Lisätiedot osoittimesta

Psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kyselylomakkeen tietoihin: Ajankohtaista psyykkistä kuormittuneisuutta arvioitiin General Health Questionnaire (GHQ-12) kyselyllä. Kyselyssä on 12 kysymystä: "Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi? / Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? / Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että mukanaolosi asioiden hoidossa on / Oletko viime aikoina tuntenut kykeneväsi päättämään asioista? / Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti rasituksen alaisena? / Onko sinusta viime aikoina tuntunut siltä, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi? / Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? / Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutesi? / Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi? / Oletko viime aikoina kadottanut itseluottamuksesi? / Oletko viime aikoina tuntenut itsesi ihmisenä arvottomaksi? / Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?". Vastausvaihtoehdot on pisteytetty siten, että positiivisia tai neutraaleja tuntemuksia merkitsevät vastaukset ovat 0 pisteen arvoisia ja negatiivisia tuntemuksia merkitsevät vastaukset 1 pisteen arvoisia. Tarkastelussa summapistemäärä on katkaistu siten, että yli 3 pistettä saaneilla on arvioitu olevan merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
YTHS:n Opiskeluterveyden trendit
Verrannollinen YTHS:n Opiskeluterveyden trendin "Psyykkisiä ongelmia (GHQ12)" kanssa.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot