Lisätiedot osoittimesta

Ei käytä internetiä sähköiseen asiointiin (yli 70-vuotiaat) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Käytättekö Internettiä seuraaviin tarkoituksiin: sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut, verkkokaupat)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) käytän itse 2) käytän toisen avustamana tai joku muu käyttää puolestani 3) en käytä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 3) en käytä vastanneiden 70 vuotta täyttäneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot