Lisätiedot osoittimesta

Seksiä oman sukupuolen kanssa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut 12 viime kuukauden aikana seksiä? 1) vain miehen tai miesten kanssa 2) vain naisen tai naisten kanssa 3) sekä miehen tai miesten että naisen tai naisten kanssa 4) ei seksiä 12 viime kuukauden aikana". Tarkastelussa on miehillä vastausvaihtoehtoihin 1) vain miehen tai miesten kanssa ja 3) sekä miehen tai miesten että naisen tai naisten kanssa ja naisilla vastausvaihtoehtoihin 2) vain naisen tai naisten kanssa ja 3) sekä miehen tai miesten että naisen tai naisten kanssa vastanneiden osuus (%). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot