Mielenterveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 64.8 62.2 67.3 1448
Miehet 64.2 59.7 68.6 365
Naiset 65 61.9 68.1 1083
Ammattikorkeakoulu 66.8 62.7 70.7 541
Yliopisto 63.4 60.1 66.7 907
18-21 -vuotiaat 65.7 59.8 71.3 333
22-24 -vuotiaat 64.6 60.2 68.8 538
25-29 -vuotiaat 64.3 59.9 68.6 455
30-34 -vuotiaat 65 56.5 72.9 122
Miehet: Ammattikorkeakoulu 65.3 58.2 71.9 141
Miehet: Yliopisto 63.5 57.4 69.2 224
Naiset: Ammattikorkeakoulu 67.6 62.5 72.4 400
Naiset: Yliopisto 63.4 59.4 67.3 683
Miehet: 18-21 -vuotiaat 64.3 49.7 77.3 46
Miehet: 22-24 -vuotiaat 62.3 54.3 69.8 137
Miehet: 25-29 -vuotiaat 64.7 57.7 71.2 146
Miehet: 30-34 -vuotiaat 68.5 54.3 80.6 36
Naiset: 18-21 -vuotiaat 66 59.4 72.1 287
Naiset: 22-24 -vuotiaat 65.7 60.4 70.7 401
Naiset: 25-39 -vuotiaat 64.1 58.3 69.6 309
Naiset: 30-34 -vuotiaat 62.9 51.7 73.1 86
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 67 57.4 75.7 128
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 64.8 57 72 205
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 69.1 62.3 75.4 209
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 61.4 55.6 67 329
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 64.6 57 71.7 149
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 64.2 58.7 69.5 306
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 64.8 51.8 76.4 55
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 65.2 53.3 75.8 67
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 61.9 38.9 81.6 18
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 68.3 57.5 77.9 110
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 67.3 55.9 77.5 59
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 70.2 61.5 78 150
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 62.6 50.4 73.7 50
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 66 56 75 99
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 69.7 47.8 86.6 14
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 61.8 45 76.8 41
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 66.1 46.3 82.5 28
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 64.5 55.9 72.4 177
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 57.5 46.1 68.3 78
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 63 56.1 69.5 251
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 65.8 57 73.8 96
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 63.1 55.8 70 210
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 67.5 47.7 83.6 22
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 63.7 48.2 77.4 45
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.