Lisätiedot osoittimesta

Viivästetyssä mieleenpalautuksessa alle 5 sanaa muistaneiden osuus 70 vuotta täyttäneillä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu terveystarkastuksen tietoihin: Terveystarkastukseen sisältyi erityisesti Alzheimerin taudin varhaisvaiheiden arviointiin kehitetyn CERAD-tehtäväsarjan kolme osatehtävää. Muistissa säilyttämistä arvioitiin Viivästetty mieleenpalautus -osatehtävällä. Tehtävä on kuvattu tarkemmin Terveys 2011 -tutkimuksen menetelmäraportissa ja TOIMIA-tietokannassa. Kuten muissakin kognitiivisissa tehtävissä, myös CERADissa esimerkiksi ikä ja koulutustaso vaikuttavat suoriutumiseen. Tarkastelussa on niiden 70 vuotta täyttäneiden osuus, jotka sanalistan viivästetyssä mieleenpalautuksessa muistivat alle viisi sanaa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot