Lisätiedot osoittimesta

Oman arvionsa mukaan vanhuuseläkeikään saakka ammatissaan työskentelemään pystyvien osuus 18-64-vuotiaista, jotka eivät ole vielä eläkkeellä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Uskotteko, että terveytenne puolesta pystyisitte työskentelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) olen eläkkeellä 2) en 3) todennäköisesti en 4) todenäköisesti kyllä 5) kyllä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 4) todenäköisesti kyllä tai 5) kyllä vastanneiden 18-64-vuotiaiden osuus (rajattuna niihin, jotka eivät ole vielä eläkkeellä). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot