Lisätiedot osoittimesta

Vähintään kerran kuukaudessa kerho- tai yhdistystoimintaan osallistuvien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein keskimäärin teette seuraavia asioita? Kerho- tai yhdistystoimintaa (mukaan lukien yhteiskunnalliset luottamustehtävät)" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) joka päivä tai useampina päivinä 2) kerran tai pari viikossa 3) kerran tai pari kuukaudessa 4) kerran tai muutaman kerran vuodessa 5) harvemmin tai ei koskaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) joka päivä tai useampina päivinä 2) kerran tai pari viikossa tai 3) kerran tai pari kuukaudessa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot