Lisätiedot osoittimesta

Kokenut kiusaamista henkilökunnan taholta satunnaisesti tai usein (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Oletko korkeakouluopiskelusi aikana?" Vastausvaihtoehtoina esitetty a) kokenut olevasi yhden tai useamman muun opiskelijan kiusaamisen kohteena? b) kokenut olevasi yhden tai useamman korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvan kiusaamisen kohteena?, c) kiusannut jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita? Vastausvaihtoehdot 1) en koskaan, 2) satunnaisesti, 3) usein. Tarkastelussa on vaihtoehdon b) ja 2) ja satunnaisesti tai 3) usein valinneet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
YTHS:n Opiskeluterveyden trendit
Verrannollinen YTHS:n Opiskeluterveyden trendin "Kiusaamiskokemuksia henkilökunnan taholta satunnaisesti tai usein" kanssa.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot