Oma tai puolison terveydentila merkittävä este lasten hankinnalle (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 7.1 6.4 7.8 5283
Miehet 5.4 4.5 6.3 1956
Naiset 8.4 7.5 9.5 3327
Ammattikorkeakoulu 8 7 9.2 2393
Yliopisto 6.2 5.3 7.1 2890
18-21 -vuotiaat 5 3.8 6.4 1328
22-24 -vuotiaat 6 5 7.2 1936
25-29 -vuotiaat 8.5 7.2 9.9 1484
30-34 -vuotiaat 10.5 8.2 13.2 535
Miehet: Ammattikorkeakoulu 6.4 5.1 8 890
Miehet: Yliopisto 4.3 3.2 5.6 1066
Naiset: Ammattikorkeakoulu 9.4 7.9 11.1 1503
Naiset: Yliopisto 7.6 6.4 9 1824
Miehet: 18-21 -vuotiaat 5.6 3.6 8.3 399
Miehet: 22-24 -vuotiaat 5.6 4.2 7.4 776
Miehet: 25-29 -vuotiaat 4.2 2.9 5.9 587
Miehet: 30-34 -vuotiaat 7.2 4.5 11 194
Naiset: 18-21 -vuotiaat 4.6 3.2 6.4 929
Naiset: 22-24 -vuotiaat 6.3 4.9 8 1160
Naiset: 25-39 -vuotiaat 12.4 10.2 14.8 897
Naiset: 30-34 -vuotiaat 13.1 9.7 17.2 341
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 6.2 4.3 8.6 594
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 3.9 2.5 5.7 734
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 7.2 5.5 9.1 837
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 5 3.8 6.5 1099
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 9.5 7.5 11.8 648
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 7.6 5.9 9.6 836
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 9.8 6.9 13.3 314
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 11.6 7.9 16.3 221
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 8.4 4.9 13.2 175
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 4.9 2.8 7.8 419
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 7.2 5 10 358
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 7.1 4.8 10 479
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 4.8 2.8 7.5 252
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 13.9 10.6 17.7 396
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 5.5 2.5 10.3 105
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 13 8.8 18.4 209
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 3 1.2 6.3 224
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 4.3 2.6 6.8 510
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 3.9 2.3 6.2 418
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 5.8 4.1 8 681
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 3.8 2.2 6.1 335
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 11.1 8.4 14.3 501
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 9.6 4.9 16.6 89
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 13.3 8.1 20.2 132
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.