Lisätiedot osoittimesta

Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden päivittäisen käytön indeksi (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu useisiin kysymyksiin: Tutkittavilta kysyttiin tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja niihin liittyvistä tekijöistä kahdella kysymyslomakkeella. Ensimmäisen lomakkeen kysymykset oli suunnattu kaikille vastaajille ja toisen lomakkeen kysymykset niille, jotka tupakoivat nykyisin tai olivat joskus elämänsä aikana tupakoineet säännöllisesti. Kysymyksissä kartoitettiin tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttöä ja näiden pohjalta muodostettiin nikotiinituotteita (pois lukien nikotiinikorvaushoitotuotteet) käyttäviä kuvaava indeksi, josta analyyseissä tarkasteltiin päivittäin tupakkatuotteita tai sähkösavukkeita käyttävien osuutta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot