Lisätiedot osoittimesta

Kielellinen sujuvuus, lueteltujen sanojen lukumäärä, keskiarvo

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu terveystarkastuksen tietoihin: Terveystarkastukseen sisältyi erityisesti Alzheimerin taudin varhaisvaiheiden arviointiin kehitetyn CERAD-tehtäväsarjan kolme osatehtävää. Kielellistä sujuvuutta arvioitiin Eläinten luetteleminen -osatehtävällä. Tehtävä on kuvattu tarkemmin Terveys 2011 -tutkimuksen menetelmäraportissa ja TOIMIA-tietokannassa. Kuten muissakin kognitiivisissa tehtävissä, myös CERADissa esimerkiksi ikä ja koulutustaso vaikuttavat suoriutumiseen. Tarkastelussa on lueteltujen sanojen lukumäärän keskiarvo. Keskiarvoille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot