Työssäkäynti työkokemuksen takia, (%) työssäkäyvistä

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 71.4 69.8 73.1 2972
Miehet 72.8 70.2 75.2 1015
Naiset 70.5 68.3 72.6 1957
Ammattikorkeakoulu 67.5 65.1 69.9 1433
Yliopisto 75.3 73.1 77.5 1539
18-21 -vuotiaat 70.9 66.4 75.1 515
22-24 -vuotiaat 74.2 71.4 76.8 1055
25-29 -vuotiaat 70.9 68.1 73.6 1021
30-34 -vuotiaat 67 62.4 71.3 381
Miehet: Ammattikorkeakoulu 68.1 64.3 71.7 472
Miehet: Yliopisto 77.6 74.1 80.8 543
Naiset: Ammattikorkeakoulu 67.1 63.8 70.2 961
Naiset: Yliopisto 73.8 70.7 76.6 996
Miehet: 18-21 -vuotiaat 64.4 55.5 72.7 122
Miehet: 22-24 -vuotiaat 76.8 72.5 80.7 366
Miehet: 25-29 -vuotiaat 73.2 69.1 77 382
Miehet: 30-34 -vuotiaat 68.8 62.1 75.1 145
Naiset: 18-21 -vuotiaat 73.6 68.3 78.4 393
Naiset: 22-24 -vuotiaat 72.4 68.6 75.9 689
Naiset: 25-39 -vuotiaat 69 65.1 72.7 639
Naiset: 30-34 -vuotiaat 65.4 59 71.4 236
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 71.8 65.6 77.4 272
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 69.8 62.9 76.1 243
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 70 65.8 74 498
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 78.2 74.4 81.6 557
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 64.6 60.2 68.8 447
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 76.2 72.5 79.5 574
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 64.5 58.4 70.3 216
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 70.5 63.4 77 165
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 67.6 55.6 78 62
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 73.7 66.2 80.3 210
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 72.1 65.8 77.9 178
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 68.3 62.5 73.8 320
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 64 57.3 70.4 152
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 65 59.1 70.6 295
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 68.3 59.3 76.4 80
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 61.1 52.4 69.2 136
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 60.2 46 73.2 60
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 73.5 65.5 80.5 183
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 81.9 75.9 87 188
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 75.8 70.8 80.4 369
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 80.1 75 84.5 230
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 72.6 67.3 77.4 344
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 69.6 58.6 79.3 65
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 71.3 61.4 79.8 100
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.