Lisätiedot osoittimesta

Osuus työssäkäyvistä 18-69-vuotiaista, joilla työterveyshuolto ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mihin alla olevista hoitopaikoista hakeudutte ensisijaisesti, jos tarvitsette lääkäripalveluja?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) terveyskeskus 2) yksityinen lääkäriasema 3) työterveyshuolto 4) opiskeluterveydenhuolto 5) sairaalan poliklinikka 6) muu. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 3) työterveyshuolto vastanneiden työssäkäyvien 18-69-vuotiaiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot