Lisätiedot osoittimesta

Kohonnut sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen riski (yli 10 % riski 10 vuoden aikana) 50-69-vuotiailla (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu yhdistelmään terveystarkastuksen ja kyselylomakkeen tiedoista: FINRISKI-laskurilla (www.thl.fi/finriski-laskuri) laskettiin riski sairastua seuraavan 10 vuoden aikana vakavaan sepelvaltimotautikohtaukseen tai aivohalvaukseen. Laskuri huomioi sukupuolen, iän, kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, tupakoinnin, verenpaineen, diabeteksen ja sukurasituksen vaikutuksen riskiin. Tarkastelussa kohonneen riskin ryhmään laskettiin kuuluvaksi ne 50-69-vuotiaat tutkittavat, joiden FINRISKI-laskurin tulos oli yli 10 prosenttia (analyysistä rajattiin pois ne, jotka jo sairastivat ko. sairauksia). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot