Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut jokin tapaturma (sisällä tai ulkona) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin: "Onko Teille 12 viime kuukauden aikana sattunut jokin seuraavista tapaturmista, jonka hoitoon tarvitsitte terveyspalveluja? Liikennetapaturma, jossa oli moottoriajoneuvo mukana / Muu liikennetapaturma (esim. polkupyörällä) / Työtapaturma työpaikalla tai muualla sisätiloissa / Työtapaturma ulkona (ei työmatkalla tapahtunut) / Työmatkalla tapahtunut tapaturma (jos ei liikennetapaturma) / Kotitapaturma sisällä / Kotitapaturma kodin pihapiirissä / Liikuntatapaturma sisällä (kuntoliikunnassa tai urheilussa) / Liikuntatapaturma ulkona (kuntoliikunnassa tai urheilussa) / Muu vapaa-ajan tapaturma sisällä / Muu vapaa-ajan tapaturma ulkona" Vastausvaihtoehtoina kaikissa esitettiin 1) ei 2) kyllä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 2) kyllä missä tahansa kysymyksistä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot