Lisätiedot osoittimesta

Psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kyselylomakkeen tietoihin: Ajankohtaista psyykkistä kuormittuneisuutta arvioitiin General Health Questionnaire (GHQ-12) kyselyllä. Kyselyssä on 12 kysymystä: "Oletteko viime aikoina pystynyt keskittymään töihinne? / Oletteko viime aikoina valvonut paljon huolien vuoksi? / Onko Teistä viime aikoina tuntunut siltä, että mukanaolonne asioiden hoidossa on / Oletteko viime aikoina tuntenut kykenevänne päättämään asioista? / Oletteko viime aikoina tuntenut olevanne jatkuvasti rasituksen alaisena? / Onko Teistä viime aikoina tuntunut siltä, ettette voisi selviytyä vaikeuksistanne? / Oletteko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistanne? / Oletteko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeutenne? / Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne onnettomaksi ja masentuneeksi? / Oletteko viime aikoina kadottanut itseluottamuksenne? / Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne ihmisenä arvottomaksi? / Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?". Vastausvaihtoehtoina kaikissa esitettiin 1) 'tavanomaista paremmin', 2) 'tavanomaisesti', 3) 'huonommin' tai 4) 'paljon huonommin'. Tarkastelussa summapistemäärä on katkaistu siten, että yli 3 pistettä saaneilla on arvioitu olevan merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot