Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut liikuntatapaturma (sisällä tai ulkona) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin: "Onko Teille 12 viime kuukauden aikana sattunut jokin seuraavista tapaturmista, jonka hoitoon tarvitsitte terveyspalveluja? Liikuntatapaturma sisällä (kuntoliikunnassa tai urheilussa), Liikuntatapaturma ulkona (kuntoliikunnassa tai urheilussa)" Vastausvaihtoehtoina molemmissa esitettiin 1) ei 2) kyllä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 2) kyllä kummassa tahansa kysymyksistä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot