Kondomia ehkäisymenetelmänä 12 viime kuukauden aikana käyttäneet (%)

Väestöryhmä   Arvo (2021)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Kaikki 39.6 38.3 40.9 5808
Miehet 45.5 43.6 47.4 2190
Naiset 34.7 33 36.4 3618
Ammattikorkeakoulu 39.1 37.3 40.9 2664
Yliopisto 40 38.3 41.8 3144
18-21 -vuotiaat 37.4 34.7 40.1 1460
22-24 -vuotiaat 41.2 39.1 43.4 2131
25-29 -vuotiaat 40.7 38.4 43.1 1627
30-34 -vuotiaat 35.6 32 39.3 590
Miehet: Ammattikorkeakoulu 45.9 43.2 48.7 1002
Miehet: Yliopisto 45 42.3 47.7 1188
Naiset: Ammattikorkeakoulu 33 30.6 35.5 1662
Naiset: Yliopisto 36.2 33.9 38.5 1956
Miehet: 18-21 -vuotiaat 42 37.4 46.6 450
Miehet: 22-24 -vuotiaat 48.5 45.4 51.7 874
Miehet: 25-29 -vuotiaat 45.2 41.9 48.6 653
Miehet: 30-34 -vuotiaat 41.6 36 47.3 213
Naiset: 18-21 -vuotiaat 34.7 31.4 38.1 1010
Naiset: 22-24 -vuotiaat 34.6 31.7 37.5 1257
Naiset: 25-39 -vuotiaat 36.5 33.4 39.7 974
Naiset: 30-34 -vuotiaat 30.7 26.1 35.7 377
18-21 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 38.5 34.5 42.5 658
18-21 -vuotiaat: Yliopisto 36.4 32.8 40.2 802
22-24 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 41.4 38.3 44.6 936
22-24 -vuotiaat: Yliopisto 41.1 38.2 44.1 1195
25-29 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 40.3 36.9 43.7 727
25-29 -vuotiaat: Yliopisto 41.2 38 44.4 900
30-34 -vuotiaat: Ammattikorkeakoulu 32 27.4 36.8 343
30-34 -vuotiaat: Yliopisto 40.6 34.8 46.6 247
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Miehet 43.9 37.4 50.6 199
Ammattikorkeakoulu: 18-21 -vuotiaat: Naiset 35 30.1 40.2 459
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Miehet 49.3 44.9 53.7 404
Ammattikorkeakoulu: 22-24 -vuotiaat: Naiset 32.7 28.4 37.2 532
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Miehet 46 41.1 51 286
Ammattikorkeakoulu: 25-29 -vuotiaat: Naiset 34.8 30.3 39.5 441
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Miehet 38.3 31 46.1 113
Ammattikorkeakoulu: 30-34 -vuotiaat: Naiset 27.2 21.5 33.5 230
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Miehet 40.1 33.8 46.6 251
Yliopisto: 18-21 -vuotiaat: Naiset 34.4 29.9 39.1 551
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Miehet 47.6 43.1 52.2 470
Yliopisto: 22-24 -vuotiaat: Naiset 36 32.2 39.9 725
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Miehet 44.5 39.9 49.2 367
Yliopisto: 25-29 -vuotiaat: Naiset 38 33.7 42.5 533
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Miehet 45.7 37.1 54.6 100
Yliopisto: 30-34 -vuotiaat: Naiset 36.1 28.4 44.3 147
KOTT -tutkimus 2021, THL. Data CC BY 4.0.