Suun terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 43.9 41.8 45.9 2361
Miehet 45.7 42.5 49 775
Naiset 42.6 40 45.3 1586
Ammattikorkeakoulu 61.6 58.1 65 765
Yliopisto 34.7 32.3 37.2 1596
18-21 -vuotiaat 40.8 35.8 45.9 459
22-24 -vuotiaat 43.1 39.9 46.4 969
25-29 -vuotiaat 42.7 39.2 46.3 701
30-34 -vuotiaat 54.2 47.9 60.3 232
Miehet: Ammattikorkeakoulu 58.9 53.2 64.3 241
Miehet: Yliopisto 38.9 35 42.9 534
Naiset: Ammattikorkeakoulu 63.5 59 67.9 524
Naiset: Yliopisto 32 29 35.1 1062
Miehet: 18-21 -vuotiaat 41.5 31.9 51.5 105
Miehet: 22-24 -vuotiaat 46.1 41 51.2 346
Miehet: 25-29 -vuotiaat 47 41.5 52.5 252
Miehet: 30-34 -vuotiaat 44.6 34.6 54.9 72
Naiset: 18-21 -vuotiaat 40.5 34.6 46.6 354
Naiset: 22-24 -vuotiaat 41 36.8 45.3 623
Naiset: 25-39 -vuotiaat 39.4 34.8 44.2 449
Naiset: 30-34 -vuotiaat 60 52 67.6 160
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 54.3 45.7 62.7 166
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 32.7 26.7 39.1 293
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 60.8 54.9 66.5 284
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 35.1 31.4 39 685
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 63.8 57.2 70 202
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 33.4 29.4 37.6 499
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 67.8 58.9 75.8 113
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 41.4 33 50.2 119
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 43.8 27.8 60.9 32
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 58.1 48 67.8 134
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 57.2 48.6 65.5 114
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 64.3 56 72 170
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 65.6 55.2 75 69
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 62.5 53.8 70.7 133
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 62.7 46.2 77.3 26
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 70.3 59.4 79.7 87
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 40.1 28.4 52.8 73
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 29.7 22.9 37.2 220
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 39.8 33.6 46.2 232
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 32.1 27.5 37 453
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 39.3 33 45.9 183
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 28.8 23.7 34.3 316
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 31.9 20.3 45.4 46
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 48.6 37.1 60.3 73
KOTT -tutkimus 2021, THL ja Kela. Data CC BY 4.0.