Toimeentulo erittäin niukka ja epävarma (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 13.1 12.2 14 5848
Miehet 12.6 11.4 13.9 2211
Naiset 13.5 12.3 14.7 3637
Ammattikorkeakoulu 16.9 15.5 18.3 2683
Yliopisto 9.5 8.5 10.6 3165
18-21 -vuotiaat 7.6 6.2 9.2 1473
22-24 -vuotiaat 11.5 10.2 13 2138
25-29 -vuotiaat 16.9 15.2 18.8 1642
30-34 -vuotiaat 17.7 15 20.8 595
Miehet: Ammattikorkeakoulu 16.3 14.4 18.4 1010
Miehet: Yliopisto 8.9 7.4 10.5 1201
Naiset: Ammattikorkeakoulu 17.4 15.5 19.4 1673
Naiset: Yliopisto 10 8.6 11.5 1964
Miehet: 18-21 -vuotiaat 7 4.9 9.7 457
Miehet: 22-24 -vuotiaat 12 10 14.1 877
Miehet: 25-29 -vuotiaat 15.4 13.1 18 661
Miehet: 30-34 -vuotiaat 15.2 11.4 19.7 216
Naiset: 18-21 -vuotiaat 7.9 6.2 10.1 1016
Naiset: 22-24 -vuotiaat 11.1 9.3 13.1 1261
Naiset: 25-39 -vuotiaat 18.4 15.9 21 981
Naiset: 30-34 -vuotiaat 19.8 15.9 24.2 379
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 10.7 8.3 13.4 667
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 4.8 3.3 6.7 806
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 16.4 14.2 18.9 940
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 7.1 5.7 8.8 1198
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 20.2 17.5 23.1 730
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 14.1 11.9 16.4 912
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 20.2 16.4 24.5 346
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 14.2 10.4 18.8 249
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 9.6 6.2 14.2 203
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 11.4 8.3 15.1 464
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 16.9 13.8 20.4 405
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 16 12.8 19.6 535
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 19.6 15.8 23.8 287
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 20.8 17.1 25 443
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 16.2 11 22.5 115
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 23.4 18 29.4 231
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 4.5 2.2 7.9 254
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 5 3.2 7.5 552
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 6.8 4.7 9.4 472
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 7.4 5.5 9.7 726
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 11.9 9.1 15.1 374
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 16.2 13 19.7 538
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 13.9 8.6 20.9 101
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 14.5 9.3 21.1 148
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.