Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, joilla yksityinen lääkäriasema ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mihin alla olevista hoitopaikoista hakeudutte ensisijaisesti, jos tarvitsette lääkäripalveluja?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) terveyskeskus 2) yksityinen lääkäriasema 3) työterveyshuolto 4) opiskeluterveydenhuolto 5) sairaalan poliklinikka 6) muu. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 2) yksityinen lääkäriasema vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot