Miten usein olet syönyt vihanneksia ja juureksia (ei perunaa) seitsemän viime päivän aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 205 419 289 116 1029 465 540 446 237 1688 2717
en kertaakaan 9.4 3.4 4.1 4.4 4.8 3.2 1.5 2 0.3 1.9 3.2
1-2 päivänä 27.4 27.3 20.7 15.1 23.8 16.1 14.6 11.2 8 13 18.1
3-5 päivänä 34.8 41.2 39.6 36.5 39 36.8 36.2 28.8 29.8 33.2 36
6-7 päivänä 20.4 18.8 22.6 30.3 21.7 24.2 26.2 33.5 35.1 29.2 25.7
useita kertoja päivässä 8 9.4 12.9 13.7 10.8 19.7 21.4 24.5 26.8 22.7 17.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 71.3. Miten usein olet syönyt vihanneksia ja juureksia (ei perunaa) seitsemän viime päivän aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 255 472 378 101 1206 554 729 541 148 1972 3178
en kertaakaan 7 3.9 3.3 0.4 3.9 1.4 1.8 0.1 0 1.1 2.3
1-2 päivänä 18.7 16.9 13.5 17.7 16.1 11.8 6.8 7.7 4.9 8.2 11.7
3-5 päivänä 38.7 38.2 35.7 27.2 36.3 28.9 27.5 23.6 25.2 26.5 30.8
6-7 päivänä 23 27.8 31.8 36.3 29.2 31.6 34.2 32.7 38.4 33.5 31.6
useita kertoja päivässä 12.6 13.2 15.7 18.4 14.5 26.3 29.7 35.9 31.6 30.8 23.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 72.1. Miten usein olet syönyt hedelmiä tai marjoja seitsemän viime päivän aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 892 667 216 2232 1019 1266 984 386 3655 5887
en kertaakaan 14.6 10.9 9.9 12.5 11.4 5.8 4.8 4.8 5.8 5.2 8
1-2 päivänä 28.4 31.5 28.5 26.1 29.4 20.2 15.4 18.7 15.9 17.6 23
3-5 päivänä 33.1 34.9 30.3 28.8 32.4 32.2 31.6 28.9 30 30.8 31.5
6-7 päivänä 14.9 15.9 21.6 21.3 18.2 23 28.7 28.8 30.4 27.5 23.2
useita kertoja päivässä 9.1 6.8 9.7 11.3 8.7 18.9 19.5 18.8 17.9 18.9 14.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 72.2. Miten usein olet syönyt hedelmiä tai marjoja seitsemän viime päivän aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 420 289 116 1029 465 538 445 237 1685 2714
en kertaakaan 15.7 11.1 12 12.9 12.4 7.2 5.4 6.1 5.9 6.1 9.1
1-2 päivänä 30.2 36.1 31.1 24.5 32.1 22.4 19.8 20.4 18.3 20.4 25.9
3-5 päivänä 31.6 34 27.8 29.1 31.1 35.9 33.5 31.5 29.8 33 32
6-7 päivänä 11.9 13.9 20.1 21.4 16.4 19.5 24.8 28.9 31 25.6 21.3
useita kertoja päivässä 10.6 4.8 9 12.1 8 15 16.6 13.1 15 14.9 11.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 72.3. Miten usein olet syönyt hedelmiä tai marjoja seitsemän viime päivän aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 472 378 100 1203 554 728 539 149 1970 3173
en kertaakaan 13.6 10.7 8.1 11.8 10.4 4.5 4.3 3.7 5.6 4.3 7
1-2 päivänä 26.6 26.4 26.3 28.3 26.6 18.4 12.1 17.2 12.3 15.2 20.2
3-5 päivänä 34.5 35.9 32.4 28.4 33.7 28.9 30.1 26.7 30.4 28.9 31
6-7 päivänä 17.8 18 22.9 21.1 20 26 31.7 28.6 29.4 29.1 25.1
useita kertoja päivässä 7.6 8.9 10.3 10.3 9.3 22.2 21.8 23.7 22.3 22.5 16.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 73.1. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 881 660 216 2215 1018 1260 980 383 3641 5856
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.5 1.3 0.5 0.8 0.6 1.2 2.4 3.9 1.7 1.3
Noin 21.30 0.7 1.4 2.3 4.8 2 2.1 3.2 4.5 5.5 3.6 2.8
Noin 22 3.5 5.2 7.4 5.7 5.7 9 11.3 11.2 13 10.9 8.5
Noin 22.30 6.1 8 9.2 10.7 8.4 15.3 16.1 15.2 16.5 15.7 12.3
Noin 23 13.6 14.9 15 18 15.1 21.1 21.9 22.1 22 21.8 18.7
Noin 23.30 10.5 10.3 15.1 14.1 12.4 15.4 13.2 13.5 15.4 14.1 13.3
Noin 24 23.5 19 17.8 21.7 19.7 15.2 15.4 13.5 9.5 14.1 16.6
Noin 00.30 9.3 6.5 5.8 3.9 6.5 6.2 6.7 5 4.3 5.8 6.1
Noin 01 14.5 14.3 9.1 6.7 11.8 6.9 5.2 5.9 5.6 5.9 8.6
Noin 01.30 tai myöhemmin 17.9 19.8 16.9 14 17.9 8.3 6 6.5 4.2 6.5 11.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 73.2. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 284 115 1017 465 537 442 235 1679 2696
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.2 1.1 0.8 0.6 0.7 2 2.5 5.1 2.3 1.5
Noin 21.30 0.7 1.5 2.6 5.7 2.2 2.9 4.3 5.5 6.6 4.7 3.5
Noin 22 2.9 6.1 9.1 8.7 6.8 9.6 13.2 14 14.1 12.7 9.9
Noin 22.30 6.3 9.6 9.2 11.4 9.1 19.4 16.1 13.5 14.5 15.9 12.7
Noin 23 13.4 15.7 14.1 21 15.5 20.2 20.8 20.8 20.8 20.6 18.2
Noin 23.30 12.5 9.3 15.7 16.2 12.7 13.4 13.4 12.5 17.2 13.7 13.2
Noin 24 25.4 17.1 17.3 20.2 19 13.6 15.1 13.8 11.1 13.7 16.2
Noin 00.30 10.4 6.5 5 2.5 6.2 6.6 5.8 4.1 3.3 5.1 5.6
Noin 01 12 14.4 8.8 4.2 11 6.4 3.9 5.9 4.5 5.2 7.9
Noin 01.30 tai myöhemmin 16.1 19.6 17.1 9.2 16.9 7.2 5.5 7.5 2.7 6.1 11.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 73.3. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 467 376 101 1198 553 723 538 148 1962 3160
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.8 1.6 0 0.9 0.4 0.5 2.4 2.1 1.2 1.1
Noin 21.30 0.7 1.4 2.1 3.7 1.8 1.4 2.3 3.6 3.9 2.6 2.2
Noin 22 4 4.2 6 1.8 4.5 8.5 9.8 8.9 11.4 9.3 7.2
Noin 22.30 5.9 6.4 9.2 9.7 7.6 11.7 16.1 16.8 19.6 15.5 12
Noin 23 13.8 14 15.8 14.2 14.6 21.8 22.7 23.3 23.8 22.8 19.2
Noin 23.30 8.6 11.5 14.7 11.4 12.1 17.1 13 14.3 12.7 14.4 13.4
Noin 24 21.7 21 18.2 23.5 20.4 16.5 15.7 13.2 7.1 14.4 17.1
Noin 00.30 8.1 6.5 6.5 5.6 6.7 5.8 7.3 5.9 5.9 6.4 6.5
Noin 01 16.9 14.2 9.3 9.8 12.5 7.4 6.1 6 7.1 6.5 9.2
Noin 01.30 tai myöhemmin 19.7 20 16.7 20.2 18.8 9.2 6.3 5.7 6.4 6.9 12.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 74.1. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 453 882 657 210 2202 1011 1257 982 381 3631 5833
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.4 1.1 0 0.6 0.1 0.5 0.5 2.7 0.7 0.6
Noin 21.30 0.2 0.5 0.9 2 0.7 0.4 1 1.2 1.1 0.9 0.8
Noin 22 0.6 1.6 1.7 1.1 1.4 2.4 3.4 5.8 5.9 4.1 2.9
Noin 22.30 1.6 2.4 2.5 5.3 2.7 4.6 5.2 6 8.4 5.7 4.3
Noin 23 6 7.4 12.1 15.3 9.6 13.1 15.5 18.3 21 16.4 13.3
Noin 23.30 5.9 6.6 7.6 12.1 7.4 12.1 14.6 11.8 10.8 12.7 10.3
Noin 24 17.5 18.5 22.6 24.1 20.3 21.3 22.6 20.9 21.9 21.7 21.1
Noin 00.30 7.6 9.2 9.1 4.4 8.3 9.7 11.2 8.2 8.7 9.7 9.1
Noin 01 19.8 16.4 14.9 13.7 16.2 16.1 11.1 12.3 8.1 12.3 14.1
Noin 01.30 tai myöhemmin 40.4 37 27.7 22 32.8 20.1 14.9 15 11.5 15.8 23.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 74.2. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 201 415 285 113 1014 464 536 444 235 1679 2693
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.2 0.4 0 0.3 0 0.6 0.8 3.5 1 0.6
Noin 21.30 0 0.6 1.4 2 0.9 0.4 1.9 1.2 1.4 1.2 1.1
Noin 22 0 1.6 2.5 1.9 1.6 1.9 3.9 5.5 7.2 4.4 3.1
Noin 22.30 1.3 2.8 2 7.3 2.9 5.2 5.7 6.1 7.7 6 4.5
Noin 23 5.4 7 11.6 19.1 9.7 14.5 15.5 18.4 22.9 17.2 13.7
Noin 23.30 6.4 5.7 7.7 8.8 6.8 9.6 13.4 11.6 10.6 11.5 9.3
Noin 24 17.9 19.2 23.9 25.9 21.2 19.3 22.2 19.1 21.6 20.5 20.9
Noin 00.30 9.2 8.2 9.1 3.5 8 9.9 10.7 6.9 9.6 9.2 8.7
Noin 01 20.3 13.8 13.9 14.1 15 17.4 8.7 13 5.3 11.6 13.2
Noin 01.30 tai myöhemmin 39.2 40.9 27.5 17.4 33.5 21.8 17.4 17.3 10.3 17.3 24.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 74.3. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 467 372 97 1188 547 721 538 146 1952 3140
Noin 21 tai aikaisemmin 0.4 0.5 1.6 0 0.8 0.2 0.4 0.3 1.3 0.4 0.6
Noin 21.30 0.4 0.3 0.4 1.9 0.5 0.3 0.4 1.2 0.8 0.6 0.6
Noin 22 1.2 1.6 1 0 1.2 2.8 3 6 3.9 3.9 2.7
Noin 22.30 2 2 3 2.8 2.4 4.1 4.8 5.9 9.5 5.4 4.1
Noin 23 6.5 7.8 12.4 10.3 9.4 11.9 15.5 18.2 18.1 15.6 12.9
Noin 23.30 5.4 7.5 7.5 16.5 8 14.2 15.5 11.9 11.1 13.7 11.2
Noin 24 17.2 17.8 21.4 21.7 19.4 23.1 22.9 22.4 22.4 22.8 21.3
Noin 00.30 6.1 10.3 9.1 5.7 8.7 9.6 11.6 9.4 7.2 10.1 9.4
Noin 01 19.3 19.4 15.8 13.1 17.5 15 12.9 11.6 12.3 13 14.9
Noin 01.30 tai myöhemmin 41.4 32.8 27.8 28.1 32.2 18.7 13 13 13.3 14.5 22.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 75.1. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 881 662 216 2217 1018 1260 982 383 3643 5860
Noin 6 tai aikaisemmin 3.3 4.2 6.3 18.8 6.5 3.7 4.8 8.9 14.2 6.9 6.7
Noin 6.30 2.1 4 6.5 12 5.4 5.1 7 10.8 17.5 8.9 7.3
Noin 7 4.9 8.6 12.8 13.6 9.9 8.1 12.3 14.8 17.8 12.6 11.4
Noin 7.30 8.8 8.9 12 11.5 10.2 12 13.5 12.8 13 12.9 11.7
Noin 8 19.6 17.9 16.1 13 17 21.4 20.1 16.5 11.6 18.3 17.8
Noin 8.30 11.7 10.1 13.3 7.1 11.1 13.8 11.8 10.7 5.9 11.3 11.2
Noin 9 17.2 16.9 11.8 6.8 14.1 16.7 14.7 12.3 9.7 13.9 14
Noin 9.30 8.2 7.5 4.4 3.2 6.1 4.7 5.2 3.4 4.4 4.5 5.2
Noin 10 13.7 9.1 6.7 7.1 8.9 9 6.2 3.8 2.2 5.7 7.2
Noin 10.30 tai myöhemmin 10.5 12.7 10.2 6.9 10.8 5.5 4.4 6 3.6 5 7.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 75.2. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 415 286 116 1021 465 537 443 235 1680 2701
Noin 6 tai aikaisemmin 4.4 6.2 10.3 25.7 9.7 5.8 8.9 12.1 19 10.6 10.2
Noin 6.30 3.5 4.5 8.3 14.4 6.8 7.4 7.9 11.8 18 10.4 8.7
Noin 7 6.5 9.3 13.3 15.1 10.8 9.5 12.9 15.7 17.3 13.5 12.2
Noin 7.30 10.5 8 9.3 12.7 9.4 12.2 14.1 11 12.4 12.5 11.1
Noin 8 19.5 17.4 16.2 10.3 16.5 22.3 16.9 14.9 12.6 17 16.7
Noin 8.30 12.4 9.5 12.3 6.6 10.5 14.2 11.7 9.8 5.8 10.8 10.7
Noin 9 17.9 16.7 10.2 2.8 13.2 15.1 13.3 12.3 7 12.5 12.8
Noin 9.30 6.9 6.8 5.5 2.4 5.8 1.8 4.2 2.5 3.1 3 4.3
Noin 10 11.3 8.2 4.5 7.2 7.5 7.3 5.1 2.7 2.9 4.6 6
Noin 10.30 tai myöhemmin 7.1 13.3 10 2.9 9.9 4.5 5.2 7.3 1.8 5.1 7.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 75.3. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Arkisin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 466 376 100 1196 553 723 539 148 1963 3159
Noin 6 tai aikaisemmin 2.3 2 2.9 9.8 3.2 1.9 1.7 6.2 6.9 3.5 3.4
Noin 6.30 0.8 3.5 4.9 8.9 4.1 3 6.2 10 16.7 7.5 6
Noin 7 3.4 7.8 12.3 11.6 9 6.8 11.9 14 18.6 11.9 10.6
Noin 7.30 7.2 9.9 14.3 9.9 11 11.9 13.1 14.4 13.8 13.2 12.2
Noin 8 19.6 18.5 16 16.5 17.6 20.6 22.5 17.9 10 19.6 18.7
Noin 8.30 11 10.8 14.1 7.7 11.7 13.5 12 11.6 6 11.7 11.7
Noin 9 16.5 17.1 13.1 11.9 15 18.2 15.8 12.2 13.8 15.2 15.1
Noin 9.30 9.4 8.4 3.5 4.4 6.4 7.1 6 4.2 6.5 5.8 6.1
Noin 10 16 9.9 8.6 6.9 10.2 10.6 7 4.7 1.2 6.7 8.3
Noin 10.30 tai myöhemmin 13.8 12.2 10.4 12.2 11.9 6.4 3.8 4.8 6.4 5 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 76.1. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 453 884 654 208 2199 1012 1256 977 380 3625 5824
Noin 6 tai aikaisemmin 0.8 1 1.5 4.8 1.5 0.6 0.8 1.2 2.6 1.1 1.3
Noin 6.30 0.8 0.8 2.3 5.2 1.8 0.8 1.2 2.1 5.2 1.8 1.8
Noin 7 0.5 2.5 2.8 9.1 3 1.6 2.3 5.2 9 3.8 3.4
Noin 7.30 1.9 2.7 3.3 1.8 2.7 2.3 3.7 5.9 7.7 4.5 3.6
Noin 8 5.6 8.1 11 21.9 10.2 7.9 10.3 10.9 17.9 10.8 10.5
Noin 8.30 5.5 5.6 9.1 9.8 7.2 8.4 11.3 10.8 13.2 10.7 9.1
Noin 9 14.8 17.5 18.9 12.5 16.9 21 22.6 21.1 17.2 21.1 19.2
Noin 9.30 8.4 8.9 10.2 9.2 9.3 13.9 13.1 12.1 7 12.3 10.9
Noin 10 24.2 20.6 19.4 11.5 19.9 17.9 17.8 14.8 7.5 15.7 17.6
Noin 10.30 tai myöhemmin 37.6 32.2 21.5 14.2 27.7 25.6 16.9 16 12.5 18.3 22.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 76.2. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 201 416 283 111 1011 464 535 441 233 1673 2684
Noin 6 tai aikaisemmin 1.2 1.3 2.2 5.3 2 0.4 0.8 1.4 3.3 1.3 1.6
Noin 6.30 1.1 0.5 2.7 2.9 1.6 1 1.6 2.6 4.2 2.2 1.9
Noin 7 0.3 2.6 3.1 13.1 3.7 0.8 3 5.3 6.9 3.7 3.7
Noin 7.30 1.8 2.5 2.8 1 2.3 2.3 3.5 6.5 8.4 4.8 3.6
Noin 8 3.7 7.6 11.3 23.5 10 8.7 10.5 10.8 22.3 12 11.1
Noin 8.30 6.5 4.8 7.3 9.8 6.5 7.1 10.7 8.8 14 9.8 8.2
Noin 9 16.7 15.5 19.1 12.8 16.5 19 21.1 20.5 17.7 19.9 18.3
Noin 9.30 6.3 7.5 9 6.5 7.6 13.7 11.4 10.5 4.4 10.6 9.2
Noin 10 20.3 20 19.9 13.7 19.2 18.4 18.2 14.6 9.2 15.8 17.4
Noin 10.30 tai myöhemmin 42.2 37.7 22.6 11.4 30.6 28.6 19.2 19.1 9.6 20 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 76.3. Mihin aikaan tavallisesti heräät? Vastaa molempiin kohtiin. Viikonloppuisin (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 468 371 97 1188 548 721 536 147 1952 3140
Noin 6 tai aikaisemmin 0.5 0.7 0.9 4.2 1.1 0.7 0.8 1.1 1.5 0.9 1
Noin 6.30 0.4 1.1 1.9 8.1 1.9 0.6 0.9 1.6 6.8 1.6 1.7
Noin 7 0.7 2.3 2.4 4 2.2 2.3 1.7 5.2 12.2 3.8 3.1
Noin 7.30 2 2.9 3.8 2.9 3 2.3 3.8 5.3 6.8 4.1 3.6
Noin 8 7.4 8.7 10.8 19.8 10.3 7.2 10.1 10.9 11.2 9.7 10
Noin 8.30 4.5 6.4 10.8 9.9 7.9 9.6 11.7 12.5 12 11.4 9.9
Noin 9 13 19.8 18.7 12.1 17.4 22.7 23.8 21.7 16.6 22.2 20.1
Noin 9.30 10.3 10.5 11.1 12.6 10.9 14 14.4 13.6 11 13.8 12.5
Noin 10 27.9 21.4 19 8.8 20.5 17.5 17.5 14.9 5 15.6 17.8
Noin 10.30 tai myöhemmin 33.2 26.3 20.5 17.7 24.7 23.1 15.2 13.3 16.9 16.8 20.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 77.1. Esiintyykö sinulla päiväaikaista väsymystä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 460 891 668 217 2236 1018 1271 986 384 3659 5895
joka päivä tai lähes joka päivä 13.1 18.9 19.7 21.9 18.5 30.8 29.6 34.1 36.8 32.1 25.9
3-5 päivänä viikossa 16.3 17.7 17.9 15.2 17.2 23.4 22.2 22.2 24.1 22.7 20.2
1-2 päivänä viikossa 35 33.3 34.4 38.7 34.6 28.3 29.9 26.5 22 27.6 30.8
harvemmin kuin kerran viikossa 26.8 22.8 21.7 20.9 22.9 14.3 13.8 13.4 12.6 13.7 17.9
harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan 8.8 7.3 6.3 3.3 6.8 3.2 4.4 3.7 4.5 3.9 5.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 77.2. Esiintyykö sinulla päiväaikaista väsymystä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 205 418 289 116 1028 464 541 445 235 1685 2713
joka päivä tai lähes joka päivä 14.8 20.6 23.4 22.2 20.6 34.5 33 36.8 35.6 34.9 28.1
3-5 päivänä viikossa 15.1 16.4 15 12.5 15.2 23.2 22.8 23.8 22 23.1 19.4
1-2 päivänä viikossa 35.1 36.1 32.1 38.1 35 26.6 28.4 23.4 25.5 26.1 30.3
harvemmin kuin kerran viikossa 28.5 21.4 24.2 23.7 23.8 12.6 12 13.4 12.3 12.6 17.9
harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan 6.6 5.5 5.3 3.5 5.4 3.1 3.7 2.6 4.5 3.4 4.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 77.3. Esiintyykö sinulla päiväaikaista väsymystä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 255 473 379 101 1208 554 730 541 149 1974 3182
joka päivä tai lähes joka päivä 11.5 17.2 16.6 21.5 16.4 27.7 27.1 31.8 38.5 29.6 23.8
3-5 päivänä viikossa 17.5 19.1 20.4 18.8 19.2 23.5 21.8 20.8 27.4 22.4 21
1-2 päivänä viikossa 34.8 30.3 36.3 39.4 34.2 29.8 31 29.2 16.6 28.9 31.2
harvemmin kuin kerran viikossa 25.1 24.2 19.5 17.2 22 15.8 15.2 13.5 12.9 14.6 17.9
harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan 11 9.2 7.2 3.1 8.2 3.3 5 4.7 4.6 4.4 6.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tupakka, alkoholi ja huumeet

Taulukko 78.1. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Savukkeita (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 880 658 216 2210 1015 1262 982 385 3644 5854
en lainkaan 77.3 71.4 68.2 56.8 69.7 77.7 74.1 63.3 58.8 70 69.9
aiemmin, mutta olen lopettanut 8.5 14.1 18.1 29.6 16.2 7.9 13.6 19.5 24.2 15.2 15.6
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 7.9 6.2 6 2.6 6 8.2 6.6 6.4 4.3 6.7 6.4
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 2.5 3.9 2.4 2.1 3 2.2 2.2 2.7 2.9 2.4 2.7
kyllä, päivittäin 3.8 4.4 5.2 9 5.1 4.1 3.5 8.1 9.7 5.7 5.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 78.2. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Savukkeita (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 409 286 115 1013 463 537 442 236 1678 2691
en lainkaan 70.6 63.9 61.6 50.1 62.6 69.3 64.3 52.8 51.4 60.2 61.3
aiemmin, mutta olen lopettanut 10.1 16.8 22.4 36.1 19.8 10.6 16.1 22.4 28.6 18.5 19.1
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 10.1 6.6 5.3 1.6 6.2 9.5 9.3 8.2 4.6 8.3 7.3
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 3.8 5.9 2.7 3 4.2 3 3.5 3 2.1 3 3.6
kyllä, päivittäin 5.5 6.9 8 9.2 7.3 7.6 6.8 13.5 13.3 9.9 8.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 78.3. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Savukkeita (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 471 372 101 1197 552 725 540 149 1966 3163
en lainkaan 83.8 79.4 74 65.3 76.9 84.8 81.5 72.5 70.1 78.7 77.9
aiemmin, mutta olen lopettanut 6.9 11.2 14.5 21.3 12.6 5.5 11.6 17 17.7 12.2 12.4
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 5.8 5.7 6.7 3.9 5.9 7 4.6 4.8 3.9 5.2 5.5
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 1.3 1.9 2.2 0.9 1.8 1.6 1.2 2.4 4.1 1.9 1.8
kyllä, päivittäin 2.2 1.8 2.7 8.6 2.9 1.1 1 3.3 4.2 2 2.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 79.1. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Nuuskaa (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 881 656 216 2209 1011 1254 973 379 3617 5826
en lainkaan 78 65.8 68.3 72 69.5 93.7 92.9 93.1 92.3 93.1 82.3
aiemmin, mutta olen lopettanut 7 13.6 12.4 16.2 12.3 3.2 2.6 2.8 4.3 3 7.3
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 3.8 3.5 5.5 2 4 1.4 2.1 1 1.9 1.6 2.7
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 2.6 3.1 3.2 1.3 2.8 0.3 0.8 0.9 0.2 0.6 1.6
kyllä, päivittäin 8.6 14.1 10.7 8.5 11.3 1.4 1.6 2.2 1.3 1.7 6.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 79.2. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Nuuskaa (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 411 286 115 1015 463 532 435 233 1663 2678
en lainkaan 69.1 59.6 65.4 66 63.9 91.8 91.7 93.5 91.4 92.2 78.8
aiemmin, mutta olen lopettanut 7.8 15.2 13 18.2 13.7 3.8 2.6 3.2 5 3.4 8.3
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 5.8 2.9 5.4 2.1 4 1.7 2.9 0.6 1.7 1.8 2.8
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 4.2 3.3 3.9 0.9 3.3 0.4 0.8 0.5 0.3 0.6 1.9
kyllä, päivittäin 13.1 18.9 12.4 12.7 15.1 2.3 1.9 2.2 1.6 2 8.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 79.3. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Nuuskaa (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 470 370 101 1194 548 722 538 146 1954 3148
en lainkaan 86.6 72.4 70.8 79.8 75.2 95.3 93.9 92.8 93.8 93.9 85.6
aiemmin, mutta olen lopettanut 6.2 11.9 11.8 13.6 11 2.6 2.6 2.5 3.3 2.6 6.3
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 1.9 4 5.5 1.8 4 1.2 1.5 1.3 2.2 1.4 2.5
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 1 2.8 2.6 1.7 2.3 0.2 0.8 1.1 0 0.7 1.4
kyllä, päivittäin 4.3 8.8 9.3 3.1 7.6 0.6 1.3 2.3 0.8 1.4 4.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 80.1. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Vesipiippua (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 449 874 647 214 2184 1002 1251 966 380 3599 5783
en lainkaan 97.5 95.6 94.9 96.2 95.8 98.5 97.8 97 97.8 97.7 96.8
aiemmin, mutta olen lopettanut 1.7 3.6 3.6 2.4 3.1 0.8 1.9 2.2 1.6 1.7 2.3
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0.5 0.5 1.3 0.9 0.8 0.7 0.3 0.7 0.6 0.6 0.7
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0.3 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0.4 0.2 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 80.2. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Vesipiippua (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 199 402 284 114 999 457 527 433 233 1650 2649
en lainkaan 96.6 94.3 97.1 94.2 95.5 98.4 98 96.7 97.5 97.7 96.7
aiemmin, mutta olen lopettanut 2.5 4.7 1.8 4.2 3.3 0.6 2 2.8 2 1.9 2.6
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0.4 0.4 0.8 1.6 0.7 1 0 0.2 0.5 0.4 0.5
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0.6 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0.7 0.3 0 0.4 0 0 0.2 0 0.1 0.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 80.3. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Vesipiippua (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 250 472 363 100 1185 545 724 533 147 1949 3134
en lainkaan 98.4 96.9 93 98.9 96 98.7 97.6 97.2 98.2 97.8 97
aiemmin, mutta olen lopettanut 0.9 2.4 5.2 0 2.9 0.9 1.8 1.7 1.1 1.5 2.1
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0.6 0.6 1.8 0 0.9 0.4 0.6 1.1 0.8 0.7 0.8
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0 0 0 1.1 0.1 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 81.1. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Muuta tupakkatuotetta, mitä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 391 775 530 168 1864 890 1092 822 327 3131 4995
en lainkaan 98.9 96.6 96 94.9 96.6 99.1 99.4 97.6 96.4 98.4 97.6
aiemmin, mutta olen lopettanut 0.8 1.4 0.8 1.1 1.1 0.1 0.3 0.6 1.4 0.5 0.8
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 0.5 0.2 0.3 0.4
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0 0.1 0.5 0.7 0.3 0.3 0 0.1 0.2 0.1 0.2
kyllä, päivittäin 0.3 1.3 2 2.8 1.5 0.3 0.2 1.2 1.8 0.7 1.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 81.2. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Muuta tupakkatuotetta, mitä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 183 366 237 94 880 422 478 381 205 1486 2366
en lainkaan 98.1 95.3 96.5 93.8 96 98.4 99.1 97.3 96.1 98 97
aiemmin, mutta olen lopettanut 1.3 2.2 0 0 1.1 0 0.5 0.7 1.5 0.6 0.8
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0 0.5 0 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0 0 0.4 0.5 0.2 0.6 0.1 0.2 0 0.2 0.2
kyllä, päivittäin 0.6 2 3.1 4.8 2.4 0.5 0.1 1.6 2 0.9 1.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 81.3. Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita? Muuta tupakkatuotetta, mitä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 208 409 293 74 984 468 614 441 122 1645 2629
en lainkaan 99.8 97.9 95.6 96.3 97.3 99.8 99.6 97.8 96.9 98.9 98.2
aiemmin, mutta olen lopettanut 0.2 0.6 1.6 2.7 1.1 0.2 0.2 0.5 1.3 0.4 0.7
kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 0 0.7 1.2 0 0.7 0 0 0.8 0 0.2 0.4
kyllä viikoittain, mutta en päivittäin 0 0.1 0.7 1 0.4 0 0 0 0.5 0 0.2
kyllä, päivittäin 0 0.6 1 0 0.6 0 0.3 0.8 1.4 0.5 0.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 82.1. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Nikotiinia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 455 878 660 217 2210 1007 1260 978 382 3627 5837
en lainkaan 92.8 92.6 94.6 93.8 93.4 95.1 96.7 95.5 95.3 95.8 94.7
olen kokeillut 3.8 5.2 3.6 5.2 4.4 4.1 2.4 3 3.5 3.1 3.7
kyllä, satunnaisesti 2.3 1.4 0.8 0.6 1.3 0.4 0.5 0.7 0.2 0.5 0.8
kyllä, päivittäin 1.2 0.8 0.9 0.5 0.8 0.4 0.4 0.8 1 0.6 0.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 82.2. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Nikotiinia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 410 287 116 1016 462 534 440 236 1672 2688
en lainkaan 90.1 88.9 93 92.9 90.8 92.3 95.2 94.4 95.2 94.3 92.7
olen kokeillut 4.9 7.2 4.6 5.8 5.8 6.2 3 3.6 2.8 3.9 4.8
kyllä, satunnaisesti 4.1 2.5 1.5 0.4 2.2 0.7 1 1 0.3 0.8 1.5
kyllä, päivittäin 1 1.4 1 0.8 1.1 0.8 0.8 0.9 1.7 1 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 82.3. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Nikotiinia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 468 373 101 1194 545 726 538 146 1955 3149
en lainkaan 95.4 96.7 96.1 94.9 96 97.5 97.8 96.3 95.5 97.1 96.6
olen kokeillut 2.7 2.9 2.8 4.3 3 2.4 2 2.5 4.5 2.4 2.7
kyllä, satunnaisesti 0.6 0.3 0.3 0.8 0.4 0.1 0.1 0.4 0 0.2 0.3
kyllä, päivittäin 1.4 0.1 0.8 0 0.6 0 0.2 0.7 0 0.3 0.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 83.1. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Tupakkamakuja (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 452 875 655 214 2196 1007 1254 975 383 3619 5815
en lainkaan 97.1 95.5 96 96.7 96.1 97.1 97.2 97.4 97.8 97.3 96.7
olen kokeillut 2.8 4 3.1 3.1 3.4 2.7 2.1 2.2 1.5 2.2 2.8
kyllä, satunnaisesti 0 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3
kyllä, päivittäin 0.1 0.1 0.4 0 0.2 0 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 83.2. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Tupakkamakuja (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 200 410 285 116 1011 460 531 439 236 1666 2677
en lainkaan 96.5 93 94.7 97 94.6 95.5 96.2 97.5 98.4 96.8 95.8
olen kokeillut 3.5 6.5 4.3 2.6 4.8 4 2.9 2 0.5 2.5 3.6
kyllä, satunnaisesti 0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.1 0.7 0.5 0.4
kyllä, päivittäin 0 0.2 0.5 0 0.2 0 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 83.3. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Tupakkamakuja (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 465 370 98 1185 547 723 536 147 1953 3138
en lainkaan 97.7 98.3 97 96.3 97.5 98.4 97.9 97.2 96.9 97.7 97.7
olen kokeillut 2.1 1.4 2.1 3.7 2 1.6 1.6 2.3 3.1 1.9 2
kyllä, satunnaisesti 0 0.3 0.6 0 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0.2
kyllä, päivittäin 0.2 0 0.2 0 0.1 0 0.5 0.4 0 0.3 0.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 84.1. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Muita makuaineita (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 450 877 655 216 2198 1006 1247 974 382 3609 5807
en lainkaan 93.7 93.8 95.8 94.7 94.5 95.8 97.8 96.4 95.9 96.7 95.7
olen kokeillut 3.2 5.1 2.8 4.6 4 3.4 1.9 2.7 2.6 2.6 3.2
kyllä, satunnaisesti 2 0.5 0.7 0.2 0.8 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3 0.5
kyllä, päivittäin 1.1 0.6 0.7 0.5 0.7 0.4 0.2 0.5 1 0.4 0.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 84.2. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Muita makuaineita (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 200 408 285 115 1008 460 529 436 236 1661 2669
en lainkaan 91 90.5 94.9 92.9 92.2 93.6 96.8 95.1 95.9 95.4 93.9
olen kokeillut 4.1 7.3 3.7 5.8 5.5 5 2.7 3.8 1.8 3.4 4.4
kyllä, satunnaisesti 3.9 1 0.7 0.4 1.4 0.9 0.2 0.5 0.7 0.5 0.9
kyllä, päivittäin 1 1.2 0.6 0.8 0.9 0.5 0.2 0.6 1.7 0.6 0.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 84.3. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Muita makuaineita (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 250 469 370 101 1190 546 718 538 146 1948 3138
en lainkaan 96.3 97.2 96.5 97 96.8 97.7 98.6 97.5 96 97.8 97.3
olen kokeillut 2.3 2.8 2.1 3 2.5 1.9 1.2 1.8 4 1.8 2.1
kyllä, satunnaisesti 0.2 0 0.6 0 0.3 0.1 0 0.3 0 0.1 0.2
kyllä, päivittäin 1.2 0 0.7 0 0.5 0.3 0.2 0.4 0 0.2 0.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 85.1. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Jotain muuta ainetta, mitä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 383 756 516 169 1824 855 1055 806 323 3039 4863
en lainkaan 99.6 99.3 99.8 100 99.6 100 99.8 99.9 99.6 99.9 99.7
olen kokeillut 0.4 0.7 0 0 0.4 0 0.2 0 0 0.1 0.2
kyllä, satunnaisesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0.1 0.4 0.1 0.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 85.2. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Jotain muuta ainetta, mitä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 174 361 228 92 855 401 457 374 203 1435 2290
en lainkaan 99.2 99.2 99.6 100 99.4 100 99.6 99.7 99.4 99.7 99.6
olen kokeillut 0.8 0.8 0 0 0.5 0 0.4 0 0 0.1 0.3
kyllä, satunnaisesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0.3 0.6 0.2 0.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 85.3. Käytätkö sähkösavukkeita, jotka sisältävät seuraavia aineita? Jotain muuta ainetta, mitä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 209 395 288 77 969 454 598 432 120 1604 2573
en lainkaan 100 99.4 100 100 99.8 100 100 100 100 100 99.9
olen kokeillut 0 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.1
kyllä, satunnaisesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kyllä, päivittäin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 86.1. Oletko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 883 661 217 2218 1014 1264 981 383 3642 5860
en 14 9.5 10.4 11.2 10.8 12.7 12.3 9.7 15.4 12 11.5
kyllä 86 90.5 89.6 88.8 89.2 87.3 87.7 90.3 84.5 88 88.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 86.2. Oletko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 412 288 116 1020 463 535 441 236 1675 2695
en 16.4 9.6 9.5 12.5 11.1 10.6 15 11.4 16.7 13.2 12.2
kyllä 83.6 90.4 90.5 87.5 88.9 89.4 85 88.6 83.3 86.8 87.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 86.3. Oletko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 471 373 101 1198 551 729 540 147 1967 3165
en 11.7 9.4 11.2 9.6 10.4 14.6 10.3 8.2 13.5 11 10.8
kyllä 88.3 90.6 88.8 90.4 89.6 85.4 89.7 91.8 86.5 89 89.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 87.1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ota mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 401 810 598 193 2002 889 1116 889 324 3218 5220
en koskaan 0 0.5 0.2 0 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4
noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 30.6 29 28.8 34 29.8 46.8 47.2 44.6 45.2 46.1 38.6
2–4 kertaa kuukaudessa 48.5 52.2 49.2 43.7 49.6 47.4 46.1 44.9 40.6 45.4 47.3
2–3 kertaa viikossa 19.2 16 19 19.1 17.9 5 5.8 9.2 13.4 7.5 12.3
4 kertaa viikossa tai useammin 1.7 2.3 2.7 3.1 2.4 0.3 0.6 0.8 0.5 0.6 1.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 87.2. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ota mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 174 377 261 101 913 416 457 389 194 1456 2369
en koskaan 0 0.3 0 0 0.1 1.2 0.9 0.6 0.6 0.8 0.5
noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 29.8 30.3 32.8 36.9 31.8 50.8 50.2 46.8 44.9 48.6 40.6
2–4 kertaa kuukaudessa 49.7 50.2 44.2 43.7 47.4 42.2 42.6 42.3 41 42.1 44.7
2–3 kertaa viikossa 19.6 17.2 19.1 15.7 18 5.6 6.1 8.8 12.7 7.7 12.7
4 kertaa viikossa tai useammin 1 2.1 3.8 3.7 2.6 0.3 0.3 1.4 0.9 0.7 1.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 87.3. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ota mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 227 433 337 92 1089 473 659 500 130 1762 2851
en koskaan 0 0.8 0.4 0 0.4 0.1 0 0.4 0 0.2 0.3
noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 31.3 27.7 25.3 30.5 27.8 43.2 45 42.7 45.5 43.9 36.8
2–4 kertaa kuukaudessa 47.5 54.4 53.7 43.6 51.8 52 48.7 46.9 40 48.2 49.8
2–3 kertaa viikossa 18.8 14.7 18.9 23.5 17.8 4.5 5.6 9.5 14.5 7.3 11.9
4 kertaa viikossa tai useammin 2.4 2.5 1.8 2.4 2.2 0.3 0.8 0.4 0 0.4 1.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 88.1. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 400 807 598 193 1998 890 1114 886 324 3214 5212
1–2 annosta 28.1 31.2 37.6 46.8 34.6 34.6 42 50 55.1 44.1 39.7
3–4 annosta 21.7 22.1 27.5 30.4 24.8 31.9 30.4 27.5 26.4 29.4 27.3
5-6 annosta 16.7 16.1 14.4 9.3 14.9 19.8 17.9 14.4 10.6 16.4 15.7
7–9 annosta 20.4 14.5 10.2 6.8 13.2 11.1 7.4 6.1 5.2 7.7 10.2
10 tai enemmän 13.1 16.1 10.2 6.6 12.6 2.7 2.4 2 2.8 2.4 7.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 88.2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 174 375 261 101 911 417 456 386 194 1453 2364
1–2 annosta 25.1 29.5 31 46.6 31.4 32.9 35.5 42.1 54.4 39.6 35.7
3–4 annosta 21.7 20.7 27.5 30 24.2 31.9 30.7 27.6 23.9 29.1 26.7
5-6 annosta 16.4 14.2 15.5 7 14 18.7 22.4 19.1 11.5 18.9 16.6
7–9 annosta 19.6 15.9 10 10.4 14 12.3 7.9 8.8 5.4 8.9 11.3
10 tai enemmän 17.2 19.8 16.1 6 16.4 4.2 3.5 2.4 4.8 3.6 9.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 88.3. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 226 432 337 92 1087 473 658 500 130 1761 2848
1–2 annosta 30.9 33 43.6 47.1 37.8 36.1 46.7 56.6 56 47.9 43.4
3–4 annosta 21.6 23.6 27.5 30.8 25.4 32 30.2 27.4 30 29.8 27.8
5-6 annosta 17 18.1 13.5 12.3 15.7 20.7 14.6 10.5 9.2 14.4 14.9
7–9 annosta 21.1 13 10.4 2.4 12.5 10 7 3.8 4.8 6.6 9.2
10 tai enemmän 9.3 12.2 5.1 7.4 8.7 1.3 1.6 1.6 0 1.4 4.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 89.1. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 401 809 599 193 2002 889 1112 886 323 3210 5212
en koskaan 10.4 6.5 8.2 7.8 7.9 17.5 15.1 18.5 23.7 17.7 13.2
harvemmin kuin kerran kuukaudessa 42.2 47.6 53 64.5 50.4 60.7 65.1 61.9 62.6 62.8 57.1
kerran kuukaudessa 33.3 32.3 26.1 20.5 29.1 17.7 17.3 15.6 11.1 16.2 22.1
kerran viikossa 13.3 12.5 11.8 6.3 11.7 4.1 2.5 3.6 2.7 3.2 7.1
päivittäin tai lähes päivittäin 0.7 1.1 0.8 0.9 0.9 0 0 0.4 0 0.1 0.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 89.2. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 174 377 261 101 913 416 455 386 193 1450 2363
en koskaan 11.9 4.7 6.6 6.4 6.7 16.8 13.9 17.1 17.6 16.1 11.6
harvemmin kuin kerran kuukaudessa 41.1 49 52.7 68.5 51.4 60.4 64.3 59.4 64.2 61.9 56.8
kerran kuukaudessa 30.5 29.7 25.9 17.7 27.1 19 18.8 17.9 15.8 18.1 22.4
kerran viikossa 15.8 15.5 13.4 5.9 13.7 3.8 3 4.7 2.4 3.6 8.5
päivittäin tai lähes päivittäin 0.7 1.1 1.3 1.6 1.1 0 0 0.8 0 0.2 0.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 89.3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 227 432 338 92 1089 473 657 500 130 1760 2849
en koskaan 9.1 8.5 9.7 9.6 9.1 18.1 15.9 19.6 32.7 19.1 14.7
harvemmin kuin kerran kuukaudessa 43.2 46.1 53.2 59.6 49.5 61 65.6 64 60.2 63.5 57.3
kerran kuukaudessa 35.9 35.1 26.2 24 31 16.6 16.2 13.7 4.1 14.5 21.8
kerran viikossa 11 9.3 10.4 6.9 9.7 4.3 2.2 2.6 3 2.9 5.9
päivittäin tai lähes päivittäin 0.8 1 0.4 0 0.7 0 0 0 0 0 0.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 90.1. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää päihtyäksesi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 453 872 660 215 2200 1010 1256 973 380 3619 5819
en koskaan 82.8 74.2 68.7 64.3 72.8 87.5 81 73.5 77.3 80 76.7
kyllä 17.2 25.8 31.3 35.7 27.2 12.6 19 26.5 22.7 20 23.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 90.2. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää päihtyäksesi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 408 285 114 1010 460 530 436 233 1659 2669
en koskaan 87.3 73 71.8 61 73.6 86.3 81.4 72.9 78.4 79.7 76.8
kyllä 12.7 27 28.1 39 26.4 13.7 18.6 27.1 21.6 20.3 23.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 90.3. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää päihtyäksesi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 250 464 375 101 1190 550 726 537 147 1960 3150
en koskaan 78.4 75.5 66 68.4 71.9 88.4 80.7 74.1 75.6 80.3 76.6
kyllä 21.6 24.5 34 31.6 28.1 11.6 19.3 25.9 24.4 19.7 23.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 91.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kannabista (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 84 240 212 85 621 140 247 273 96 756 1377
en 32.4 36.6 45.7 55.6 42.5 41.7 53.1 60.3 76.4 57.4 49.4
kyllä 67.6 63.4 54.3 44.4 57.5 58.3 46.9 39.7 23.6 42.6 50.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 91.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kannabista (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 29 117 88 47 281 74 108 127 56 365 646
en 48.5 32.6 48.2 61.1 44.6 44.3 60.1 64.8 84.1 63.1 53.2
kyllä 51.5 67.4 51.8 38.9 55.4 55.7 39.9 35.2 15.9 36.9 46.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 91.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kannabista (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 55 123 124 38 340 66 139 146 40 391 731
en 22.1 41.2 43.7 47.1 40.3 38.5 47.2 56.2 65.6 51.6 45.6
kyllä 77.9 58.8 56.3 52.9 59.7 61.5 52.8 43.8 34.4 48.4 54.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 92.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? ekstaasia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 82 224 205 79 590 131 240 269 96 736 1326
en 92.4 91.4 89.9 92.1 91.1 98.2 93.4 95 97.5 95.3 93.1
kyllä 7.6 8.6 10.1 7.9 8.9 1.8 6.6 5 2.5 4.7 6.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 92.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? ekstaasia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 109 87 43 265 68 105 124 56 353 618
en 96.7 90.5 91 89.7 91 98.9 93.3 96 98.6 96.1 93.4
kyllä 3.3 9.5 9.1 10.3 9 1.1 6.7 4 1.4 3.9 6.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 92.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? ekstaasia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 56 115 118 36 325 63 135 145 40 383 708
en 90 92.3 89.1 95.9 91.1 97.4 93.5 94.2 95.9 94.6 92.8
kyllä 9.9 7.7 10.9 4.1 8.9 2.6 6.5 5.8 4.1 5.4 7.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 93.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? amfetamiinia tai metamfetamiinia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 82 223 202 80 587 129 237 269 94 729 1316
en 93.5 88.1 89.2 85.5 88.7 97.6 95.3 93.4 96 95 91.7
kyllä 6.5 11.9 10.8 14.5 11.3 2.4 4.7 6.6 4 5 8.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 93.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? amfetamiinia tai metamfetamiinia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 108 85 45 264 67 103 125 54 349 613
en 96.7 85.8 86.1 88.2 87.2 97.9 96.6 94.6 98.5 96.3 91.5
kyllä 3.3 14.2 13.9 11.8 12.8 2.1 3.4 5.4 1.5 3.6 8.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 93.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? amfetamiinia tai metamfetamiinia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 56 115 117 35 323 62 134 144 40 380 703
en 91.8 90.8 91.8 81.1 90.2 97.2 94.3 92.2 92.6 93.7 91.8
kyllä 8.2 9.2 8.2 18.9 9.8 2.8 5.7 7.8 7.4 6.3 8.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 94.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kokaiinia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 81 223 203 78 585 127 237 267 95 726 1311
en 97.7 90.4 92.7 92.3 92.4 98 96.3 93.8 96.9 95.7 93.9
kyllä 2.3 9.6 7.3 7.7 7.6 2 3.7 6.2 3.1 4.3 6.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 94.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kokaiinia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 108 86 43 263 67 104 123 55 349 612
en 100 90.1 91.8 92.8 92 100 96.9 92.7 100 96.3 94
kyllä 0 9.9 8.2 7.2 8 0 3.1 7.3 0 3.7 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 94.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? kokaiinia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 55 115 117 35 322 60 133 144 40 377 699
en 96.5 90.8 93.5 91.3 92.8 95.5 95.8 94.8 92.6 95 93.8
kyllä 3.5 9.2 6.5 8.7 7.2 4.5 4.2 5.2 7.4 5 6.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 95.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? muuta huumetta, mitä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 81 214 186 69 550 122 220 253 89 684 1234
en 92 93.7 92 95 93 97.3 98 96.6 97 97.2 95
kyllä 8 6.3 8 5 7 2.7 2 3.4 3 2.8 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 95.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? muuta huumetta, mitä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 103 79 38 246 65 93 116 51 325 571
en 100 93.5 90.3 93.9 93.1 98.5 98.7 97 100 98.2 95.5
kyllä 0 6.5 9.7 6.1 6.9 1.5 1.3 3 0 1.8 4.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 95.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? muuta huumetta, mitä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 55 111 107 31 304 57 127 137 38 359 663
en 87.7 93.8 93.5 96.8 93 95.9 97.4 96.2 92.8 96.2 94.5
kyllä 12.3 6.2 6.5 3.2 7 4.1 2.6 3.8 7.2 3.8 5.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 96.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä ja alkoholia yhdessä (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 81 218 198 74 571 130 234 260 95 719 1290
en 92.4 94.1 95.7 100 95.4 89.4 94 95.2 97.6 94.3 94.9
kyllä 7.6 5.9 4.3 0 4.6 10.6 6 4.8 2.4 5.7 5.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 96.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä ja alkoholia yhdessä (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 105 85 42 258 67 101 122 55 345 603
en 90.5 90.9 95.5 100 94.2 87.5 93.5 94 97.7 93.4 93.8
kyllä 9.5 9.1 4.5 0 5.8 12.5 6.5 6 2.3 6.6 6.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 96.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä ja alkoholia yhdessä (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 55 113 113 32 313 63 133 138 40 374 687
en 93.4 97.8 95.9 100 96.6 91.6 94.5 96.4 97.5 95.2 95.9
kyllä 6.6 2.2 4.1 0 3.4 8.4 5.5 3.6 2.5 4.8 4.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 97.1. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä päihtyäksesi, mitä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 82 211 187 68 548 120 226 247 90 683 1231
en 97.3 96.4 96.8 96.1 96.6 98.5 98.5 97.2 98.6 98.1 97.3
kyllä 2.7 3.6 3.2 3.9 3.4 1.4 1.5 2.8 1.4 1.9 2.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 97.2. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä päihtyäksesi, mitä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 26 101 82 38 247 63 98 113 50 324 571
en 100 94.5 97.1 93.7 95.7 97.4 99 96 97.6 97.4 96.5
kyllä 0 5.5 2.9 6.3 4.3 2.6 1 4 2.4 2.6 3.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 97.3. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana? lääkkeitä päihtyäksesi, mitä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 56 110 105 30 301 57 128 134 40 359 660
en 95.9 98.7 96.5 100 97.5 100 98.1 98.4 100 98.7 98.1
kyllä 4.1 1.3 3.5 0 2.5 0 1.9 1.6 0 1.3 1.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Opiskelu

Taulukko 98.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 884 661 215 2218 1015 1263 980 378 3636 5854
Täysin eri mieltä 9.6 9.3 12.2 11.5 10.6 3.5 5.1 8.2 8.1 6 8.1
Eri mieltä 21 21.7 21.9 17.1 21.1 12.1 12.8 14.4 19.4 13.9 17.2
Osittain eri mieltä 19.4 16.6 15.3 14.6 16.5 11.7 16.5 15.4 12 14.4 15.4
Osittain samaa mieltä 31.2 28.2 28.3 31.8 29.2 33.7 32.5 31.1 35.8 32.8 31.2
Samaa mieltä 12.2 15.8 15.9 16.2 15.2 23.6 18.2 16.8 14.3 18.7 17.1
Täysin samaa mieltä 6.5 8.4 6.4 8.8 7.5 15.4 14.8 14 10.2 14.2 11.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 98.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 286 114 1018 464 535 441 232 1672 2690
Täysin eri mieltä 9.6 9.2 12.1 2.6 9.3 3.9 4.1 9.1 8.3 6.1 7.6
Eri mieltä 19.1 22.4 21.1 12.7 20.2 11.7 13.1 14.8 17.7 13.9 16.9
Osittain eri mieltä 20.5 16.5 16.6 17.7 17.4 12.4 16.8 17 11.4 15 16.1
Osittain samaa mieltä 32.3 26.7 27.3 38.8 29.4 33.8 29.7 27 37.6 31.1 30.3
Samaa mieltä 11.4 15.1 15.4 18.5 15 22.5 19.8 17 12.4 18.5 16.9
Täysin samaa mieltä 7 10.1 7.5 9.7 8.7 15.6 16.6 15.2 12.5 15.3 12.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 98.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 470 375 101 1200 551 728 539 146 1964 3164
Täysin eri mieltä 9.6 9.5 12.3 22.9 11.8 3.2 5.8 7.5 7.8 5.8 8.5
Eri mieltä 22.8 20.8 22.6 22.7 22 12.5 12.7 14.1 22.1 13.9 17.5
Osittain eri mieltä 18.4 16.8 14.2 10.8 15.5 11.1 16.3 13.9 12.9 14 14.7
Osittain samaa mieltä 30.2 29.8 29.2 22.9 29 33.6 34.7 34.7 33.1 34.3 31.9
Samaa mieltä 13 16.4 16.3 13.2 15.4 24.5 16.9 16.7 17.3 18.8 17.3
Täysin samaa mieltä 6.1 6.7 5.5 7.7 6.2 15.1 13.6 13 6.7 13.2 10.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 99.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 884 661 215 2218 1017 1262 981 377 3637 5855
Täysin eri mieltä 22.4 21.9 24.5 24.9 23.2 17.4 21.9 24.9 29.9 22.6 22.8
Eri mieltä 27.5 24.8 22.6 28.9 25 26.6 22.9 21.8 20.8 23.2 24.1
Osittain eri mieltä 16 14.4 11.8 12.1 13.6 15.1 15.3 14.5 14.7 14.9 14.3
Osittain samaa mieltä 19.5 20.7 20.4 17.6 20 22.3 21.6 20.3 18.5 21 20.6
Samaa mieltä 9.6 10.9 11.7 8.9 10.7 10.1 10.6 11 11.6 10.7 10.7
Täysin samaa mieltä 5.1 7.3 9 7.6 7.5 8.6 7.8 7.6 4.5 7.5 7.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 99.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 413 286 114 1017 464 534 442 232 1672 2689
Täysin eri mieltä 21 19.6 22.2 22.2 21 18.2 20.3 25.4 33.4 23.2 22.2
Eri mieltä 28.9 24.6 23.6 32.5 26.1 29.5 22.5 19.8 20 23.1 24.5
Osittain eri mieltä 14.6 13.9 13.8 12.8 13.8 14.2 11.3 15.9 12.8 13.6 13.7
Osittain samaa mieltä 21.9 21.2 21.8 15.7 20.8 20.1 22.9 18.1 17.7 20.1 20.4
Samaa mieltä 8.8 11.7 9.2 9.3 10.1 8.8 12.6 12.2 12.2 11.5 10.8
Täysin samaa mieltä 4.8 8.9 9.5 7.6 8.2 9.2 10.4 8.7 4 8.6 8.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 99.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 471 375 101 1201 553 728 539 145 1965 3166
Täysin eri mieltä 23.7 24.3 26.6 28.3 25.4 16.6 23.1 24.4 24.6 22 23.5
Eri mieltä 26.2 25.1 21.7 24.2 24 24.1 23.2 23.6 22.1 23.4 23.7
Osittain eri mieltä 17.3 15 10.1 11.2 13.3 15.9 18.2 13.3 17.8 16.2 14.9
Osittain samaa mieltä 17.1 20.1 19.3 20.1 19.3 24.1 20.5 22.2 19.7 21.9 20.7
Samaa mieltä 10.3 10.1 13.8 8.4 11.2 11.2 9.1 9.8 10.6 10 10.6
Täysin samaa mieltä 5.3 5.6 8.6 7.7 6.8 8.1 5.8 6.7 5.2 6.6 6.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 100.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 886 659 213 2216 1017 1263 980 378 3638 5854
Täysin eri mieltä 13.7 11.4 14.2 15.5 13.2 5.4 5.3 6.7 6.8 5.9 9.2
Eri mieltä 22.5 20.6 19.8 21.6 20.8 11.3 13 11.6 14.4 12.4 16.2
Osittain eri mieltä 13.8 13.6 11.2 11 12.5 8.3 9.6 9.1 11.9 9.4 10.8
Osittain samaa mieltä 30.7 26.9 23.5 26.5 26.4 30 29.1 28.1 28.6 29 27.8
Samaa mieltä 13.3 18.6 19.1 16.8 17.6 27.6 22.5 23.5 21.7 24 21.1
Täysin samaa mieltä 6 8.9 12.3 8.5 9.4 17.4 20.4 21.1 16.6 19.4 14.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 100.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 284 113 1015 464 535 441 232 1672 2687
Täysin eri mieltä 12.7 11.7 14.6 10.1 12.5 6.3 4.5 8.7 5 6.2 9.2
Eri mieltä 25.2 20.1 20.8 26.9 22.1 11.8 14.8 12.6 13.7 13.3 17.4
Osittain eri mieltä 14.1 13.5 14.1 9.8 13.3 9.8 10.1 10.3 12.2 10.4 11.8
Osittain samaa mieltä 35.5 25.7 23.7 33.7 27.8 33.9 28.4 27.1 32.5 30 29
Samaa mieltä 7.9 18.5 18.6 12.5 15.9 23.7 22.6 21.6 22 22.5 19.4
Täysin samaa mieltä 4.7 10.5 8.4 6.9 8.4 14.4 19.6 19.7 14.5 17.6 13.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 100.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 472 375 100 1201 553 728 539 146 1966 3167
Täysin eri mieltä 14.7 11.1 13.8 22.5 13.8 4.7 5.9 4.9 9.6 5.6 9.3
Eri mieltä 19.9 21.1 19 14.9 19.5 10.9 11.6 10.7 15.5 11.5 15.1
Osittain eri mieltä 13.5 13.7 8.6 12.5 11.7 6.9 9.2 8.1 11.3 8.5 9.9
Osittain samaa mieltä 26 28.2 23.3 17.3 25 26.6 29.7 28.9 22.4 28 26.7
Samaa mieltä 18.5 18.8 19.6 22.4 19.4 31 22.5 25.1 21.4 25.3 22.7
Täysin samaa mieltä 7.3 7.1 15.6 10.5 10.5 19.9 21 22.3 19.8 21 16.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 101.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 884 659 215 2216 1016 1258 980 377 3631 5847
Täysin eri mieltä 28.3 24.6 24.9 24.5 25.4 14.4 16.1 17.4 18.6 16.4 20.5
Eri mieltä 31.3 29.5 25.5 23.3 27.8 24.6 26.9 24.9 25.1 25.6 26.6
Osittain eri mieltä 14.9 12.7 15.8 17.4 14.7 16.3 13.3 14.3 17 14.8 14.7
Osittain samaa mieltä 15.7 19.7 18.5 23.2 19 25.9 23.1 25.8 23.2 24.6 22.1
Samaa mieltä 6.7 8.2 9.6 8.2 8.4 12.5 13.1 12.1 13.3 12.7 10.7
Täysin samaa mieltä 3.1 5.3 5.7 3.4 4.8 6.3 7.3 5.5 2.8 6 5.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 101.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 413 286 114 1017 464 532 441 232 1669 2686
Täysin eri mieltä 25.2 23.1 25.6 19.5 23.7 14.2 14.3 16.7 15.8 15.2 19.2
Eri mieltä 31 29.4 25.2 26.8 28.1 24.8 28.4 27.5 26.6 26.9 27.5
Osittain eri mieltä 17.9 13.2 18.6 21.7 16.8 15.1 11.9 13.6 18.7 14.2 15.4
Osittain samaa mieltä 14.5 19.5 15.5 20.5 17.5 26.8 23.2 25.2 21.7 24.4 21.2
Samaa mieltä 7.2 8 8.3 9.4 8.1 11.9 15.1 11.7 14.3 13.2 10.8
Täysin samaa mieltä 4.3 6.7 6.8 2.1 5.7 7.2 7.2 5.3 2.9 6 5.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 101.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 471 373 101 1199 552 726 539 145 1962 3161
Täysin eri mieltä 31.4 26.3 24.3 30.8 27 14.6 17.5 18 22.8 17.4 21.6
Eri mieltä 31.6 29.5 25.7 18.8 27.4 24.5 25.8 22.7 22.9 24.3 25.7
Osittain eri mieltä 12 12.1 13.4 12 12.5 17.4 14.5 14.9 14.5 15.3 14.1
Osittain samaa mieltä 16.8 19.9 21.1 26.7 20.5 25.2 23.1 26.3 25.5 24.8 22.9
Samaa mieltä 6.2 8.4 10.7 6.7 8.6 12.9 11.6 12.4 11.8 12.2 10.6
Täysin samaa mieltä 2 3.8 4.8 4.9 3.9 5.5 7.5 5.6 2.5 6 5.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 102.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 886 662 214 2219 1014 1262 981 378 3635 5854
Täysin eri mieltä 22.2 18.2 18.9 24.1 19.8 15.8 18.7 20 24.2 19 19.4
Eri mieltä 20.8 19.7 19.1 22.1 20 24.6 20.4 18.9 22.2 21.2 20.6
Osittain eri mieltä 14.6 13 12.3 12.5 13 14.8 13.8 15.1 12.7 14.3 13.7
Osittain samaa mieltä 21.6 23.1 19.6 22.5 21.6 18.8 21.2 21.2 21.9 20.7 21.1
Samaa mieltä 12.6 14.9 17.4 8.9 14.6 14.4 14.6 12.6 11.9 13.6 14.1
Täysin samaa mieltä 8.2 11.1 12.7 10.1 11 11.6 11.4 12.2 7.1 11.1 11.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 102.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 287 114 1019 461 534 442 232 1669 2688
Täysin eri mieltä 20.3 15.8 16.2 20.2 17.3 16.5 16.5 20.2 26.1 19.1 18.2
Eri mieltä 23.9 18.5 19.8 25.2 20.7 29.9 19.3 18.7 22.7 22.2 21.5
Osittain eri mieltä 16.3 11.5 14.8 12.5 13.4 14.3 12.7 15.2 11.6 13.6 13.6
Osittain samaa mieltä 19 23.4 20.7 26 22.1 16.9 20.6 20.5 22.7 20 21
Samaa mieltä 11.5 18.8 16.4 6.5 15.2 11.9 15.6 11.8 10.7 12.8 14
Täysin samaa mieltä 9 12.1 12.1 9.6 11.2 10.5 15.3 13.6 6.1 12.2 11.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 102.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 472 375 100 1200 553 728 539 146 1966 3166
Täysin eri mieltä 24.1 20.8 21.2 29.1 22.4 15.2 20.3 19.9 21.3 19 20.5
Eri mieltä 17.7 20.9 18.5 18.1 19.2 20.2 21.2 19.1 21.4 20.3 19.8
Osittain eri mieltä 12.9 14.7 10.2 12.4 12.5 15.2 14.7 15.1 14.4 14.9 13.9
Osittain samaa mieltä 24.2 22.8 18.6 17.9 21.1 20.5 21.7 21.8 20.7 21.3 21.2
Samaa mieltä 13.6 10.7 18.3 11.9 14 16.5 13.8 13.3 13.6 14.3 14.2
Täysin samaa mieltä 7.4 10.1 13.2 10.7 10.8 12.5 8.4 10.9 8.5 10.2 10.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 103.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 886 659 215 2217 1017 1260 977 377 3631 5848
Täysin eri mieltä 24.9 21.7 23.2 22.7 22.9 19 21.8 21.9 29.8 22.1 22.5
Eri mieltä 23.7 23.1 18.8 24.2 21.9 22.1 19.5 19.6 20.4 20.3 21
Osittain eri mieltä 14.8 13 13.2 14.1 13.5 14.2 12.2 12.6 8.9 12.4 12.9
Osittain samaa mieltä 18 18.7 17.3 15.6 17.8 18.7 21.3 18.1 18.3 19.4 18.6
Samaa mieltä 9.8 12.9 14.8 9.6 12.6 13.7 13.6 14.9 13.2 14 13.3
Täysin samaa mieltä 8.8 10.6 12.8 13.7 11.3 12.3 11.5 12.9 9.3 11.8 11.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 103.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 286 114 1018 464 535 441 231 1671 2689
Täysin eri mieltä 21.5 17.1 22.4 20.4 19.9 20.5 21.1 23.5 32.5 23.4 21.7
Eri mieltä 26.1 24.4 22.2 25.8 24.2 24.4 17.9 18.7 20.1 20 22
Osittain eri mieltä 16.2 12.8 13.4 17 14.1 13.3 11 11.1 8.9 11.3 12.6
Osittain samaa mieltä 18.5 17.7 14.5 16.2 16.7 18.3 23.2 19.8 18.4 20.2 18.6
Samaa mieltä 9.8 15.3 15.2 10 13.6 13.3 13.3 13.7 11.2 13.1 13.3
Täysin samaa mieltä 8 12.8 12.3 10.6 11.5 10.1 13.7 13.3 8.9 12 11.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 103.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 472 373 101 1199 553 725 536 146 1960 3159
Täysin eri mieltä 28.2 26.7 23.9 25.6 25.9 17.6 22.4 20.6 25.7 21 23.1
Eri mieltä 21.4 21.8 15.8 22.3 19.7 20.2 20.7 20.4 21 20.5 20.1
Osittain eri mieltä 13.4 13.2 13.1 10.3 12.9 14.9 13.2 13.9 8.8 13.5 13.2
Osittain samaa mieltä 17.5 19.8 19.7 14.9 18.8 19 19.9 16.6 18.3 18.6 18.7
Samaa mieltä 9.9 10.4 14.4 9.1 11.6 14.1 13.9 15.9 16.2 14.7 13.3
Täysin samaa mieltä 9.5 8.2 13.2 17.7 11.2 14.1 9.8 12.6 10 11.8 11.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 104.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 885 658 215 2215 1015 1262 981 377 3635 5850
Täysin eri mieltä 12.5 10.8 13.2 10.9 11.9 4.7 5.4 5.8 9.3 5.8 8.6
Eri mieltä 17.6 15.5 14.1 17.4 15.7 9.2 10.4 10.2 13.8 10.4 12.8
Osittain eri mieltä 13.6 11.9 13.1 14.3 12.9 10.1 9.7 8.3 10.2 9.4 11
Osittain samaa mieltä 27.3 26.2 24.1 29.8 26.1 25.7 23.5 27.6 28 25.8 26
Samaa mieltä 18.8 21.5 19.6 15.9 19.8 25.3 26.6 24.8 21.7 25.1 22.7
Täysin samaa mieltä 10.1 14 16 11.7 13.7 24.9 24.5 23.3 17 23.4 18.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 104.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 413 286 114 1016 463 535 442 232 1672 2688
Täysin eri mieltä 11.3 10.2 13.9 9.3 11.4 6.8 5.5 6.9 6.7 6.4 8.8
Eri mieltä 19.5 14.9 13 20.6 15.9 10.2 9.4 11.3 14.7 10.9 13.3
Osittain eri mieltä 14.4 13.1 12.7 14.1 13.3 9.8 11.6 8.2 8.2 9.6 11.4
Osittain samaa mieltä 27.9 26.7 27.4 30.2 27.6 28.6 22.3 26.3 31.7 26.4 27
Samaa mieltä 17.1 20.6 18.4 16.1 18.7 22.4 24.8 24.9 21.5 23.8 21.4
Täysin samaa mieltä 9.7 14.5 14.7 9.6 13.1 22.2 26.4 22.4 17.3 22.8 18.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 104.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 472 372 101 1199 552 727 539 145 1963 3162
Täysin eri mieltä 13.7 11.4 12.5 12.9 12.4 3 5.3 4.9 13.2 5.3 8.4
Eri mieltä 15.8 16.2 15.1 13.3 15.5 8.4 11.1 9.3 12.3 10 12.4
Osittain eri mieltä 12.9 10.7 13.4 14.6 12.4 10.3 8.2 8.3 13.4 9.2 10.6
Osittain samaa mieltä 26.8 25.7 21.3 29.2 24.7 23.3 24.5 28.8 22.4 25.3 25
Samaa mieltä 20.4 22.5 20.6 15.6 20.8 27.8 27.9 24.6 22 26.4 23.9
Täysin samaa mieltä 10.5 13.5 17.1 14.4 14.3 27.2 23 24.1 16.6 23.9 19.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 105.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 882 658 213 2210 1013 1260 976 377 3626 5836
Täysin eri mieltä 14.4 11.6 13.6 14.7 13.1 10.7 10.3 12.1 14.8 11.5 12.2
Eri mieltä 17 16.8 15.2 16.9 16.3 15.6 17.1 13.1 18.4 15.7 16
Osittain eri mieltä 10.4 10 8.2 13.1 9.8 8.5 9.3 8.5 8.2 8.8 9.2
Osittain samaa mieltä 22.7 20.6 21.3 19.9 21.1 22.2 20.6 22.7 21.3 21.7 21.4
Samaa mieltä 20.2 22.4 20.1 14.8 20.4 22.5 22.8 22.3 20.6 22.3 21.4
Täysin samaa mieltä 15.3 18.6 21.7 20.6 19.2 20.6 19.9 21.3 16.6 20.1 19.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 105.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 413 285 112 1013 463 532 441 231 1667 2680
Täysin eri mieltä 13.1 9.9 14.6 11.7 12.1 13.9 9.9 13.9 13.9 12.7 12.4
Eri mieltä 19.8 16.9 16.8 20.6 17.9 14.2 14.2 12.8 22.5 15.1 16.4
Osittain eri mieltä 11 9.2 8.2 12 9.5 7.7 7.5 8.4 8.3 7.9 8.7
Osittain samaa mieltä 20.3 22.3 21.6 19.8 21.4 23.7 20.8 24.5 21.2 22.6 22.1
Samaa mieltä 22 21.3 18.2 15.1 19.7 21.6 24.8 20.9 18.5 21.9 20.9
Täysin samaa mieltä 13.8 20.4 20.6 20.9 19.4 18.9 22.9 19.4 15.5 19.8 19.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 105.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 469 373 101 1197 550 728 535 146 1959 3156
Täysin eri mieltä 15.6 13.3 12.7 18.6 14.1 7.9 10.6 10.6 16.2 10.4 12
Eri mieltä 14.2 16.7 13.9 12.2 14.8 16.7 19.3 13.3 12 16.2 15.6
Osittain eri mieltä 9.9 11 8.2 14.5 10.2 9.3 10.7 8.5 8.1 9.5 9.8
Osittain samaa mieltä 25 18.8 21 20.1 20.8 20.8 20.5 21.1 21.4 20.9 20.8
Samaa mieltä 18.6 23.7 21.7 14.4 21.1 23.2 21.2 23.5 23.9 22.6 22
Täysin samaa mieltä 16.7 16.6 22.5 20.2 19.1 22 17.7 22.9 18.4 20.4 19.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 106.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 883 657 214 2212 1012 1259 981 376 3628 5840
Täysin eri mieltä 32.5 32.6 29.5 27.1 30.9 22.8 24.1 21.1 23.9 22.9 26.6
Eri mieltä 31.1 27.7 24.9 26.2 27.2 29.1 26.5 28.3 25.3 27.5 27.4
Osittain eri mieltä 15.2 13.5 14.2 13.9 14.1 13.2 13.3 12.7 9.8 12.7 13.3
Osittain samaa mieltä 12.8 14.2 19.4 17.4 16 19.9 19.6 21.6 23.7 20.7 18.6
Samaa mieltä 5.1 5.5 7.9 12.4 7 10.4 10.2 10.6 11.7 10.5 8.9
Täysin samaa mieltä 3.4 6.5 4.1 2.8 4.7 4.7 6.4 5.6 5.5 5.6 5.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 106.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 413 284 113 1014 462 533 443 231 1669 2683
Täysin eri mieltä 32.6 30.7 30.9 21.9 29.9 25.2 22.5 23.7 22.9 23.6 26.6
Eri mieltä 35.1 31.4 24.8 28.4 29.7 31.4 26.8 28.3 24.9 28.1 28.8
Osittain eri mieltä 11.4 11.8 16.5 15.3 13.6 13.3 13.6 10.9 9.5 12.1 12.8
Osittain samaa mieltä 12.4 14.8 19 18.2 16.1 16.8 17.9 22.5 24.4 20 18.1
Samaa mieltä 4.5 4.4 5.2 15.9 6.2 9 11.3 9.6 10.9 10.2 8.3
Täysin samaa mieltä 3.9 6.9 3.5 0.4 4.5 4.2 7.9 4.9 7.3 6.1 5.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 106.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 470 373 101 1198 550 726 538 145 1959 3157
Täysin eri mieltä 32.3 34.6 28.4 33.8 31.9 20.7 25.4 18.9 25.5 22.3 26.5
Eri mieltä 27.2 23.6 25 23.5 24.7 27.2 26.2 28.3 25.8 27 26
Osittain eri mieltä 18.8 15.4 12.2 12.3 14.6 13.1 13.1 14.3 10.3 13.2 13.8
Osittain samaa mieltä 13.2 13.5 19.8 16.5 16 22.5 20.9 20.8 22.7 21.4 19
Samaa mieltä 5.7 6.8 10.1 8.1 7.9 11.5 9.3 11.5 12.9 10.8 9.5
Täysin samaa mieltä 2.9 6 4.6 5.9 4.9 5 5.2 6.3 2.8 5.2 5.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 107.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen olevani täynnä energiaa kun opiskelen (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 882 658 213 2210 1014 1259 979 376 3628 5838
Täysin eri mieltä 14.9 18.2 19.5 11.3 17.3 20.1 19.9 20.2 14.4 19.4 18.4
Eri mieltä 26.1 32.4 31.1 27.8 30.3 35.3 31.3 33.3 26.4 32.3 31.4
Osittain eri mieltä 25.6 26.2 24.7 26.7 25.7 22.8 26.1 23.5 23 24.2 24.9
Osittain samaa mieltä 23.6 16.2 17 21.3 18.4 16.5 16.2 17.9 25.8 17.9 18.1
Samaa mieltä 8.5 6 6.2 9.8 6.9 4.7 5.9 4.6 8.3 5.5 6.2
Täysin samaa mieltä 1.3 1.1 1.4 3 1.4 0.5 0.6 0.4 2.1 0.7 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 107.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen olevani täynnä energiaa kun opiskelen (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 413 285 114 1015 464 533 440 231 1668 2683
Täysin eri mieltä 13.7 21.6 17.3 11 17.6 18.9 22.7 20.6 14.7 19.9 18.8
Eri mieltä 24.8 33 33.3 26.6 30.8 34.1 31.1 33.2 25.2 31.6 31.2
Osittain eri mieltä 29.9 24 24.9 31.9 26.3 21.1 23.2 22.7 20.2 22.1 24.1
Osittain samaa mieltä 22.3 16.4 14.8 26 18.2 19.4 15.9 17.6 28.6 19.2 18.7
Samaa mieltä 6.9 4.2 8 4.5 5.8 5.6 6.7 5.4 9.2 6.4 6.2
Täysin samaa mieltä 2.3 0.9 1.6 0 1.2 1 0.3 0.6 2.1 0.8 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 107.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tunnen olevani täynnä energiaa kun opiskelen (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 469 373 99 1195 550 726 539 145 1960 3155
Täysin eri mieltä 15.9 14.6 21.4 11.8 16.9 21.1 17.8 20 14 18.9 18.1
Eri mieltä 27.4 31.7 29.2 29.5 29.8 36.3 31.4 33.4 28.4 33 31.6
Osittain eri mieltä 21.5 28.7 24.6 20.1 25.1 24.4 28.2 24.3 27.2 26 25.6
Osittain samaa mieltä 24.8 15.9 18.8 15.2 18.5 14.1 16.4 18.2 21.4 16.8 17.5
Samaa mieltä 9.9 7.9 4.8 16.6 8 4 5.4 3.9 7 4.7 6.2
Täysin samaa mieltä 0.4 1.2 1.2 6.9 1.6 0.2 0.8 0.3 2 0.6 1.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 108.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen innostunut opiskelusta (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 885 658 210 2210 1015 1257 974 377 3623 5833
Täysin eri mieltä 7.7 8.8 9.5 7.1 8.7 4.9 6.6 7.5 5.4 6.3 7.4
Eri mieltä 11.4 14.4 20.4 11.4 15.5 12 13.9 13.3 9.2 12.7 14
Osittain eri mieltä 21.4 22.6 18.9 21.2 21 20.5 20.9 20.9 14.8 20.1 20.5
Osittain samaa mieltä 29.8 32.1 29.5 31.8 30.8 37 33.2 32.5 33.6 34 32.6
Samaa mieltä 23.3 18 16.3 21.1 18.8 22.4 20.3 18.9 25 21 19.9
Täysin samaa mieltä 6.4 4.1 5.4 7.3 5.3 3.2 5.2 6.9 12 6 5.7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 108.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen innostunut opiskelusta (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 414 287 113 1018 463 530 441 231 1665 2683
Täysin eri mieltä 7.9 10.8 9.8 4.9 9.2 6.2 8.5 8.1 3.9 7.1 8.1
Eri mieltä 12.5 15.6 19.2 11.2 15.6 11.3 15.8 13.4 10.3 13.2 14.3
Osittain eri mieltä 24 25.6 20.3 25.8 23.7 19.1 21.9 19.6 12.3 19.1 21.3
Osittain samaa mieltä 32 30.9 26.4 31.7 29.8 34.8 29.1 33.6 33.7 32.5 31.2
Samaa mieltä 19.5 14.8 17.6 22.4 17.4 24.2 21 17.9 25.9 21.6 19.7
Täysin samaa mieltä 4 2.4 6.7 4 4.2 4.4 3.8 7.4 13.8 6.5 5.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 108.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen innostunut opiskelusta (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 471 371 97 1192 552 727 533 146 1958 3150
Täysin eri mieltä 7.5 6.7 9.3 9.9 8.1 3.8 5.2 7 7.6 5.6 6.7
Eri mieltä 10.3 13.1 21.5 11.6 15.4 12.6 12.4 13.2 7.3 12.3 13.6
Osittain eri mieltä 18.8 19.4 17.6 15.4 18.2 21.7 20.1 21.9 18.8 20.9 19.7
Osittain samaa mieltä 27.7 33.5 32.3 32 31.9 38.9 36.3 31.6 33.6 35.4 33.8
Samaa mieltä 27 21.5 15.1 19.4 20.1 20.7 19.8 19.7 23.5 20.3 20.2
Täysin samaa mieltä 8.8 5.8 4.3 11.7 6.4 2.3 6.2 6.5 9.2 5.6 5.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 109.1. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen täysin uppoutunut opiskeluun (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 884 659 215 2215 1013 1261 979 378 3631 5846
Täysin eri mieltä 15 16.5 17.9 17.9 16.9 13.1 17.5 18.9 14 16.4 16.6
Eri mieltä 26.1 28.7 31.6 21.9 28.4 27.6 28.3 29.4 26.1 28.2 28.3
Osittain eri mieltä 26.1 28.4 24 26.5 26.3 27.3 23.6 24.7 27.3 25.2 25.8
Osittain samaa mieltä 20.1 19.1 18.3 19.4 19.1 22.1 22.1 16.8 21.2 20.5 19.8
Samaa mieltä 8.6 4.9 6.3 11.9 6.8 7.4 6.5 8.5 7.4 7.4 7.1
Täysin samaa mieltä 4.2 2.3 1.9 2.3 2.5 2.5 2 1.8 4 2.3 2.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 109.2. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen täysin uppoutunut opiskeluun (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 413 285 114 1015 462 533 441 232 1668 2683
Täysin eri mieltä 14.6 17.6 17.2 12.2 16.2 13.9 20.2 20.3 12.9 17.6 16.9
Eri mieltä 27.7 32.8 33.9 22.6 30.9 25.9 28.3 30.8 26 28.1 29.4
Osittain eri mieltä 27.3 27.9 22.3 30.7 26.5 26.6 22 22.8 28.1 24.3 25.3
Osittain samaa mieltä 18.7 16.1 19.1 20.5 18 23.1 22.1 15.5 20.7 20.2 19.2
Samaa mieltä 7.5 3.8 5.6 12.4 6.1 7.3 6.2 9.1 7.3 7.5 6.8
Täysin samaa mieltä 4.2 1.8 1.9 1.6 2.2 3.1 1.2 1.4 5 2.3 2.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 109.3. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Olen täysin uppoutunut opiskeluun (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 471 374 101 1200 551 728 538 146 1963 3163
Täysin eri mieltä 15.3 15.4 18.5 25.1 17.5 12.5 15.4 17.6 15.8 15.3 16.3
Eri mieltä 24.5 24.3 29.7 21.1 25.9 29 28.2 28.1 26.2 28.2 27.2
Osittain eri mieltä 24.9 29 25.4 21.2 26.2 27.8 24.7 26.3 26 26.1 26.1
Osittain samaa mieltä 21.5 22.4 17.6 17.9 20.1 21.3 22.2 17.9 21.9 20.7 20.4
Samaa mieltä 9.5 6 6.9 11.3 7.5 7.4 6.8 8 7.6 7.3 7.4
Täysin samaa mieltä 4.2 2.8 1.9 3.3 2.8 2 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Netin käyttö ja rahapelaaminen

Taulukko 110.1. Kuinka usein… sinulla on vaikeuksia lopettaa netin käyttö kun olet yhteydessä verkkoon? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 458 877 657 216 2208 1016 1262 982 380 3640 5848
ei koskaan 24.8 31.6 25.5 31.7 28.4 17.9 21.1 24.6 28.2 22.2 25
harvoin 25.8 26.2 31.2 25.8 27.7 25.6 24.5 22.8 25.8 24.4 25.9
joskus 32.6 25.1 24.9 31.2 27.1 34.1 35 32.5 27 33.1 30.4
usein 12.7 12.5 14.8 9.8 13 18.2 16 16.2 15.6 16.6 14.9
melkein aina 4.2 4.6 3.7 1.5 3.9 4.2 3.4 3.8 3.4 3.7 3.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 110.2. Kuinka usein… sinulla on vaikeuksia lopettaa netin käyttö kun olet yhteydessä verkkoon? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 410 284 115 1013 464 534 443 232 1673 2686
ei koskaan 26.1 35.5 27.2 35.2 31.3 21.9 23.3 30.5 32.9 26.5 28.8
harvoin 29.5 24.6 35.2 28.5 29.2 24.1 24.1 23.8 23.2 23.9 26.4
joskus 28.9 24.1 20.2 30 24.5 31.7 34.8 27.2 27.4 30.7 27.8
usein 10.9 10.9 13.7 4.8 10.9 17.7 14.7 16 14.2 15.7 13.5
melkein aina 4.6 4.9 3.7 1.5 4.1 4.5 3 2.5 2.4 3.1 3.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 110.3. Kuinka usein… sinulla on vaikeuksia lopettaa netin käyttö kun olet yhteydessä verkkoon? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 467 373 101 1195 552 728 539 148 1967 3162
ei koskaan 23.5 27.4 24 27.2 25.5 14.4 19.4 19.5 21.2 18.4 21.5
harvoin 22.1 27.9 27.7 22.4 26.3 26.9 24.8 22 29.8 24.9 25.5
joskus 36.3 26.2 28.8 32.7 29.6 36 35.2 37.2 26.5 35.2 32.8
usein 14.4 14.2 15.8 16.2 15 18.7 16.9 16.4 17.7 17.3 16.3
melkein aina 3.7 4.2 3.7 1.5 3.7 4 3.7 4.8 4.8 4.2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 111.1. Kuinka usein… muut (esim. kumppani, kaverit, vanhemmat tai lapset) ovat sanoneet, että sinun tulisi käyttää nettiä vähemmän? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 876 659 216 2207 1015 1259 984 381 3639 5846
ei koskaan 53.1 55.5 54.1 53.9 54.4 49.6 52.9 54.4 54.4 52.7 53.5
harvoin 26.1 24.3 25 24.1 24.8 29.7 26.6 23.2 23.8 26.1 25.5
joskus 15.8 14.6 15.4 17.4 15.4 16.5 16.3 17.2 16.7 16.6 16.1
usein 3 4.6 4.4 3.1 4.1 3.5 3.5 4.2 4.4 3.8 3.9
melkein aina 2 1 1.2 1.5 1.3 0.7 0.8 1 0.7 0.8 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 111.2. Kuinka usein… muut (esim. kumppani, kaverit, vanhemmat tai lapset) ovat sanoneet, että sinun tulisi käyttää nettiä vähemmän? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 409 285 115 1012 463 533 444 233 1673 2685
ei koskaan 54.6 53.4 56.1 53.5 54.5 49 49.5 52.6 53.5 50.9 52.6
harvoin 23.7 26.1 21.9 28.2 24.7 30.1 28.5 25 24.1 27.2 26
joskus 14.9 14.8 14.9 14.7 14.8 17.4 17.8 18.2 18 17.9 16.4
usein 3.4 5.3 5.4 2.1 4.6 3 2.9 3.3 4 3.2 3.8
melkein aina 3.4 0.4 1.7 1.5 1.5 0.6 1.3 0.8 0.4 0.8 1.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 111.3. Kuinka usein… muut (esim. kumppani, kaverit, vanhemmat tai lapset) ovat sanoneet, että sinun tulisi käyttää nettiä vähemmän? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 467 374 101 1195 552 726 540 148 1966 3161
ei koskaan 51.5 57.8 52.3 54.5 54.4 50.2 55.4 56 55.8 54.3 54.4
harvoin 28.4 22.3 27.6 18.7 24.9 29.4 25.1 21.6 23.4 25 25
joskus 16.8 14.4 15.8 20.9 16 15.6 15.1 16.3 14.8 15.6 15.7
usein 2.6 3.9 3.5 4.5 3.6 3.9 4 5 5 4.3 4
melkein aina 0.7 1.7 0.7 1.4 1.1 0.8 0.4 1.1 1.1 0.8 0.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 112.1. Kuinka usein… unesi jäävät lyhyeksi netin käytön vuoksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 873 658 215 2202 1013 1259 980 381 3633 5835
ei koskaan 25.8 28.1 31.4 33.6 29.4 25.1 30.9 33.3 38.2 31 30.3
harvoin 30.3 28.8 31.7 35.8 30.8 35.6 32.4 30.7 30.3 32.5 31.7
joskus 30.8 28.8 24.3 23.8 27.1 26.8 26.7 27.1 23.3 26.4 26.7
usein 9.4 10.2 10.6 5 9.6 9.9 8.3 6.8 5.7 7.9 8.7
melkein aina 3.8 4.1 2 1.9 3.1 2.7 1.7 2.1 2.6 2.1 2.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 112.2. Kuinka usein… unesi jäävät lyhyeksi netin käytön vuoksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 409 286 114 1012 464 532 441 233 1670 2682
ei koskaan 26.6 27 33.1 37.3 30.1 25.2 30.4 35 40.3 32 31.1
harvoin 28.6 27 32.1 36.7 30.1 32.3 30 29.5 30.7 30.5 30.3
joskus 34.6 29.7 21.6 19.6 26.8 28.1 28.2 27.3 23.5 27.2 27
usein 5.9 11 11.1 4.1 9.3 10.6 9.5 6.8 3.5 8.1 8.6
melkein aina 4.3 5.2 2.1 2.3 3.7 3.7 1.9 1.5 2 2.2 2.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 112.3. Kuinka usein… unesi jäävät lyhyeksi netin käytön vuoksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 464 372 101 1190 549 727 539 148 1963 3153
ei koskaan 24.9 29.3 29.9 28.8 28.7 24.9 31.4 31.9 35 30.2 29.5
harvoin 31.9 30.7 31.3 34.7 31.5 38.5 34.1 31.9 29.7 34.2 33
joskus 27.1 27.8 26.7 29.2 27.4 25.6 25.5 26.9 23 25.7 26.4
usein 12.8 9.4 10.2 6 10 9.3 7.4 6.8 8.8 7.8 8.8
melkein aina 3.3 2.8 1.9 1.3 2.4 1.7 1.5 2.6 3.5 2.1 2.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 113.1. Kuinka usein… jätät päivittäiset välttämättömyydet (opinnot, työ tai perhe) huomiotta, koska vietät mieluummin aikaa netissä? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 878 656 216 2206 1013 1260 979 379 3631 5837
ei koskaan 39.1 33.8 35.3 40 36 33.5 38.8 40.3 45.2 38.7 37.4
harvoin 25.7 27.4 26.3 29.6 27 30.5 26.4 27.8 24.8 27.6 27.3
joskus 22.1 26 23.6 23.6 24.2 24.4 25.3 22.3 18.9 23.5 23.8
usein 9.7 9.7 12.5 5.1 10.1 10.3 8.2 8 9.5 8.8 9.4
melkein aina 3.4 3.1 2.3 1.7 2.7 1.2 1.4 1.6 1.6 1.4 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 113.2. Kuinka usein… jätät päivittäiset välttämättömyydet (opinnot, työ tai perhe) huomiotta, koska vietät mieluummin aikaa netissä? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 409 285 115 1013 464 534 442 231 1671 2684
ei koskaan 40.1 33.8 35.4 38.4 36 33.8 37.9 44.3 44.8 39.8 38
harvoin 26 24.4 27.4 33.9 26.8 30.1 26.1 28.8 25 27.7 27.3
joskus 21.5 28.3 24.2 22 25.1 24 24 19.4 21 22.2 23.6
usein 7.5 10.8 11.1 4.2 9.4 10.7 10.9 6.7 8.1 9.2 9.3
melkein aina 4.8 2.6 1.9 1.5 2.6 1.3 1 0.7 1.1 1 1.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 113.3. Kuinka usein… jätät päivittäiset välttämättömyydet (opinnot, työ tai perhe) huomiotta, koska vietät mieluummin aikaa netissä? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 469 371 101 1193 549 726 537 148 1960 3153
ei koskaan 38.2 33.7 35.3 42 35.9 33.3 39.5 36.8 45.8 37.7 36.9
harvoin 25.3 30.6 25.3 24.2 27.1 30.8 26.6 27 24.4 27.6 27.4
joskus 22.7 23.6 23 25.7 23.4 24.8 26.3 24.8 15.9 24.5 24.1
usein 11.8 8.5 13.8 6.2 10.7 10 6 9.2 11.7 8.4 9.4
melkein aina 2.1 3.6 2.7 1.9 2.8 1.1 1.6 2.4 2.2 1.8 2.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 114.1. Kuinka usein… menet nettiin kun tunnet itsesi alakuloiseksi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 878 654 215 2204 1013 1261 981 380 3635 5839
ei koskaan 25.1 28.3 30.3 29.1 28.5 13.5 16.4 19.1 24.5 17.4 22.4
harvoin 21.9 19.5 17.1 29.2 20.3 15.4 15.8 17.3 14.6 16 17.9
joskus 24.8 25.8 25.6 24 25.4 31 32.7 31.6 36.7 32.4 29.2
usein 17.7 17.7 20.1 13.4 18 27.5 25.1 23.3 16.2 24.1 21.3
melkein aina 10.5 8.7 6.8 4.2 7.9 12.6 10 8.7 8.1 10 9.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 114.2. Kuinka usein… menet nettiin kun tunnet itsesi alakuloiseksi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 204 410 286 114 1014 463 534 443 233 1673 2687
ei koskaan 26.7 28.5 34 32.5 30.4 14.8 18.6 21 25.9 19.5 24.6
harvoin 22.4 19.4 19.5 30 21.3 16.4 15.1 16.5 16.2 16 18.5
joskus 23.6 25.5 23.5 21.6 24 31.1 30.6 30.2 37.3 31.6 28
usein 15.5 17.2 17.3 12.7 16.3 25.4 24.3 25.1 13.6 23.1 19.9
melkein aina 11.8 9.4 5.7 3.2 7.9 12.2 11.4 7.3 7 9.8 8.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 114.3. Kuinka usein… menet nettiin kun tunnet itsesi alakuloiseksi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 253 468 368 101 1190 550 727 538 147 1962 3152
ei koskaan 23.6 28.1 27.1 24.8 26.6 12.4 14.6 17.4 22.3 15.6 20.4
harvoin 21.4 19.7 14.9 28.2 19.2 14.6 16.4 18 12.1 16 17.4
joskus 26 26.1 27.5 27.1 26.7 30.9 34.3 32.9 35.7 33.2 30.3
usein 19.8 18.2 22.6 14.3 19.6 29.2 25.7 21.8 20.1 25 22.6
melkein aina 9.3 8 7.8 5.6 7.9 12.9 8.9 9.9 9.8 10.3 9.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 115.1. Oletko pelannut jotain rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 454 878 656 213 2201 1012 1261 976 379 3628 5829
en 50.9 49.4 52.6 42.6 50 73.5 73.1 66.2 61.9 69.9 60.8
kyllä 49.1 50.6 47.4 57.4 50 26.5 26.9 33.8 38.1 30.1 39.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 115.2. Oletko pelannut jotain rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 202 407 287 113 1009 463 536 440 233 1672 2681
en 41.9 42.8 45 34.3 42.2 65.7 65.6 64 58.4 64.1 53.8
kyllä 58.1 57.2 55 65.7 57.8 34.3 34.4 36 41.6 35.9 46.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 115.3. Oletko pelannut jotain rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 252 471 369 100 1192 549 725 536 146 1956 3148
en 59.6 56.4 59.3 53.2 57.7 80.1 78.8 68.2 67.3 75 67.4
kyllä 40.4 43.6 40.7 46.8 42.3 19.9 21.2 31.8 32.7 25 32.6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 116.1. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 221 449 314 125 1109 274 354 339 150 1117 2226
harvemmin kuin kuukausittain 62.9 53.9 48.8 38.2 51.8 83.5 76 72.8 60.6 74.3 61.3
kuukausittain 24.3 26.2 20.1 31.6 24.7 11.6 14.7 14.6 18.3 14.5 20.4
viikoittain 8.6 16 28.9 23.4 19.7 5 8.8 12.3 20.8 10.9 16
lähes päivittäin 4.2 3.9 2.2 6.8 3.8 0 0.5 0.3 0.3 0.3 2.3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 116.2. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 119 237 158 75 589 158 189 167 100 614 1203
harvemmin kuin kuukausittain 62.4 52.7 44.2 34.5 49.3 81.5 70.4 71.7 56.8 71 58.2
kuukausittain 22.2 25.2 22.1 33.4 25 14.9 17.3 15.2 17.2 16.1 21.3
viikoittain 9.9 17.8 31.5 21.4 20.9 3.5 11.4 12.5 25.6 12.4 17.4
lähes päivittäin 5.5 4.3 2.1 10.7 4.8 0 0.9 0.6 0.4 0.5 3.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 116.3. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 102 212 156 50 520 116 165 172 50 503 1023
harvemmin kuin kuukausittain 63.7 55.5 54.1 44.7 55.2 86.3 82.8 73.9 68 78.5 65.3
kuukausittain 27.4 27.7 17.7 28.2 24.3 6.5 11.6 14 20.4 12.5 19.2
viikoittain 6.7 13.5 25.9 27.1 18 7.2 5.6 12 11.6 9 14.1
lähes päivittäin 2.2 3.3 2.3 0 2.4 0 0 0 0 0 1.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 117.1. Onko sinusta 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 219 449 315 126 1109 274 351 339 150 1114 2223
ei koskaan 83.5 84.3 86.1 89.6 85.4 96.5 96 94.2 92.3 95 89.4
joskus 11.3 12.6 11.6 6.2 11.2 3.2 2.9 4.1 6 3.8 8.1
usein 2.5 1.7 1.6 3 2 0 0.6 1.2 0.9 0.7 1.4
lähes aina 2.6 1.5 0.8 1.2 1.4 0.2 0.5 0.5 0.9 0.5 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 117.2. Onko sinusta 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 117 237 159 75 588 158 189 168 100 615 1203
ei koskaan 77.7 82.5 84.3 85.3 82.6 96.3 94.8 90.9 89.4 93.1 86.9
joskus 15.5 13.6 12.6 8.6 12.9 3.7 4.2 6.5 8 5.4 9.8
usein 2.2 2.3 2 4.2 2.5 0 0.5 1.7 1.3 0.9 1.8
lähes aina 4.6 1.6 1.1 1.8 2 0 0.5 0.9 1.3 0.6 1.4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 117.3. Onko sinusta 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 102 212 156 51 521 116 162 171 50 499 1020
ei koskaan 91.5 86.8 88.2 97.1 89.3 96.9 97.3 97.5 97.9 97.4 92.8
joskus 5.5 11.1 10.3 2.1 8.8 2.5 1.4 1.7 2.1 1.8 5.8
usein 3 0.8 1 0.8 1.2 0 0.6 0.7 0 0.5 0.9
lähes aina 0 1.3 0.4 0 0.6 0.6 0.6 0 0 0.3 0.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Elinolot

Taulukko 118.1. Mikä kuvaa parhaiten asumisjärjestelyäsi? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 881 661 215 2214 1016 1259 982 381 3638 5852
asun yksin omassa taloudessani 50.3 47.2 38 36.8 43.5 51 45.1 33.8 28.5 41.3 42.3
asun kumppanin ja/tai lapsen/lasten kanssa 12.8 25 38.8 53.6 30.6 21.6 36 51 63.3 40 35.8
asun soluasunnossa 9.2 5.5 6.6 2.5 6.2 4.6 2.8 2.5 1.3 3 4.4
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, yhteinen vuokrasopimus 5.9 4.9 2.4 2.2 4 3.1 2.6 2.9 1.1 2.6 3.2
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, erillinen vuokrasopimus 5.3 6.5 7.5 2.3 6.1 7 5.5 4.2 2.4 5.1 5.6
asun vanhempieni luona 15.4 8.3 4.4 0.7 7.4 8 4.7 3 1.4 4.6 5.9
muu, mikä? 1.1 2.5 2.4 1.9 2.2 4.7 3.3 2.6 2 3.3 2.8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 118.2. Mikä kuvaa parhaiten asumisjärjestelyäsi? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 409 287 114 1013 464 534 444 233 1675 2688
asun yksin omassa taloudessani 50.1 49.1 34 35.4 42.9 52.2 37.9 33.7 25.9 38.4 40.5
asun kumppanin ja/tai lapsen/lasten kanssa 11.6 24.4 44.4 57.9 32.6 24 41.4 52.3 68.3 44.4 38.9
asun soluasunnossa 7.2 4.6 6 1.5 5.1 4.5 3 1.1 0 2.4 3.6
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, yhteinen vuokrasopimus 5.8 4.5 2.8 4 4.2 2.6 2.5 3.3 1.5 2.6 3.3
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, erillinen vuokrasopimus 3.3 4.5 5 0 3.8 6.5 6 3.5 1.6 4.7 4.3
asun vanhempieni luona 21.1 10.4 4.9 1.2 9.4 6.3 5.9 3.3 1 4.5 6.8
muu, mikä? 0.7 2.4 2.9 0 2 3.9 3.3 2.7 1.8 3 2.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 118.3. Mikä kuvaa parhaiten asumisjärjestelyäsi? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 472 374 101 1201 552 725 538 148 1963 3164
asun yksin omassa taloudessani 50.4 45.1 41.3 38.5 44.1 50 50.5 33.8 32.5 43.9 44
asun kumppanin ja/tai lapsen/lasten kanssa 13.9 25.6 34 48.3 28.7 19.6 31.8 49.9 55.6 36.1 32.9
asun soluasunnossa 11.2 6.4 7.1 3.7 7.2 4.6 2.6 3.8 3.3 3.5 5.2
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, yhteinen vuokrasopimus 6 5.4 2 0 3.8 3.5 2.8 2.5 0.5 2.7 3.2
asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä, erillinen vuokrasopimus 7.2 8.7 9.6 5.2 8.4 7.4 5.2 4.8 3.7 5.5 6.8
asun vanhempieni luona 9.8 6.1 4 0 5.4 9.3 3.8 2.7 2.1 4.8 5
muu, mikä? 1.5 2.6 1.9 4.3 2.4 5.5 3.3 2.5 2.3 3.5 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 119.1. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät 12 viime kuukauden aikana? (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 457 877 661 216 2211 1016 1261 981 379 3637 5848
erittäin hyvin 24.6 19.7 19.3 24 20.9 18.1 15.4 13.4 11.7 15.1 17.7
tulin hyvin toimeen 37.1 33.1 30.4 27 32.2 38.4 35.7 28.3 29.8 33.5 32.9
tulin toimeen, kun elin säästäväisesti 31.3 35.3 34.9 33.8 34.3 35.6 37.8 40 38.8 38 36.3
toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma 7 12 15.4 15.2 12.6 8 11.1 18.4 19.8 13.4 13.1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 119.2. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät 12 viime kuukauden aikana? (%) (AMK)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 203 405 287 115 1010 464 535 443 231 1673 2683
erittäin hyvin 22.9 15.8 13 19.1 16.6 14.6 13.8 11.9 7 12.4 14.4
tulin hyvin toimeen 35.7 26.7 31.2 28.3 29.9 35.7 30.6 23.7 28.8 29.6 29.7
tulin toimeen, kun elin säästäväisesti 31.7 40.6 36.3 36.4 37.2 38.4 39.6 43.5 40.8 40.6 39
toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma 9.6 16.9 19.6 16.1 16.3 11.4 16 20.8 23.4 17.4 16.9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 119.3. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät 12 viime kuukauden aikana? (%) (YO)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 254 472 374 101 1201 552 726 538 148 1964 3165
erittäin hyvin 26.1 23.8 24.7 30.4 25.2 21.1 16.7 14.6 18.8 17.4 20.8
tulin hyvin toimeen 38.5 39.8 29.7 25.3 34.5 40.7 39.5 32.3 31.1 37 35.9
tulin toimeen, kun elin säästäväisesti 31 29.6 33.7 30.5 31.4 33.2 36.4 37 35.7 35.7 33.8
toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma 4.5 6.8 11.9 13.9 8.9 5 7.4 16.2 14.4 10 9.5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 120.1. Oletko joskus 12 viime kuukauden aikana: pelännyt, että sinulta loppuu ruoka, ennen kuin saat rahaa ostaaksesi lisää (%) (Yhteensä)
Miehet (18-21) Miehet (22-24) Miehet (25-29) Miehet (30-34) Miehet yhteensä Naiset (18-21) Naiset (22-24) Naiset (25-29) Naiset (30-34) Naiset yhteensä Kaikki yhteensä
N 456 877 659 216 2208 1011 1260 977 380 3628 5836
en 88.4 84.4 82.1 81.4 84 84.9 82.3 79.3 79.6 81.8 82.8
kyllä 11.6 15.6 17.9 18.6 16 15.1 17.6 20.7 20.4 18.2 17.2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taulukko 120.2. Oletko joskus 12 viime kuukauden aikana: pelännyt, että sinulta loppuu ruoka, ennen kuin saat rahaa ostaaksesi lisää (%) (AMK)
Mie