Lisätiedot osoittimesta

Jossakin hammashoidossa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin: "Kuinka monta kertaa olette käynyt 12 viime kuukauden aikana: terveyskeskuksen hammaslääkärillä / yksityisellä hammaslääkärillä / muulla hammaslääkärillä (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Puolustusvoimat, yliopisto, sairaala jne.) / hammasteknikolla / terveyskeskuksen suuhygienistillä tai hammashoitajalla / yksityisellä suuhygienistillä tai hammashoitajalla / muussa hammashoidossa?" Tarkastelussa on vähintään yhteen kysymykseen vähintään yhden kerran vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot