Lisätiedot osoittimesta

Kohonneen verenpaineen (systolinen verenpaine vähintään 140 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 90 mmHg tai lääkehoidossa kohonneen verenpaineen takia) yleisyys (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu yhdistelmään terveystarkastuksen ja kyselylomakkeen tiedoista: Systolinen ja diastolinen verenpaine mitattiin tutkimukseen osallistuneilla vähintään kaksi kertaa. Mittaus tapahtui istuvassa asennossa oikesta käsivarresta elohopeamanometrilla tutkittavan levättyä istuvassa asennossa vähintään viisi minuuttia. Määrittelyssä on käytetty kahden mittauksen keskiarvoa. Tarkastelussa on niiden osuus, joilla mittauksessa systolinen verenpaine oli >= 140 mmHg ja/tai diastolinen verenpaine oli >= 90 mmHg ja/tai jotka olivat lääkehoidossa verenpaineen takia (kysymykset: Oletteko koskaan käyttänyt verenpainelääkkeitä?/Milloin olette viimeksi ottanut verenpainelääkettä?). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot