Päiväaikaista väsymystä 6-7 päivänä viikossa kokevien osuus (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 25.9 24.8 27 5895
Miehet 18.5 17.1 20 2236
Naiset 32.1 30.5 33.7 3659
Ammattikorkeakoulu 28.1 26.5 29.8 2713
Yliopisto 23.8 22.3 25.3 3182
18-21 -vuotiaat 24.2 21.8 26.6 1478
22-24 -vuotiaat 24.5 22.7 26.4 2162
25-29 -vuotiaat 27.1 25.1 29.2 1654
30-34 -vuotiaat 30.1 26.7 33.7 601
Miehet: Ammattikorkeakoulu 20.6 18.5 22.9 1028
Miehet: Yliopisto 16.4 14.4 18.5 1208
Naiset: Ammattikorkeakoulu 34.9 32.5 37.3 1685
Naiset: Yliopisto 29.6 27.5 31.9 1974
Miehet: 18-21 -vuotiaat 13.1 10.2 16.5 460
Miehet: 22-24 -vuotiaat 19 16.6 21.5 891
Miehet: 25-29 -vuotiaat 19.7 17.2 22.5 668
Miehet: 30-34 -vuotiaat 21.9 17.4 26.9 217
Naiset: 18-21 -vuotiaat 30.8 27.6 34.1 1018
Naiset: 22-24 -vuotiaat 29.7 27 32.5 1271
Naiset: 25-39 -vuotiaat 34.1 31.1 37.3 986
Naiset: 30-34 -vuotiaat 36.8 31.9 41.8 384
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 26.8 23.3 30.5 669
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 21.8 18.8 25.1 809
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 26.4 23.7 29.3 959
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 22.7 20.3 25.3 1203
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 30.3 27.2 33.5 734
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 24.4 21.7 27.2 920
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 29.9 25.4 34.6 351
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 30.5 25.2 36.2 250
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 14.8 10.5 20 205
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 34.5 29.6 39.6 464
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 20.6 17.2 24.3 418
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 33 28.8 37.5 541
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 23.4 19.4 27.8 289
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 36.8 32.3 41.6 445
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 22.2 16.3 29.1 116
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 35.6 29.5 42.1 235
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 11.5 7.8 16.2 255
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 27.7 23.5 32.2 554
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 17.2 14 20.8 473
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 27.1 23.6 30.7 730
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 16.6 13.4 20.3 379
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 31.8 27.7 36.1 541
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 21.5 14.9 29.4 101
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 38.5 30.7 46.7 149
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.