Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa saada töitä tehdyksi (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat nykyistä työtänne? Mikäli ette ole työssä, arvioikaa viimeisintä työtänne. Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) täysin samaa mieltä 2) jokseenkin samaa mieltä 3) ei samaa eikä eri mieltä 4) jokseenkin eri mieltä 5) täysin eri mieltä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) täysin samaa mieltä tai 2) jokseenkin samaa mieltä vastanneiden 18-69-vuotiaiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot