Lisätiedot osoittimesta

Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI >= 25 kg/m2) (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Pituutesi ___?" senttimetrin tarkkuudella. Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Painosi ____? kilogramman tarkkuudella Jos olet raskaana, niin merkitse painosi ennen raskautta". Pituudesta ja painosta on laskettu kehon painoindeksi (BMI) jakamalla paino (kiloina) pituuden (metriä) neliöllä, kg/m2. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi >= 25 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo ylipainolle. Tarkastelussa ovat painoindeksin arvon vähintään 25 kg/m2 saaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
YTHS:n Opiskeluterveyden trendit
Verrannollinen YTHS:n Opiskeluterveyden trendin "Ylipainoisia, BMI 25 tai yli" kanssa.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot