Lisätiedot osoittimesta

Etäopiskelun vuoksi opiskelijaravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "En syö opiskelijaravintolassa useammin, koska..." (Voit valita useita vaihtoehtoja). Vastausvaihtoehdoiksi annettu 1) käyttämäni opiskelijaravintola on koronan takia suljettu 2) asun tällä hetkellä paikkakunnalla, jossa ei ole mahdollisuutta opiskelijaruokailuun 3) välttelen koronaepidemian takia opiskelijaravintoloita 4) opiskelen etänä enkä lähde syömään opiskelijaravintolaan tai hakemaan noutoruokaa 5) olen töissä enkä lähde syömään opiskelijaravintolaan tai hakemaan noutoruokaa 6) aukioloajat ovat huonot 7) ruokajono/noutoruoan kassajono on pitkä tai ruokasali on levoton ja meluisa 8) ateria on kallis 9) aterioiden maku on huono 10) aterioiden ravitsemuslaatu on huono 11) raaka-aineiden eettisyyteen, ilmastovaikutuksiin tai alkuperään ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota 12) minulla ei ole aina seuraa ravintolassa enkä halua syödä yksin. Tarkastelussa vaihtoehdon 4) valinneet. Tarkasteluun on lisäksi rajattu ne, jotka ovat ilmoittaneet syöneensä harvemmin kuin kerran viikossa opiskelijaravintolassa tai ostaneensa opiskelija-aterian mukaan. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot