Koettu opiskelukykyä tukevien Kelan kuntoutuspalvelujen tarve (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 14.6 13.7 15.5 5954
Miehet 12.5 11.3 13.8 2258
Naiset 16.3 15.1 17.6 3696
Ammattikorkeakoulu 13.6 12.4 14.9 2767
Yliopisto 15.5 14.3 16.9 3187
18-21 -vuotiaat 8.7 7.2 10.4 1487
22-24 -vuotiaat 13.8 12.4 15.3 2193
25-29 -vuotiaat 18 16.2 19.8 1673
30-34 -vuotiaat 18.8 16 21.9 601
Miehet: Ammattikorkeakoulu 12.2 10.5 14 1048
Miehet: Yliopisto 12.9 11.1 14.8 1210
Naiset: Ammattikorkeakoulu 14.9 13.1 16.8 1719
Naiset: Yliopisto 17.6 15.8 19.5 1977
Miehet: 18-21 -vuotiaat 7 4.9 9.7 462
Miehet: 22-24 -vuotiaat 11.6 9.7 13.7 902
Miehet: 25-29 -vuotiaat 15.3 13 17.9 676
Miehet: 30-34 -vuotiaat 16 12.1 20.6 218
Naiset: 18-21 -vuotiaat 9.8 7.8 12 1025
Naiset: 22-24 -vuotiaat 15.8 13.7 18.1 1291
Naiset: 25-39 -vuotiaat 20.5 18 23.2 997
Naiset: 30-34 -vuotiaat 21.1 17.2 25.6 383
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 7.7 5.7 10.1 682
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 9.6 7.5 12.1 805
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 14.3 12.2 16.6 981
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 13.3 11.4 15.4 1212
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 15.2 12.9 17.8 753
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 20.4 17.9 23.1 920
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 17.1 13.6 21.1 351
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 21.3 16.7 26.5 250
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 5.5 2.9 9.2 208
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 9.2 6.4 12.6 474
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 13.2 10.5 16.3 426
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 15.6 12.4 19.1 555
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 13.8 10.7 17.5 297
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 16.6 13.2 20.4 456
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 14.1 9.3 20.1 117
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 19.4 14.5 25.1 234
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 8.5 5.3 12.8 254
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 10.3 7.5 13.5 551
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 9.8 7.4 12.8 476
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 16.1 13.3 19.2 736
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 16.7 13.4 20.3 379
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 24 20.3 28 541
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 18.5 12.3 26 101
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 23.8 17.3 31.4 149
KOTT -tutkimus 2021, THL ja Kela. Data CC BY 4.0.