Opiskelu-uupumusta viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 41.7 40.4 43 5764
Miehet 35.8 34 37.7 2185
Naiset 46.6 44.9 48.4 3579
Ammattikorkeakoulu 41.1 39.3 43 2643
Yliopisto 42.2 40.4 44 3121
18-21 -vuotiaat 42.2 39.4 44.9 1454
22-24 -vuotiaat 41.8 39.6 43.9 2119
25-29 -vuotiaat 42.5 40.2 44.8 1612
30-34 -vuotiaat 38.6 34.9 42.4 579
Miehet: Ammattikorkeakoulu 36.1 33.5 38.8 1003
Miehet: Yliopisto 35.5 32.9 38.2 1182
Naiset: Ammattikorkeakoulu 45.6 43 48.2 1640
Naiset: Yliopisto 47.5 45.1 49.9 1939
Miehet: 18-21 -vuotiaat 30 25.9 34.3 454
Miehet: 22-24 -vuotiaat 36.2 33.2 39.2 873
Miehet: 25-29 -vuotiaat 38.9 35.6 42.2 648
Miehet: 30-34 -vuotiaat 35.2 29.8 40.9 210
Naiset: 18-21 -vuotiaat 49.5 45.9 53.1 1000
Naiset: 22-24 -vuotiaat 46.9 43.9 50 1246
Naiset: 25-39 -vuotiaat 45.9 42.6 49.2 964
Naiset: 30-34 -vuotiaat 41.3 36.2 46.5 369
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 37.9 34 41.9 659
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 46 42.1 49.9 795
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 44.8 41.7 48 934
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 39 36.1 42 1185
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 40.5 37.1 43.9 712
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 44.2 41 47.4 900
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 38.1 33.3 43.1 338
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 39.2 33.4 45.2 241
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 27.6 21.9 33.8 202
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 44.5 39.3 49.8 457
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 40.2 35.9 44.5 409
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 50 45.4 54.7 525
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 35.4 30.6 40.3 281
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 45.3 40.5 50.2 431
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 37.3 30 45.1 111
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 38.7 32.3 45.4 227
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 32.3 26.4 38.6 252
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 53.7 48.8 58.6 543
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 31.9 27.7 36.2 464
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 44.6 40.6 48.7 721
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 41.9 37.3 46.5 367
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 46.4 41.9 51 533
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 32.5 24.6 41.2 99
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 45.2 37 53.7 142
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.