Lisätiedot osoittimesta

Hammaslääkärissä säännöllisesti tarkastusta varten käyvien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Teillä tapana käydä hammaslääkärissä" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) säännöllisesti tarkastusta varten 2) vain silloin, kun Teillä on särkyä tai jotakin vaivaa 3) ei koskaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 1) säännöllisesti tarkastusta varten vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot