Lisätiedot osoittimesta

Seksiä vain vastakkaisen sukupuolen kanssa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut 12 viime kuukauden aikana seksiä? 1) vain miehen tai miesten kanssa 2) vain naisen tai naisten kanssa 3) sekä miehen tai miesten että naisen tai naisten kanssa 4) ei seksiä 12 viime kuukauden aikana". Tarkastelussa on miehillä vastausvaihtoehtoon 2) vain naisen tai naisten kanssa ja naisilla vastausvaihtoehtoon 1) vain miehen tai miesten kanssa vastanneiden osuus (%). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot