Lisätiedot osoittimesta

Päivittäistä virtsankarkailua kokevien osuus 70 vuotta täyttäneillä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden (30 pv) aikana ollut seuraavia oireita tai vaivoja? Virtsankarkailua, inkontinenssia" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) päivittäin 2) harvemmin kuin päivittäin 3) ei lainkaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 1) päivittäin vastanneiden 70 vuotta täyttäneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot