Lisätiedot osoittimesta

Terveystarkastuksessa 5 viime vuoden aikana käyneiden 18-69-vuotiaiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Milloin olette viimeksi ollut terveystarkastuksessa (esim. lakisääteinen työpaikkatarkastus, ajokorttitarkastus, neuvolatarkastus)?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) viimeksi kuluneen 0,5 vuoden aikana 2) 0,5 vuotta - 1 vuotta sitten 3) 1 vuotta - 5 vuotta sitten 4) yli 5 vuotta sitten 5) en koskaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) viimeksi kuluneen 0,5 vuoden aikana, 2) 0,5 vuotta - 1 vuotta sitten tai 3) 1 vuotta - 5 vuotta sitten vastanneiden 18-69-vuotiaiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot