Lisätiedot osoittimesta

Psyykkisen kuormittuneisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kyselylomakkeen tietoihin: Psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin viiden kysymyksen Mental Health Index (MHI-5) kyselyllä: "Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana ollut hyvin hermostunut / tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä / tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi / tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi / ollut onnellinen". Vastausvaihtoehtoina kaikissa esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa summapistemäärä on katkaistu siten, että alle 52 pistettä saaneilla on arvioitu olevan kliinisesti merkittävää psyykkistä kuormittuneisuusoireilua. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot