Hammashoidon koettu tarve (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 51.2 49.9 52.4 6066
Miehet 51.3 49.4 53.2 2307
Naiset 51 49.3 52.8 3759
Ammattikorkeakoulu 56.9 55.1 58.7 2817
Yliopisto 45.6 43.9 47.4 3249
18-21 -vuotiaat 46.7 44 49.5 1511
22-24 -vuotiaat 51.3 49.2 53.4 2231
25-29 -vuotiaat 52.1 49.8 54.4 1711
30-34 -vuotiaat 56.1 52.4 59.8 613
Miehet: Ammattikorkeakoulu 56.3 53.6 58.9 1070
Miehet: Yliopisto 46.2 43.5 48.9 1237
Naiset: Ammattikorkeakoulu 57.5 55 60 1747
Naiset: Yliopisto 45.2 42.8 47.6 2012
Miehet: 18-21 -vuotiaat 41.7 37.3 46.2 471
Miehet: 22-24 -vuotiaat 52.8 49.8 55.9 925
Miehet: 25-29 -vuotiaat 54.1 50.8 57.4 690
Miehet: 30-34 -vuotiaat 52.8 47.1 58.4 221
Naiset: 18-21 -vuotiaat 49.8 46.3 53.3 1040
Naiset: 22-24 -vuotiaat 49.9 46.9 52.9 1306
Naiset: 25-39 -vuotiaat 50.2 47 53.4 1021
Naiset: 30-34 -vuotiaat 58.8 53.8 63.8 392
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 50.2 46.2 54.3 690
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 43.6 39.8 47.4 821
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 59 55.9 62 995
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 44.4 41.4 47.3 1236
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 57.9 54.6 61.2 774
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 46.9 43.7 50.1 937
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 59.5 54.6 64.3 358
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 51.3 45.4 57.1 255
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 44.2 37.9 50.7 211
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 54.1 48.9 59.2 479
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 59.6 55.4 63.7 436
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 58.3 53.7 62.7 559
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 59 54.2 63.7 304
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 56.9 52.2 61.5 470
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 55.6 48.1 63 119
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 62.5 56 68.7 239
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 39.2 33.1 45.6 260
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 46.1 41.3 50.9 561
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 45.4 41 49.9 489
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 43.5 39.6 47.5 747
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 49.8 45.2 54.3 386
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 44.1 39.7 48.6 551
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 49 40.4 57.7 102
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 53.3 45.2 61.3 153
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.