Lisätiedot osoittimesta

Asunnossa liikkumista haittaavia tekijöitä ilmoittaneiden osuus (%) 70 vuotta täyttäneillä yksityisasunnossa asuvilla

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin: "Onko asuintalossanne tai asunnossanne seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat asumistanne? Portaat / hissin puute / kynnykset / kapeat oviaukot / tukikahvojen tai kaiteiden puute" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole 2) on, mutta ei haittaa 3) on, haittaa jonkin verran 4) on, haittaa paljon. Tarkastelussa on missä tahansa kysymyksistä vastausvaihtoehtoihin 3) on, haittaa jonkin verran tai 4) on, haittaa paljon vastanneiden 70 vuotta täyttäneiden yksityisasunnossa asuvien osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot